Jordskælvet i Pakistan: støt arbejderne i Kashmir

Danish translation of Pakistan earthquake: an appeal for the Kashmiri workers Mandag 10. oktober 2005

Vi har netop modtaget denne appel fra kammeraterne i Pakistan. Det forfærdelige jordskælv, der har ødelagt det nodlige Pakistan og Indien, har ramt værst i Kashmir. Som om indbyggerne i dette undertrykte land ikke har lidt nok, har naturen nu tildelt dem en stor katastrofe, der falder tungest på de fattigste dele af samfundet. Som brevet forklarer, er hele byer og landsbyer blevet sønderknust, og titusinder er omkommet.

Vi ved endnu ikke, hvor mange kammerater, der er døde, da kommunikationsmidlerne er hårdt medtagne. Mange af husene er ødelagt, og folk lever under åben himmel og er udsat for ekstreme klimaforhold. Der er ingen mulighed for at genopbygningen vil starte før foråret.

Som I formentlig ved har PTUDC en stor organisation i Kashmir, blandt dem er der fremragende unge. Denne tragedie vil være et tilbageskridt på kort sigt. Men vi er sikre på, at med vor assistance vil kammeraterne komme sig hurtigt og bygge en endnu stærkere organisation. MEN DE BEHØVER VORES HJÆLP.

Kammeraterne fra PTUDC i hele Pakistan har sendt en delegation til Kashmir for at imødekomme problemets størrelse og folkets behov. De sender alt hvad de kan klare for at hjælpe arbejderne og de fagligt aktive i Kashmir. Der er også planer om en delegation af parlamentsmedlemmer, som vil tage til området, anført af kammerat Manzoor Ahmed.

Alt dette vil kræve store ressourcer, som kammeraterne i Pakistan ikke har. Derfor opfordrer vi hvert medlem af den internationale arbejderbevægelse til at være så generøse som muligt over for den appel, vi rejser i dag.

Vi appellerer hver læser af www.marxist.com til at give en donation til den særlige jordskælvsindsamling til kampagnen for forsvar af de pakistanske fagforeninger, PTUDC.

Hver eneste cent vil blive godt brugt. Vi beder jer om ikke at vente, men straks begynde en kampagne for at rejse penge NU. Du kan sende penge via denne bankkonto:

Account holder: Pakistan Trade Union Defence Campaign
Reference number: K3414742PAK
Account number: 0005 0005
Sort code: 09 00 00
Swift code: to be provided by your bank

Bankens addresse:

Abbey National Plc
2 Triton Square,
London NW1 3AN
United Kingdom

Eller man kan støtte via giro 60 03 53 26 hos Socialistisk Standpunkt – husk bare at anføre “PTUDC” I meddelelsesfeltet.

HASTER: Jordskælvsappel

Kære kammerater!

Som I sikkert er klar over, har der været et frygteligt jordskælv i det nordlige Pakistan og Kashmir. Ifølge den pakistanske regerings tal er mere end 25.000 mennesker blevet slået ihjel, og hundrede tusinder er blevet såret. De endelige tal vil være langt højere. Adskillige byer og landsbyer er blevet udslettet. Regeringen er ikke i stand til, og besidder ikke engang den nødvendige infrastruktur til, at udføre redningsoperationer efter denne tragedie.

Der var mere end 350 kammerater fra PTUDC og YFIS (ungdomsorganisationen for international socialisme) i de tre største byer i det Pakistan-kontrollerede Kashmir, Muzafferabad, Rawlakot og Bagh. Disse byer er ødelagt. Vi kender ikke endnu til katastrofens fulde omfang. Mobil- og fastnettelefoner er ude af drift. De eneste veje til disse byer er blevet skadet og er nu blokeret efter store jordskred. Der er ingen elektricitet og bitter kulde. Der har været haglstorm de sidste 20 timer, og folk har intet ly.

PTUDC har sendt fem kammerater fra Lahore og Islamabad/Rawalpindi til Kashmir for at yde støtte. De vil forsøge at nå disse byer med de nødvendige transportmidler, også til fods over bjergene. Vi har opsat to nødkontorer for at koordinere indsatsen, som vil fungere hele døgnet.

Vi mobiliserer en delegation med fem parlamentsmedlemmer og adskillige fagforeningsledere for at starte en landsdækkende kampagne for at hjælpe katastrofens ofre. Denne delegation vil besøge Kashmir hurtigst muligt for personligt at kunne deltage i hjælpearbejdet.

PTUDC appellerer til vores brødre og søstre, fagforeningerne, arbejderne og folkene i Europa og internationalt, om at hjælpe os med vores kampagne. Vi vil opsætte et center for at koordinere hjælpearbejdet i London.
Et angreb på en er et angreb på alle!
Vi takker jer for jeres støtte og solidaritet.

Hina Zain, national koordinator for PTUDC’s jordskælvshjælpekomité, Lahore
Og
Manzoor Ahmed, formand for PTUDC og medlem af den pakistanske nationalforsamling, Islamabad.kampagnen til forsvar for de pakistanske fagforeninger (PTUDC)