Catalan

Els experts capitalistes han renovat l’optimisme en l’economia mundial i en el valor de les llurs inversions en el mercat d’accions. Després de les enormes caigudes en els preus de les accions durant el setembre, les dues darreres setmanes han mostrat un important ascens en els preus del mercat financer mundial - més d’un 15%. És clar que els mercats de valors del món encara estan un 15-20% per sota del nivell de començaments d’any, que si es manté, es convertirà en el tercer any consecutiu de baixades. Això no hauria passat d’ençà de la Gran Depressió dels 1930. De...