چاوز کارگران را به حضور در خط مقدم انقلاب دعوت کر ر

Persian translation of Chavez calls on the working class to put itself at the forefront of the revolution by Euler Calzadilla and Jose Antonio Hernandez (February 16, 2007)

رئیس جمهوری بولیواری ونزوئلا در جلسه ای با حضور کارگران باز نشسته "آی وی اس اس " اظهار داشت که: کارگران نمی توانند دوباره به بردگان کار و سرمایه تبدیل شوند بلکه سرمایه باید تابع کارگران باشد " بر همین اساس چاوز دستور باز بینی قانون 8 ساعت کار در روز و کاستن روز های کاری برای تحصیلات کارگران را صادر کرد و در ادامه حمایت همه طبقه کارگر و اتحادیه های انقلابی را خواستار شد و اضافه کرد : " از طبقه کارگر می خواهم یک بار برای همیشه قوانین مشروع خود را در این انقلاب اجرا کند" .

بار دیگر چاوز همانطور که قبلا کارگران را به استفاده از شعار " کارخانه بسته شد ، کارخانه اشغال شد" دعوت کرده بود در خواست خود از طبقه کارگری برای فعالیت جدی در اتحادیه های کارگری را تصریح کرد .به هر روی رهبران جریان های مختلف کارگری در گذشته از این فرصت استفاده نکردند و به جای تمرکز روی شیوه شیوه سازماندهی کارگران برای اشغال کارخانه ها و در خواست ملی سازی آنها تحت کنترل کارگری ، در تمام طول مذاکرات به بحث در مورد انتخابات داخلی و انتخاب جریان رهبری پرداختند .

چاوز اخیرا هم در سخنرانی خود کارگران را به مبارزه دعوت کرد و در سخنان خود خطاب به رهبران جنبش کارگری این روز ها را زمان فعالیت و رهبران تمام گرایشات را نسبت به این موضوع مسئول خوانده بود .

از نگاه "سی ام آر" این کار شدنی است ، رهبری "یو ان تی" باید از تمام بخش های جنبش کارگری برای بحث پیرامون سوسیالیسم قرن بیست و یکم و نقش طبقه کارگر در انقلاب بولیوار دعوت به عمل آورد . روز ملی اشغال کارخانه ها و شوراهای کارگری باید بر پا گردند . این شوراها باید با همپایه های محلی و ملی خود مرتبط بوده و با شوراهای روستایی و جوانان همکاری کنند.

در حال حاضر دولت بولیوار با تشدید مبارزه طبقاتی و کارشکنی های اقتصادی سرمایه داران رو به روست و در جهت ساخت دولت سوسیالیست اقدام به ملی سازی انرژی و ارتباطات کرده .

اینک زمانی مناسب برای ایفای نقش کارگران در انقلاب و برداشتن گامی به پیش از سوی طبقه کارگر است .ملی سازی انرژی و بخش های ارتباطات باید با ملی سازی صنایع همراه شود تا دیوان سالاری دولتی نتواند این اقدامات مثبت را بر علیه آنان دگرگون سازد .

اقدامات اینچنین برای انقلاب حکم یک قدم رو به جلوست ، اما تنها یک قدم . انقلاب ونزوئلا خود را تحت فشار امپریالیسمی میبیند که ونزوئلا رابه کمک نوکران داخلی خود به ایجاد اختلال و خرابکاری در اقتصاد این کشور تهدید می کند.

با توجه به کمبود مواد اولیه و منابع به دلبل کارشکنی محافل سرمایه داری ، چاوز اضافه کرد :" اگر شما جرات فروش محصولات تولیدی را ندارید کارخانه تان را ملی می کنیم حتی اگر مجبور باشیم تمام کارخانه ها را ملی کنیم ".

بطور حتم بوروکرات ها و سرمایه داران داخلی و خارجی کمپانی های تحت کنترل کارگری را تحریم خواهند کرد اما شوراهای کارگری که کنترل کارخانه ها را در دست دارند باید به کمک یکدیگر با روشی سازماندهی شده در پی نفوذ در دگرگونی های سیاسی و اقتصادی گام بر دارند.

کار انقلابیون در حال حاضر بالا بردن آگاهی سیاسی کارگران و همچنین عملی کردن طرح اقدام برای تمرکز نیروهای انقلابی روی نقاط حساس و کلیدی برای متحد ساختن جنبش کارگری است .

منبع:

www.marxist.com

ترجمه : نیما چراغی

بهمن 1385