Aardbeving in Pakistan: een oproep voor de arbeiders in Kashmir

Dutch translation of Pakistan earthquake: an appeal for the Kashmiri workers (October 10, 2005)

We ontvingen net een dringende oproep van onze kameraden in Pakistan. De hevige aardbeving, die het noorden van Pakistan en India trof, richtte het meeste schade aan in Kashmir. Alsof de bewoners van dit onderdrukte land nog niet genoeg hebben geleden, heeft de natuur een verschrikkelijke ramp veroorzaakt die vooral de armste lagen van de samenleving raakt. Zoals de brief hieronder uitlegt, zijn hele dorpen en steden vernield en zijn er tienduizenden mensen omgekomen.

We weten nog niet of er veel kameraden gestorven zijn, omdat er ook veel schade is aan de communicatielijnen. Vele huizen zijn ingestort en de mensen leven in open lucht, blootgesteld aan allerlei klimatologische spelingen. De heropbouw zal pas in de lente kunnen starten.

De Pakistan Trade Union Defence Campaign (PTUDC) heeft een grote organisatie in Kashmir, waarin vele jonge en goede activisten zitten (om meer te weten over het werk van de PTUDC lees het verslag van publieke PTUDC-meetings in Lahore en Kashmir). Deze tragedie betekent op korte termijn een terugval. We zijn er echter zeker van dat, met onze assistentie, de kameraden snel zullen herstellen en een nog sterkere organisatie zullen opbouwen. Maar ze hebben onze hulp nodig.

De kameraden die de PTUDC in heel Pakistan vertegenwoordigen, hebben een delegatie naar Kashmir gestuurd om polshoogte te nemen van de problemen en de behoeften van de mensen. Ze zenden zoveel mogelijk hulp om de arbeiders en vakbondsmensen in Kashmir te helpen. Er zijn ook plannen om een parlementaire delegatie naar de getroffen gebieden te sturen onder leiding van kameraad Manzoor Ahmed.

Dit alles zal om middelen vragen waar de Pakistaanse kameraden niet over beschikken. We vragen daarom aan elk lid van de internationale arbeidersbeweging om een zo genereus mogelijke gift te doen. We vragen elke lezer van onze website om een donatie te doen voor deze speciale aardbevingoproep voor de Pakistan Union Defence Campaign. Elke cent zal goed besteed worden. We vragen je om niet te wachten, maar om een serieuze campagne te starten om geld op te halen nu. Je kan het geld sturen naar:

Donaties via krediet- of debietkaart kunnen hier gedaan worden (1 Britse pond = 1,5 euro): Wellred Books: PTUDC

Via banktransfer
rekeninghouder: Pakistan Trade Union Defence Campaign
referentienummer: K3414742PAK
rekeningnummer: 0005 0005
Sort code: 09 00 00
Swift code: bij uw bank vragen
adres van de bank:
Abbey National Plc
2 Triton Square
London NW1 3AN
United Kingdom


Dringende oproep in verband met de aardbeving

Beste kameraden,

Jullie hebben vast al gehoord dat een verwoestende aardbeving de noordelijke gebieden van Pakistan en Kashmir heeft getroffen. Volgens cijfers van de Pakistaanse regering zijn er 25.000 mensen omgekomen en honderdduizenden verwond. De uiteindelijke cijfers zullen nog veel hoger liggen. Verschillende dorpen en steden zijn verwoest. De regering is onbekwaam en beschikt niet eens over de infrastructuur om reddingsoperaties op te zetten.

Er waren meer dan 350 kameraden van de PTUDC en Youth For International Socialism in de drie belangrijkste steden van het door Pakistan gecontroleerde deel van Kashmir (Muzafferabad, Rawlakot en Bagh). Deze drie steden werden vernield. We kennen de ware omvang van de ramp nog niet. De telefoonlijnen werken niet meer. De enige wegen die naar deze steden leiden zijn ook erg beschadigd en zijn nu geblokkeerd na hevige landverschuivingen. Er is geen elektriciteit en het is bitter koud. Al twintig uur lang woedt er een hagelstorm en de mensen hebben geen onderkomen.

De PTUDC heeft vijf kameraden naar Lahore en Islamabad/Rawalpindi gestuurd om er te helpen. Ze zullen deze steden proberen te bereiken via gelijk welk transportmiddel, al moeten ze de bergen blootsvoets beklimmen. We hebben twee noodhulpcentra opgezet om deze acties te coördineren die de klok rond zullen voortgezet worden. Kameraad Sajjad neemt de leiding in Islamabad/Rawalpindi en kameraad Hina coördineert het werk in Lahore.

We mobiliseren een delegatie van vijf leden van het parlement en verschillende vakbondsleiders om een campagne te lanceren over het hele land om de slachtoffers van de ramp te helpen. Deze delegatie zal Kashmir bezoeken zodra het kan, om persoonlijk deel te nemen aan de hulpacties.

De PTUCD roept onze broeders en zusters, de vakbonden, arbeiders en inwoners van Europa en elders ter wereld op om ons te helpen bij deze campagne. We zullen een coördinatiecentrum opzetten in Londen om de hulp te coördineren.

Een slag voor de ene treft ons allemaal!

We danken je bij voorbaat voor je steun en solidariteit.

Vriendschappelijk,

Hina Zain, nationale coördinator van het Earth Quake Relief Committee PTUCD in Lahore
Manzoor Ahmed, voorzitter van de PTUDC en lid van het Pakistaanse parlement, Islamabad.