Persian

در ۱۰ بهمن ده‌ها هزار معلم٬ در بیش از ۳۰۰ شهر ایران٬ دست به اعتصاب به رهبری شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان زدند. شعارهای «معلم می‌میرد٬ ذلت نمی‌پذیرد» و «اگر عدالتی بود معلم اینجا نبود» از جمله‌ی شعارها بود.

این ماه شاهد بیش از ۲۳۰ اعتصاب و تظاهرات در ایران بودیم. برجسته ترین آنها اعتصاب دو روزه ی معلمان از ۲۰ تا ۲۲ آذر (۱۱ تا ۱۳ دسامبر) بود. این اعتصابات در بر گیرنده ی دهها هزار معلم در صدها شهر در سراسر ایران بودند. پاسخ رژیم، دستگیری بیش از ۲۰۰ معلم و فعال اتحادیه ای بود.

چند سال پیش گفتگویی میان گروهی از بسیجیان و یکی از سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره ی جنبش سبز که ایران را در سال ۸۸ به لرزه انداخت به بیرون درز کرد. محمدعلی جعفری در باب علل پایان تظاهرات اعتراضی پس از برخورد نیروهای امنیتی گفت: «چون بیشتر آنهایی که در این تظاهرات‌ها شرکت می‌کردند، از شمال شهر می‌آمدند و اینها خیلی اهل تحمل سختی و به هر حال ایستادگی‌ها اینها نبودند؛ کاملا این مشهود بود».