Öppet brev till amerikanska fackföreningsmedlemmar

Swedish translation of Open letter to US trade unionists. (April 28, 2005) Read the open letter on the Hands Off Venezuela website.

Vi, svenska fackföreningsmedlemmar, vädjar till våra bröder och systrar i USA å det venezuelanska folkets vägnar.

George W. Bush: Hands Off Venezuela!

Vi, svenska fackföreningsmedlemmar, vädjar till våra bröder och systrar i USA å det venezuelanska folkets vägnar.

De nya aggressiva uttalandena och attackerna mot President Chavez från Bush-administrationens representanter (för mer info: http://www.handsoffvenezuela.org/washington_war_drums270405.htm) utgör ett direkt hot mot Venezuelas arbetande folk. Detta aggressiva skrän från Vita Huset är samma språkbruk som användes för att bereda vägen för de amerikanska interventionerna i Vietnam, Kuba, Chile, Irak och andra platser.

Därför vädjar vi till våra kamrater i den amerikanska fackföreningsrörelsen att ansluta sig till vårt fördömande av dessa provokationer och att sätta största möjliga tryck på Bush-administrationen att upphöra med dessa attacker.

Vi kräver det venezuelanska folkets rätt till självbestämmande och ett slut på den imperialistiska inblandningen.


Hands Off Venezuela-kampanjen, som är en bred kampanj, etablerades för att skapa medvetenhet om Venezuela i arbetarrörelsen och bland unga människor internationellt.