Kataklizm w Pakistanie: Pomóżmy ofiarom tragedii w Kaszmirze!

Polish translation of Pakistan earthquake: an appeal for the Kashmiri workers (October 10, 2005)

Właśnie otrzymaliśmy publikowany poniżej pilny apel solidarnościowy od naszych Towarzyszy i Przyjaciół w Pakistanie. Straszne trzęsienie ziemi, które zrujnowało północny Pakistan i Indie miało swoje epicentrum w Kaszmirze. Jakby mieszkańcom tej od lat nękanej wojną ziemi mało było cierpień, tym razem przyroda sprowadziła na nich potworną klęskę, której skutki najbardziej odczuwają oczywiście najbiedniejsi. Jak donosi poniższa korespondencja z Pakistanu, całe miasta i wsie zostały zniszczone, pozbawiając życia dziesiątki tysięcy osób.

Wciąż nie wiemy ilu naszych Towarzyszy zginęło, gdyż sieci telekomunikacyjne zostały poważnie uszkodzone. Wiele domów zostało zniszczonych, ludzie koczują pod gołym niebem, wystawieni na ekstremalne warunki klimatyczne, bez możliwości odbudowy swych domostw co najmniej do początku wiosny. Na zewnątrz jest bardzo zimno, władze w ogóle nie są zainteresowane niesieniem realnej pomocy. Nie można liczyć na żadne zapewnienia organizacji pozarządowych ani fundacji. Od kilku dni ludzie umierają już z zimna i głodu. Jedynymi strukturami, na których można polegać są związki zawodowe, które zareagowały pierwsze i natychmiast przystąpiły do aktywnego działania.

Kampania na Rzecz Obrony Związków Zawodowych w Pakistanie (Pakistan Trade Union Defence Campaign – www.ptudc.org, organizacja zrzeszająca najbardziej aktywne organizacje związkowe w Pakistanie) ma bardzo wielu swoich współpracowników w Kaszmirze. W krótkoterminowej perspektywie tragedia ta będzie oznaczała poważny regres dla ich organizacji, ale jesteśmy pewni, że uda nam się ją odbudować i stworzyć jeszcze silniejsze struktury, niż przedtem! Tymczasem najważniejsze jest niesienie pomocy potrzebującym jej ludziom, czyli prawie wszystkim na całym terytorium Kaszmiru.

By to jednak osiągnąć – potrzebna jest nasza pomoc.

Reprezentacja PTUDC z całego Pakistanu wysłała ludzi, którzy na miejscu ocenią skalę zniszczeń oraz potrzeby ludności. Wysyłają oni wszystkie dostępne środki, by pomóc związkowcom i pracownikom z Kaszmiru. Specjalnie zorganizowane brygady organizują prowizoryczne schronienia, dostarczają żywność i wodę, a także koce, ubrania i inne artykuły pierwszej potrzeby. Wszystko to nie pochodzi z jakiejś pomocy rządowej, lecz z prywatnych zasobów każdego indywidualnego pracownika! Poświęcenie i solidarność robotnicza są ogromne! Potrzebne są jednak leki, materiały opatrunkowe oraz – co najważniejsze – żywność. Już brakuje środków na paliwo oraz materiały grzewcze.

Wszystko to wymaga wygospodarowania pokaźnych środków finansowych, którymi nasi pakistańscy Towarzysze nie dysponują. Prosimy więc każdego człowieka dobrej woli – pracownika, związkowca, studenta, ucznia – by wspomógł nasze wysiłki i ofiarował ile może na rzecz poszkodowanych przez trzęsienie ziemi.

Apelujemy do wszystkich czytelników www.marxist.com i www.socjalizm.org oraz wszystkich ludzi lewicy o datki na rzecz specjalnego apelu o pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Pakistanie, organizowanego przez związki zawodowe w Pakistanie (PTUDC).

Każdy cent i grosz zostaną dobrze spożytkowane. Prosimy: nie czekajcie, lecz pomóżcie już teraz, organizując zbiórki pieniędzy na rzecz poszkodowanych.

Pieniądze można wysyłać na następujące sposoby:

- Kartą kredytową bądź debetową, za pomocą formularza dostępnego tutaj ( http://www.wellredbooks.net/ptudc.asp )

- przelewem bankowym

Posiadacz konta: Pakistan Trade Union Defence Campaign
Reference number: K3414742PAK
Numer konta: 0005 0005
Sort code: 09 00 00
Kod Swift: dostarcza Twój bank

Adres banku::
Abbey
2 Triton Square,
London NW1 3AN
United Kingdom

W razie kłopotów, pytań, wątpliwości prosimy kontaktować się z redakcją portalu www.socjalizm.org pod adresem redakcja@socjalizm.org.

Drodzy Towarzysze i Przyjaciele!

Jak na pewno już słyszeliście, na północy Pakistanu i w Kaszmirze miało miejsce wielkie trzęsienie ziemi. Według obliczeń rządu zginęło ponad 40 000 ludzi, a dalsze setki tysięcy są ranne. Ostateczna liczba ofiar na pewno przekroczy te wielkości. Wiele miast i wsi zostało w całości zniszczonych. Władze nie są zdolne i nawet nie posiadają infrastruktury, by pospieszyć z pomocą dotkniętym tragedią.

W trzech największych miastach pakistańskiej części Kaszmiru, Muzafferabadzie, Rawlakocie i Bagh mieszkało ponad 300 współpracowników i towarzyszy PTUDC (Pakistan Trade Union Defence Campaign – www.ptudc.org) i YFIS (Youth For International Socialism – www.newyouth.com). Wszystkie te miasta zostały zniszczone. Wciąż nie znamy całkowitych rozmiarów katastrofy. Sieci telefoniczne – zarówno stacjonarne, jak i komórkowe – zostały zniszczone. Wszystkie drogi prowadzące do tych miast zostały poważnie uszkodzone lub są zasypane przez wielkie lawiny. Nie ma elektryczności, temperatury są bardzo niskie, pada też grad, a ludzie nie mają dachu nad głową.

PTUDC wysłało pięciu Towarzyszy z Lahore i Islamabadu do Kaszmiru, by zapoznali się z sytuacją i zaczęli organizowanie pomocy oraz operacji ratunkowych. Będą oni starali się dotrzeć do dotkniętych kataklizmem miast jakimkolwiek sposobem, także przeprawiając się na własną rękę przez góry. Powołaliśmy dwa ośrodki, które będą koordynowały 24 godziny na dobę wszelkie operacje ratunkowe i pomocowe. Towarzysz Sagad Khan zajmuje się ośrodkiem w Islamabadzie, a Towarzyszka Hina Zain będzie koordynowała prace w centrum w Lahore.

Organizujemy również grupę pięciu parlamentarzystów i kilku liderów związkowych wokół utworzenia ogólnokrajowej kampanii pomocy ofiarom kataklizmu. Grupa ta odwiedzi Kaszmir gdy tylko będzie to możliwe, by osobiście wziąć udział w akcji ratunkowej.

PTUDC apeluje do wszystkich naszych braci i sióstr, związkowców, studentów i uczniów z całego świata, by wspomogli nasze wysiłki. W Londynie ustanowione zostanie europejskie centrum koordynujące pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi.

Z góry dziękujemy za Waszą pomoc i solidarność!

Braterskie pozdrowienia,

Hina Zain - krajowa koordynator Komitetu na Rzecz Pomocy Ofiarom Trzęsienia Ziemi, PTUDC, Lahore

Ch. Manzoor Ahmed - prezes PTUDC i poseł do pakistańskiego Zgromadzenia Narodowego, Islamabad

Islamabad-Lahore, 9 października 2005