Čína: mládež, která čelí dnešní krizi a boji o budoucnost

Nedávná čísla ukázala nezaměstnanost mladých lidí v Číně dosahující 20 %, tedy dvojnásobnou úroveň nezaměstnanosti před Covid pandemií. Rozhlížející se mladí lidé v Číně pozorují okolo sebe svět plný zmatku, utrpení a nespravedlnosti. V našich každodenních životech často cítíme útlak, úzkost a bolest. Mládež se ptá sama sebe: co se děje s naším světem? Jak jsme se dostali do tohohle bodu? A nejdůležitější otázka: co je třeba udělat?

[Source]

(Následující článek byl původně publikován zde v čínštině a byl upraven a zkrácen pro mezinárodní publikum)

Národní dezorientace

Předešlé tři roky pandemie Covid-19 odstartovaly velkou sociální krizi v Číně. V předchozích letech bylo více než jasné, že dlouhé dekády konjuktury v Číně přinesou velké následky. Varovné signály blikají, protože ekonomická expanze zpomalila, ale pandemie vše crystalizovala. Sociální krize, která následovala, přinesla obrovské utrpení pracující třídě a mládeži, jak jsme již předtím informovali:

„Čínská dělnická třída utrpěla hlubokou formu drsných lockdown opatření, které stát nařídil pro marné zajištění nulového šíření viru. Miliony lidských životů byly narušeny stálými rozkazy pro otestování se PCR testy, zatímco ti, co se nakazili (a nakazili své okolí) byli přesunuti do špatně administrovaných karanténních center. Desítky tisíce lidí přišlo o svou práci nebo bylo propuštěno ze svých prací, zatímco ceny potravin v karanténních zónách astronomicky stouply. Několik z těch, co dostali nařízení zůstat doma, neměli ani přístup ke každodenním potřebám.“

Pandemie odhalila nejodpornější aspekty čínského kapitalismu, které byly v minulosti pečlivě skryty. Namísto trpělivého naslouchání veřejným stížnostem a vědeckého přizpůsobování politiky použil režim Čínské komunistické strany masivní lži a autoritativní vládu k udržení své moci.

V této situaci převažující nálada mezi částí mladých směřovala k úniku, obecně známému jako „run-xue“. V roce 2022 mnoho médií zdůraznilo, že zatímco autority posilovaly své úsilí o vynucování dodržování svých politik „nula COVID“ na bezmocné masy, zájem o emigraci dramaticky vzrůstal napříč populací.

Během uzavření Šanghaje v dubnu 2022 vzrostl počet online hledání souvisejících s "podmínkami pro emigraci do Kanady" o 2 846 procent ve srovnání s předchozím obdobím. Po oficiálním oznámení 3. dubna 2022, že Čína by "přísně dodržovala politiku 'nula COVID' na sociální frontě", celkový index hledání pro emigraci v tento den vzrostl o 440 procent a hledání související s videi vzrostlo o 1 455 procent.

Důležitější a pozoruhodnější jsou mnohé formy odporu, kterými čínská mládež reagovala na krizi. Nová generace mladých lidí, která dosud nezažila krizi této magnitudy, se probouzí z politické zmatenosti a apatie. Postupně začali vnímat krutost čínského kapitalismu a rozhodli se odvrátit od cynismu, který nakazil generace od roku 1989. Stále větší počet z nich se rozhodl aktivně se účastnit sociálních hnutí proti režimu. V listopadu loňského roku se studenti zejména z nejméně 21 provincií a 207 univerzit po celé zemi zapojili do protestních aktivit.

Díky jejich úsilí, mobilizacím pracující třídy a beznaději způsobené pandemií COVID-19 čínská vláda nakonec rozhodla opustit svou politiku „nula COVID“. Nicméně škody, které autority způsobily pracujícím masám, a temná stránka kapitalismu, kterou pandemie odhalila, zůstanou navždy v paměti mladých lidí. V očích mnohých z nich je tento režim a jeho systém mimo možnost záchraně.

Po pandemii mnoho lidí doufalo ve zlepšení ekonomické situace – a to platí i pro úředníky vlády! Nicméně uplynulo šest měsíců a čínská ekonomika se nejenže nedokázala zotavit, ale krize stále pokračuje. Výroba se zmenšuje již pět měsíců po sobě; odvětví nemovitostí utrpělo masivní ztráty, prohlubující krizi; investice a export zůstávají slabé, zatímco spotřeba postupně klesá; a růst domácího HDP pokračuje ve svém několikaletém zpomalení. V této nepříznivé ekonomické situaci mladí lidé nevidí naději na nalezení smysluplné zaměstnanosti.

Naděje na zaměstnání mizí

V březnu letošního roku se Kong Yiji, "chudý, bezmocný intelektuál", klasická postava čínské literatury, poprvé objevil v časopise New Youth v roce 1919, opět stal horkým tématem na čínském internetu. Mnozí tuto postavu využili k popisu toho, jak obtížné je pro vzdělanou čínskou mládež zajistit si slušné zaměstnání v klesajícím pracovním trhu. Jsou nuceni vzdát se svého sebevědomí jako intelektuálové a opustit své aspirace na bílý límeček. Aby přežili, jsou nuceni vstoupit do nižších pozic a odvětví, kde jsou jejich dovednosti zbytečné. "Kong Yijiova dlouhá róba" krátce vystoupila jako nejpopulárnější téma na Weibu, což naznačuje, jak se toto téma stalo virálním mezi mladými lidmi čelícími životu vykořisťování a útlaku v práci.

Autority Čínské komunistické strany neztrácely čas a trestaly mládež, které bylo řečeno, aby si přestala stěžovat, a aby se vrátila do své práce, aby obohatila šéfy. Dne 16. března, státní médium – kanál CCTV zveřejnil článek, který projednává o „(Kongu Yijihových) dlouhých šatech… je pouhé sebe očerňování“, a naléhává na mládež, aby nepohlížela „hierarchickým“ způsobem. Namísto toho CCTV kázala, že by mládež měla být schopna spolknout své ego a odvážit se být více soběstačná. Implikace je v tom, že mladí lidé by neměli ukazovat prstem na špatné pracovní podmínky na čínském trhu práce: vysoká pracovní náročnost, několika hodinové směny, nízké mzdy a téměř pracovněprávních předpisů. Místo toho, by měli odsuzovat sami sebe za to, že jsou „rozmazlení“ a že nedokážou tvrdě pracovat. Po desetiletí, měli čínští studenti představu, že by si mohli najít dobrou práci po vystudování univerzity. Vydrželi velký tlak, soutěžili s miliony o místo na univerzitách. Nyní mnozí při vstupu do společnosti zjišťují, že jejich příjem není úměrný úsilí vynaloženému na získání této kvalifikace. Práce, která by odpovídala zkušenostem vysoce kvalifikované pracovní síly, je stále těžší najít. Pokud po 12 letech nemohou najít vhodnou práci a místo toho se musí živit „šroubováním“, k čemu všemu pak byla ta námaha? Prázdná slova oficiálních médií nevyřeší tyto pocity. A mladí lidé se postarají o to, aby jejich hlasy šly slyšet.

Dne 25. března, chudý a nemajetný internetový zpěvák vydal píseň inspirovanou populární písní „Sunny And Cheerful Big Boy“ na Bilibili. Video zesměšňuje vládní pokrytecký nesmysl a získalo miliony zhlédnutí a sdílení. Video silně vyjadřuje frustraci mladých lidí. Autority obecně netolerují tvorbu „tvůrců trendů“, také proto byla veškerá práce umělce náhle zablokována.

Na závěr článku CCTV novinář byrokratické kasty napsal: „Éra Konga Yijiho je pryč a ctižádostivá mládež dnešní doby nebude nikdy uvězněna.“ A jaký je podklad pro takové prohlášení? „Ekonomie se zotavuje, situace v zaměstnanosti se postupně zlepšuje a mladá generace bude mít širší platformu a bude mít více diverzifikovaných příležitostí a možností.“

Ovšem čísla vypráví jiný příběh. Dnes Čína stále upadá do recese a nezaměstnanost mladých stoupá. Podle oficiálních statistik stoupla nezaměstnanost mládeže v čínských městech od ledna do července letošního roku, z 17 procent v lednu na 21 procent v červenci, což znamená, že více než jedna pětina mladých lidí je nezaměstnaná.

Ale to jsou výpočty založené na oficiálních statistikách, které bývají extrémně náhodné a zmatené (například jedna hodina práce týdně je považována za „zaměstnanost“!). Skutečná nezaměstnanost je tedy mnohem vyšší než tyto čísla. Jeden pekingský ekonom z univerzity přidal do statistik mladé lidi, pro které je těžké najít si práci a s pomocí veřejně dostupných dat nezaměstnanosti, bylo vypočítáno, že procentuální číslo pro mladé lidi hledající si práci je vyšší než 46.5 % letošního března.

Hledajíc si vhodnou práci, si mládež prochází každou možnou cestou. Aplikace civilního servisu a postgraduální studia se stala stále oblíbenějšími. Miliony mladých lidí soupeří mezi sebou o nalezení bezpečného zaměstnání ve vládních agenturách a na univerzitních kampusech, i přes extrémně náročné zkoušky – v roce 2022 bylo na národní úrovni přijato do státní služby pouze asi 1 procento z přibližně 2 milionů uchazečů. Míra přijetí na provinční úrovni pro rok 2021 vzrostla pouze na 2 % pro 5 milionů žadatelů. Miliony kandidátů zůstanou nezaměstnanými. Na druhou stranu, několik mladých lidí vzdalo své snahy o práci a vrátili se dočasně ke svým rodičům a jsou závislí na podpoře své rodiny.

Přestože mnozí nemohou najít práci, mnoho společností neustále propouští velké množství pracujících z důvodů celkového hospodářského poklesu a provozních problémů. Nejvíce to snesl technický průmysl. Hlavní internetový giganti - Baidu, Alibaba a Tencent zrušili v roce 2022 28 000 čistých pracovních míst: zatímco internetový průmysl propustil na 10 000 lidí v prvním čtvrtletí roku 2023, podle End Media.

Imunní není ani průmyslový sektor, jako je automobilový průmysl. V květnu korporace Ford v Číně propustila přes 1300 zaměstnanců. Dokonce i finanční odvětví propouští ve velkém a korporace z Wall Street se pro jistotu stahují z Čínského trhu.

Trajektorie čínské ekonomie ukazuje, že nezaměstnanost a tržní anarchie jsou produkty kapitalismu.

Žádný způsob, jak vyjít s penězi

I o pro ty, kteří mají to štěstí a získají zaměstnání, se noční můra nekončí. Ani ti v civilní službě nebo s postgraduálním vzděláním nemohou garantovat, že jim peníze stačí na živobytí. V posledních letech mnoho místních samospráv v Číně čelilo vážným finančním těžkostem vedoucí k prudkým redukcím s platy a benefity veřejného sektoru pracujících v několika regionech. S ekonomickou představou a jeho sestupným trendem je veřejný sektor pracujících příjmů dalším poklesem. A tyhle pronásledované postgraduální studie hledají často celkově sami sebe při přijímání málo placených zaměstnání, aby vyžili.

Postgraduální vzdělání je pro mnoho absolventů pouze způsobem, jak oddálit nezaměstnanost. V hlavních městech má více než 39 procent uchazečů o zaměstnání vzdělání přesahující požadavky na pozice, na které podávají žádost, a v některých místech toto procento stoupá téměř na 70 procent. Jedním výrazným příkladem je společnost Henan China Tobacco, která uvádí, že třetina nově přijatých zaměstnanců ve svých továrnách má magisterské tituly.

Ale mládež je tlačena jít do takových prací, kde musí snášet hrozné podmínky. Hrozba nezaměstnanosti, otřesné pracovní podmínky a falešné zařazování pracovníků jako "OSVČ" zaměstnavateli, čímž jim odnímá práva na podporu v nezaměstnanosti, všechno slouží k tomu, aby i vysoce kvalifikovaní absolventi setrvávali v těchto nízko kvalifikovaných zaměstnáních.

Pak tu je otázka o přemrštěných životních nákladech. Jak vysoké jsou tyto životní náklady? Jeden indikátor ukazuje poměr mezi cenami bydlení a příjmy. Podle Numbeo v roce 2023 by platy rodin středních vrstev potřebovaly 33 let disponibilního ročního příjmu, aby si rodina mohla vůbec dovolit 90 m čtverečních. Tato realita nedává mládeži žádnou šanci na koupi domu. Mnozí využívají půjčky s vysokými úroky, (Čínské úrokové sazby dosahují 5–6 %) aby zakoupili bydlení.

S astronomickými cenami bydlení se mladým může pouze zdát o rodinných a kariérních cílech. V Číně tradiční manželství často vyžaduje určitá aktiva, pokud mají jít hladce, často ve formě majetku. „China Marriage and Family Report 2022“ prozrazuje, že manželství v Číně se propadlo o 40 % z 9.9 tisíce v roce 2013 na 5.8 tisíce do roku 2022.

Rostoucí ceny bydlení a další související životní nálady k tomu přispívají. Následně od roku 2016 porodnost neustále klesá. Kromě jiného společenského vývoje, rostoucí životní náklady a náklady na výchovu potomstva výrazně utlumuje nadšení mládeže pro zakládání rodiny, která je bude finančně tížit. V loňském roce to vedlo k prvnímu poklesu populace v Číně za několik desetiletí.

Pokles porodnosti zešediví věkovou distribuci Číny, Světová zdravotnická organizace označila Čínu za jednu z nejrychleji stárnoucích zemí na světě. Změny v populaci znamenají, že mládež, jenž velká část je svobodná, se bude muset starat o své starší rodinné příslušníky.

Přemrštěné životní náklady vedly k rychlému vzrůstu zadlužení domácností. V průběhu rozpětí jednoho desetiletí od roku 2009 do roku 2020 proporce dluhu k bohatství čínských rodin vzrostly z 20 % na 60 %, celosvětově se řadí na nejvyšší. Pro srovnání, USA a Japonsku trvalo 40 a 24 let, aby dosáhly stejné míry. O to víc je pozoruhodnější to, že Čína byla tradičně považována za zemi s vysokými úsporami. Z důvodu stoupání životních nákladů a ekonomických těžkostech, mládež a dělnická třída v uplynulých letech čelila přísně omezeným příjmům, nutících přijmout úsporná opatření. Tenhle trend následuje „Six Commandments“ kolující online, a která radí zdržet se kouření, pití, objednávání jídla s sebou, vdávání, zakládání rodiny a budování romantických vztahů.

Tento posun je patrný v číslech prodeje spotřebního zboží. Například v červencových číslech jsou trendy růstu patrné pouze u nezbytných položek, jako jsou potraviny, tabák, alkohol a léky, zatímco spotřeba většiny ostatního zboží klesá. Dnes se to, co byly kdysi cenově dostupné produkty a služby, stalo luxusními položkami, které je třeba pečlivě rozpočítávat.

Rozzuřená generace

Bezútěšná krajina, v níž se dnes čínská mládež musí v kapitalismu pohybovat – žijí v národě, který dosáhl bodu zlomu, po letech růstu nyní prudce klesá a cítí se otlučeně a vyčerpaně. Tváří v tvář ekonomickým krizím jsou pracující prvními, na které vše dopadne. Tahle generace mládeže zažije krizi se zvláštní hořkostí a intenzitou.

Generace narozena okolo roku 1990 až do roku okolo 2000 vyrůstala v Číně, která se graduálně prosazovala do kapitalistického světa. Okolo roku 2010 se jejich dětství shodovalo s rychlou expanzí tržní ekonomiky a rostoucí produktivitou. Vyrůstat v prosperujících časech jim možná mělo dát přirozeně optimistický pohled na život. Ale jak se stali dospělými, byli svědky kolísajícího se čínského kapitalismu, ke kterému se přidala COVID-19 krize v roce 2020. Jejich sny byly roztříštěny a vrhnuty do zoufalství.

Masové psychologické studie odhalují rozsáhlé utrpení mezi mládeží. "Čínská národní zpráva o rozvoji duševního zdraví (2021-2022)" zveřejněná v březnu 2023 Čínskou akademií věd – Ústavem psychologie ukázala, že mladí lidé čelí nejvyššímu riziku deprese mezi čínskými dospělými. Míra deprese mezi věkovou skupinou 18-24 let dosahuje ohromujících 24,1 procenta, přičemž i věková skupina 25-34 let hlásí významnou míru 12,3 procenta. Tyto údaje naznačují, že více než 360 milionů mladých lidí ve věku 18-35 let zažívá významný psychický stres, přičemž přibližně jedna z čtyř je ohrožena klinickou depresí.

Je zřejmé, že současná čínská společnost zažívá hluboké nepřátelství, a mládež je v tomto nespokojeností vůdčí a vyjadřuje ho. Formy vyjadřování přešly z online vyjádření na univerzitní, které vyvolávají četné pokusné boje. Aby propukl čelní střet s čínským kapitalismem, je důležitá spoušť, která zažehne jejich hněv, stejně tak jako ukázaly loňské listopadové protesty.

Tak jak se rýsuje přízrak ekonomického úpadku, tak bude vykořisťování a útlak ze strany vládnoucí třídy Číny nadále odhalováno zintenzivněním třídního boje. Významná část mládeže bude nevyhnutelně hledat cestu k revolučním prostředkům nezbytným ke svržení čínského kapitalismu. Pro dosáhnutí tohohle historického úkolu, musí uchopit teorii sociální revoluce – Marxismu – a rozvíjet zralé politické vedení pro dělnickou třídu.

Join us

If you want more information about joining the RCI, fill in this form. We will get back to you as soon as possible.