Για το κύμα φοιτητικών διαδηλώσεων στην Τουρκία

Εκτεταμένο απόσπασμα από άρθρο που δημοσιεύθηκε στις 12 Ιανουαρίου στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Μαρξιστικής Τάσης, www.marxist.com.