Gazze savaşı: Barselona limanındaki liman işçileri ileriye giden yolu gösteriyor!

İsrail hükümetinin Filistinlilere yönelik etnik temizliğe başlamasından bir ay sonra Barselona Liman İşçileri Örgütü (OEPB), "savaş malzemesi içeren gemilerin limanımızda faaliyet göstermesine izin vermeme" kararı aldı. USTP de (Liman İşçileri Sendikası) 8 Kasım'da aynı kararı aldı.

Enternasyonal  Marksist Eğilim (IMT) olarak, katliama karşı kararlı bir şekilde harekete geçmeye karar veren işçilere tam destek veriyoruz. İlerlemenin yolu budur.

Emperyalistlerin tam desteğine sahip olan bu soykırımı durdurmak için yalnızca kendi gücümüze - her türlü baskıya karşı durmaya hazır olan işçi sınıfı ve gençliğin gücüne - güvenebiliriz.

Bu nedenle, başta örgütlü katmanlar olmak üzere tüm işçi sınıfını liman işçileriyle dayanışma göstermeye çağırıyoruz. Onların inisiyatifinden ilham almalıyız ve Filistin'e yönelik baskıyı tartışmak, soykırıma karşı manifestolar yayınlamak, İsrail'de çıkarları olan şirketlere yönelik gösteriler, ablukalar, grevler düzenlemek ve hükümetlerimizden İsrail'le ilişkileri kesmelerini ve İsrail'e silah sevkiyatına ambargo koymalarını talep etmek için toplantılar düzenlemeliyiz. Bu doğrultuda protestolar düzenleyen Airbus işçileri de her yerdeki işçiler için bir örnek teşkil etmektedir.

Sadece işçi sınıfı Filistin halkına yönelik bu katliamı ve Ukrayna, Ermenistan, Yemen vb. ülkelerdeki savaş ve katliamları sona erdirme gücüne sahiptir. Kapitalizm bitmeyen savaşlar demektir. Filistin'in kurtuluşu ancak Filistin'deki ve bölgedeki kitlelerin, bu kâbusu yaratan ve kâr adına milyonlarca işçiyi ve genci ezen kapitalistlere ve emperyalistlere karşı mücadele etmesiyle gerçekleşebilir. Başka bir deyişle, ancak ezilenlerin ezenlere karşı sınıf mücadelesiyle, baskı ve sömürünün olmadığı bir dünya, yani sosyalist bir dünya kurmak için verilen devrimci mücadeleyle gerçekleşebilir.

Ortadoğu'daki sınıf kardeşlerimizin bu mücadelesine, burada, kendi ülkemizde, yani evimizde, liman işçilerinin ilham verici örneğini izleyerek, kendi zalimlerimize karşı savaşarak katkıda bulunabiliriz: sadece bölgedeki milyonların zulmüne değil, aynı zamanda bizim zulmümüze de dayanan emperyalistlere karşı.

Yaşasın işçi sınıfının mücadelesi!

Kahrolsun emperyalizm!

Zafere kadar İntifada!