Lenin 1904 yılında 1 Mayıs'ta

Lenin tarafından 1904 yılında kaleme alınan aşağıdaki 1 Mayıs bildirisini 1 Mayıs vesilesiyle yeniden yayınlıyoruz

İşçi yoldaşlar! Tüm ülkelerin işçilerinin sınıf bilinçli bir yaşama uyanışlarını, insanın insan üzerindeki tüm baskı ve zorlamalarına karşı mücadelede dayanışmalarını, emekçi milyonları açlıktan, yoksulluktan ve aşağılanmadan kurtarma mücadelesini kutladıkları 1 Mayıs geliyor. Bu büyük mücadelede iki dünya karşı karşıya durmaktadır: sermaye dünyası ve emek dünyası, sömürü ve kölelik dünyası ve kardeşlik ve özgürlük dünyası.

Bir tarafta bir avuç zengin kan emici duruyor. Fabrikalara ve imalathanelere, alet ve makinelere el koymuşlar, milyonlarca dönüm araziyi ve dağlar kadar parayı kendi özel mülkleri haline getirmişlerdir. Hükümeti ve orduyu kendi hizmetkârları, biriktirdikleri servetin sadık bekçileri haline getirdiler.

Diğer tarafta ise, maldan mülkten yoksun milyonlar. Para babalarına, onlar için çalışma izni için yalvarmak zorunda kalıyorlar. Emekleriyle bütün zenginliği yaratıyorlar; ancak hayatları boyunca bir lokma ekmek için mücadele etmek, sadaka dilenir gibi iş dilenmek, güçlerini ve sağlıklarını yıpratıcı işlerle tüketmek ve köylerdeki harap evlerinde ya da büyük şehirlerdeki bodrum katlarda ya da çatı katlarında açlar.

Ama şimdi bu mirastan mahrum emekçiler para babalarına ve sömürücülere savaş açmış durumdalar. Tüm toprakların işçileri, emeği ücretli kölelikten, yoksulluktan ve yoksunluktan kurtarmak için savaşıyorlar. Ortak emeğin yarattığı zenginliğin bir avuç zengine değil, çalışan herkese fayda sağlayacağı bir toplum sistemi için mücadele ediyorlar. Toprağı, fabrikaları, değirmenleri ve makineleri tüm emekçilerin ortak malı haline getirmek istiyorlar. Zengin ve fakir ayrımını ortadan kaldırmak, emeğin meyvelerinin bizzat emekçilere gitmesini ve insan aklının tüm başarılarının, çalışma yöntemlerindeki tüm gelişmelerin, çalışan insanın durumunu iyileştirmesini ve onu ezmek için bir araç olarak kullanılmamasını istiyorlar.

Emeğin sermayeye karşı verdiği büyük mücadele, tüm ülkelerin işçilerine büyük fedakarlıklara mal olmuştur. Daha iyi bir yaşam ve gerçek özgürlük hakları uğruna nehirler dolusu kan dökmüşlerdir. İşçilerin davası için mücadele edenler, hükümetler tarafından tarifsiz zulümlere maruz bırakılmaktadır. Ancak tüm zulme rağmen dünya işçilerinin dayanışması büyümekte ve güç kazanmaktadır. İşçiler sosyalist partilerde giderek daha sıkı bir şekilde birleşiyor, bu partilerin destekçileri milyonlara ulaşıyor ve kapitalist sömürücüler sınıfına karşı tam zafere doğru adım adım ilerliyor.

Rus proletaryası da yeni bir hayata uyandı. O da bu büyük mücadeleye katıldı. İşçimizin boyun eğerek köleleştiği, esaret durumundan hiçbir kaçış göremediği, acı hayatında hiçbir ışık parıltısı göremediği günler geride kaldı. Sosyalizm ona çıkış yolunu gösterdi ve binlerce savaşçı, yol gösterici bir yıldız gibi kızıl bayrağa akın etti. Grevler işçilere birliğin gücünü göstermiş, onlara mücadele etmeyi öğretmiş, örgütlü emeğin sermaye için ne kadar dehşet verici olabileceğini göstermiştir. İşçiler, kapitalistlerin ve hükümetin onların emeği sayesinde yaşadığını ve semirdiğini gördüler. İşçiler birleşik mücadele ruhuyla, özgürlük ve sosyalizm arzusuyla ateşlendiler. İşçiler Çarlık otokrasisinin ne kadar karanlık ve şeytani bir güç olduğunun farkına vardılar. İşçilerin mücadeleleri için özgürlüğe ihtiyaçları var, ancak Çarlık yönetimi onların elini ayağını bağlıyor. İşçilerin toplanma özgürlüğüne, örgütlenme özgürlüğüne, gazete ve kitap özgürlüğüne ihtiyacı var, ama Çarlık hükümeti her özgürlük çabasını copla, hapishaneyle ve süngüyle eziyor. "Kahrolsun otokrasi!" haykırışı Rusya'nın dört bir yanını sardı, sokaklarda, işçilerin büyük kitle toplantılarında giderek daha sık duyulmaya başlandı. Geçen yaz Rusya'nın güneyinde on binlerce işçi daha iyi bir yaşam için, polis zulmünden kurtulmak için ayağa kalktı. Burjuvazi ve hükümet, büyük şehirlerin tüm endüstriyel yaşamını bir anda durma noktasına getiren bu müthiş işçi ordusunu görünce titredi. İşçilerin davası için mücadele eden onlarca savaşçı, Çarlığın iç düşmanın üzerine yolladığı birliklerin kurşunları altında düştü.

Ancak bu iç düşmanı yenebilecek hiçbir güç yoktur, çünkü egemen sınıflar ve hükümet yalnızca bu iç düşmanın emeğiyle yaşar. Yeryüzünde, giderek daha fazla sınıf bilincine sahip olan, giderek daha fazla birleşen ve örgütlenen milyonlarca işçiyi kırabilecek hiçbir güç yoktur. İşçilerin uğradığı her yenilgi saflara yeni savaşçılar taşıyor, daha geniş kitleleri yeni hayata uyandırıyor ve onları yeni mücadelelere hazırlıyor.

Rusya'nın şu anda içinden geçmekte olduğu olaylar, işçi kitlelerinin bu uyanışının daha da hızlı ve yaygın olmasını gerektirmektedir ve proletaryanın saflarını birleştirmek ve onu daha da kararlı bir mücadeleye hazırlamak için tamamen çabalamalıyız. Savaş, proletaryanın en geri kesimlerinin bile siyasi meselelere ve sorunlara ilgilenmesini sağlıyor. Savaş, otokratik düzenin mutlak çürümüşlüğünü, Rusya'yı yöneten polis ve mahkeme çetesinin mutlak suçluluğunu her zamankinden daha açık ve canlı bir şekilde ortaya koyuyor. Halkımız kendi ülkesinde açlıktan ve yoksulluktan ölürken, binlerce kilometre ötede uzanan ve yabancı ırkların yaşadığı yabancı topraklar için yıkıcı ve anlamsız bir savaşa sürüklendi. Halkımız siyasi köleliğin içinde ezilmiş durumda, ancak başka halkların köleleştirilmesi için bir savaşa sürüklendi. Halkımız kendi ülkesindeki siyasi düzenin değişmesini talep ediyor, ancak dünyanın öbür ucundaki silah sesleri ile dikkatlerini başka yöne çekmeye çalışıyorlar. Ancak Çarlık yönetimi oynadığı kumarda, Pasifik kıyılarında ölüme gönderilen genç erkekleri ve ulusun zenginliğini çarçur etmede çok ileri gitmiştir.Her savaş halkı zorlar ve kültürlü ve özgür Japonya'ya karşı verilen zorlu savaş Rusya'yı korkunç bir şekilde zorlamaktadır. Ve bu zorlanma, polis despotizminin yapısının, uyanan proletaryanın darbeleri altında çoktan sallanmaya başladığı bir zamanda gerçekleşiyor. Savaş hükümetin tüm zayıf noktalarını açığa çıkarıyor, savaş tüm sahte kılıkları yırtıyor, savaş tüm iç çürümüşlüğü ortaya çıkarıyor; savaş çarlık otokrasisinin saçmalığını herkese açık hale getiriyor ve herkese eski Rusya'nın, halkın haklarından mahrum bırakıldığı, cahil bırakıldığı ve korkutulduğu Rusya'nın, hala polis hükümetine serf olarak bağlı olan Rusya'nın ölüm acısını gösteriyor.

Eski Rusya ölüyor. Özgür bir Rusya onun yerini almaya geliyor. Çarlık otokrasisini koruyan karanlık güçler çöküyor. Ancak yalnızca sınıf bilinçli ve örgütlü proletarya onlara ölüm darbesini indirebilir. Sadece sınıf bilinçli ve örgütlü proletarya halk için sahte değil, gerçek özgürlüğü kazanabilir. Sadece sınıf bilinçli ve örgütlü proletarya, halkı kandırmaya, haklarını kısıtlamaya, onları burjuvazinin elinde sadece bir araç haline getirmeye yönelik her türlü girişimi engelleyebilir.

Yoldaş işçiler! O halde, elimizdeki belirleyici savaşa iki kat enerjiyle hazırlanalım! Sosyal-Demokrat proleterlerin safları daha da sıkılaşsın! Sözleri daha da uzaklara yayılsın! İşçilerin talepleri için yürütülen kampanya her zamankinden daha cesurca sürdürülsün! Bırakın 1 Mayıs kutlamaları davamıza binlerce yeni savaşçı kazandırsın ve tüm insanların özgürlüğü için, emek veren herkesin sermayenin boyunduruğundan kurtulması için verilen büyük mücadelede güçlerimizi çoğaltsın!

Yaşasın sekiz saatlik iş günü!

Yaşasın uluslararası devrimci Sosyal-Demokrasi!

Kahrolsun haydut ve soyguncu Çarlık otokrasisi!

Join us

If you want more information about joining the RCI, fill in this form. We will get back to you as soon as possible.