معرفی کتاب "بولشویزم ، راهی به انقلاب" در نمایشگاه کتاب هاوانا

Persian translation of Alan Woods presents his book Bolshevism: the road to revolution at 2007 Havana Book Fair (February 22, 2007)


جمعه سومین و اخرین برنامه بنیاد فردیک انگلیس در نمایشگاه کتاب هاوانا در سال 2007 برپا شد.در سالنی با ظرفیت کامل آلن وودز کتاب"((بولشویزم))راهی به انقلاب" را معرفی کرد . در کمتر از نیم ساعت الن وودز به برخی زیر موضوعات کتاب خود اشاره کرد((ما باید اصول بولشویزم را از میان دروغ پردازی ها و تحریفات بورژوازی همنطور استالینیستی بازیابی کنیم))

یکی از مسائلی که به ان اشاره شد ذات دموکراسی حزب بولشویک بود که همیشه در ان بحث های جهت اماده سازی برای اقدام انقلابی در جریان بود.این نوع دموکراسی درون سازمانی برای حرکت به سوی انقلاب نیاز است و حزب انرا از اشتباهات گذشته خود اموخته.طرز فکری که حزب بلولشویک را در مسیر انقلاب تا بدست اوردن قدرت بدون اشتباه می داند افسانه ای استانستی است .از این که هیچ کس نمی تواند همه چیز را بیاموزد.

Alan Woods presents his book Bolshevism: the road to revolution at 2007 Havana Book Fair

این اصول برای نسل جدید مبارزان انقلابی در حال شکل گیریکه باید بازیابی شوند.بدین معنی بولشویزم تنها کتابی تاریخی نیست بلکه وسیله ای برای ساخت حزب انقلابی امروز است.

جوانان مبارز کمونیست کهنه کار، اساتید دانشگاه، یکی از سفرای سابق کوبا ، امورلیو النسو تروتسکیستهای کهنه کار کوبای و دانشجواین خارجی از کشور های امریکا ی لاتین حاضرین در سال نرا تشکیل می دادند.برای بسیاری از انان اولین باری بود که توضیح نقش واقعی تروتسکی در انقلاب روسیه مخصوصا گزارش دقیق وضعیت های گوناگون سوسیال دموکراسی روسیه در رابطه با نظریه انقلاب مداوم و چگونگی توافق بنیادی لنین و تروتسکی پس از انتشار تز های اوریل توسط لنین را می شنیدند.

جلسه با موفقیت به پایان رسید و 40 نسخه از کتاب به فروش رسید که در راستای موفقیت های بنیاد فردیک انگلیس در نمایشگاه کتاب ها وانا بود.امسال فروش کتب و جزوات 30%نسبت به سال گذشته افزایش داشته که نشان دهنده ی علاقه شدید به نظریات مارکسیم انقلابی در کوبا است.

بار دیگر پر فروش ترین عنواوین نوشته های تروتسکی یا نوشته های مربوط به فروپاشی استالیسم در شوروی بود. کتاب های انقلاب مداوم و انقلابی که به آن خیانت شد از تروتسکی با استقبال بازدیدکنندگان رو به رو شد . پوستر های تروتسکی هم با فروش بالای خود بار دیگر علاقه ی شدید مردم به عقاید او که برای سال ها موقوف بود را نشان داد.

یکی از کمونیست های کهنه کار کوبا می گفت که دیگر نمی تواند انچه که می گویند را بپذیرد و می خواهد به مطالعه خود اثار تروتسکی بپردازد.ونزوئلا و انقلاب بولیوار از دیگر موضوعات پر فورش نمایشگاه بود.

در نتیجه حضور مه در نمایشگاه هاوانا بنیاد فرودیک انگلیس با نهاد های کوبایی ارتباط برقرار کرد ما کتبی را به استادان روزنامه نگاری ، فلسفه ، علوم سیاسی دانشگاه هاوانا و گروهی از جوانان که به بجث های منظم سیاسی و فعالیت مشغولند و قصد ساخت کتابخانه ای در هاوانا داشتند اهدا کردیم.

ما همچنین به بنیاد روابط بین الملل جایی الن دودر با گروهی از دانشجویان ونزوئلایی که مشغول گذراندن دوره ای در مورد فروپاشی شوروی و وضعیت کنونی روسیه بودند به بحث پرداخت و توانستیم با استادان روزنامه نگاری در مورد کمپین (دست ها از ونزوئلا کوتاه)و جریان ملی سازی تحت کنترل کارگری صحبت کنیم.

منبع:

http://www.marxist.com/

ترجمه : نیما چراغی