Aklın İsyanı ’nın Havana Kitap Fuarında Tanıtımı

Turkish translation of Presentation of Reason in Revolt at the Havana Book Fair (February 7, 2005)

Marksizmin ve Troçki’nin Fikirleri Havana’da Her Zamankinden Daha Canlı

Aklın İsyanı ’nın Uluslarası Havana Kitap Fuarında düzenlenen tanıtımına yaklaşık 35 kişi katıldı. Etkinliğin açılışını Celia Hart Santamaria yaptı ve bu kitabın cesur bir mücadele kitabı olduğuna, Marksizmin fikirlerine kara çalındığı bir dönemde ortaya çıktığına işaret etti.

Frederick Engels Sosyalist Çalışmalar Vakfından (İspanyol) Jordi Martorell; Alan Woods ve Ted Grant tarafından yazılmış olan Aklın İsyanı’nın içeriğini anlattı. Kitap, ilk olarak on yıl önce, 1995’te, Frederick Engels’in ölümünün yüzüncü yılı anısına yayınlanmıştı . O sıralarda burjuvazi, Stalinizmin Sovyetler Birliği’ndeki çöküşünden sonra, Marksizmin fikirlerine karşı bir karalama kampanyasına girişmişti. Woods ve Grant burjuvazinin bu korkunç saldırısına yanıt vermek için, burjuvazinin yönelttiği meydan okumayı kabul ettiler ve Marksist Felsefenin, yani diyalektik materyalizmin geçerliliğini kanıtladılar.

Jordi, kitabın amacının, diyalektiğin fikirlerininin en son bilimsel keşifler ışığında kanıtlanması olduğunu açıkladı. Böylece diyalektiğin yasalarının, Stephan Jay Gould tarafından ileri sürülen bir evrim teorisi olan kesintili denge teorisine, ya da kaos teorisine ve ubiquity teorisine yansıdığı görülebilir.

Aklın İsyanı ’ n ın basımından 10 yıl sonra –bugün İspanyolca, İngilizce, Türkçe, Yunanca, Urduca, İtalyanca ve Almanca baskıları var; yakında Fransızca, Bahasa Endonezyacası ve Flemenkçe baskıları da yapılacak–, kapitalizmin, soğuk savaş sonrası “barış dönemi”ne, “tarihin sonu”na vs. dair tüm sözleri gerçeklik tarafından yalanlanmıştır.

Kapitalizm bize savaş ve krizlerle dolu bir dünya sunuyor, ama zorunlu olarak Venezuela’daki gibi devrimleri de doğuruyor. Toplantının aynı zamanda, Aklın İsyanı’nın yazarlarından biri olan Alan Woods’un Aralık 2002’de uluslar arasıölçekte başlattığı Elinizi Venezuela’dan Çekin kampanyasının tanıtımına hizmet etmesinin nedeni budur.

Jordi Martorell, Bolivarcı devrimin savunulmasının bütün dünyadaki devrimcilerin son derece önemli bir görevi o lduğunu söyledi. Bu devrim, açıkça gericilerin saflarına geçen önderlerin birçoğunun açık ihanetine rağmen kitlelerin mücadele yeteneğini bir kez daha göstermiştir. Nisan 2002’deki darbenin yenilgiye uğraması, Aralık 2002 ve Ocak 2003’te petrol sanayindeki işçi denetimi ve son olarak 15 Ağustostaki referandumda gericilerin bozguna uğratılması bunun en somut örnekleridir.

Venezuela devriminin gelişimi kapitalist sistemin aşılması gerektiğini gözler önüne sermiştir -Hugo Chavez’in Dünya Sosyal Forumunda söylediği gibi– ve bu da ancak sosyalizmde mümkündür. Jordi Martorell, bu fikri, Küba Komünist Partisinin kurucularından olan Julia Antonio Mella’nın “çağımız 1789 Fransız Devriminin değil, Rus Sosyalist Devriminin çağıdır” görüşüne bağladı. Che Guevara da “ya sosyalist devrim ya da devrimin bir karikatürü” demişti. Bu fikirler, dedi Jordi, Troçki’nin diğer dayanağı olan devrimi uluslararası ölçekte yayma zorunluluğuyla birlikte (ki Che Guevara da bunu gerçekleştirmeye çalışmıştı), sürekli devrim teorisinin temelini oluşturuyor.

Jordi Martorell, Küba devrimini savunmanın bir aracı olarak, Venezuela devriminin, onun sosyalist zaferinin ve uluslararası düzeye yayılmasının önemine dikkat çekerek konuşmasını bitirdi.

Ardından, Venezuela, Meksika ve bizzat Küba’dan yoldaşların da katılımıyla halka açık bir tartışma gerçekleştirildi. Devrimci savaş emektarı ve 1959 zaferinden sonra Che’nin yakın iş arkadaşı olan Kübalı bir yoldaş, Troçki’nin düşüncelerini savunmanın gerekliliğini, onun SSBC’deki Stalinist bürokrasiye karşı mücadelesini ve sürekli devrim teorisini vurgulayarak soru-cevap kısmını kapadı.

Toplantı, proleterya enternasyonalizmi ruhu içinde, “dünyanın bütün işçileri, birleşin!” sloganıyla sona erdi.

Toplantının sonunda Aklın İsyanı ’n ın İspanyolca baskısından 21 kopya satıldı. Kitaba duyulan ilgi nedeniyle şimdi Küba baskısının yapılma ihtimali tartışılıyor.

8 Şubat 2005