سومین نمایشگاه کتاب سوسیالیزم انقلابی در هاوان

Persian translation of Keen interest in publications of the Frederick Engels Foundation at the Havana Book Fair (February 13, 2007)

برای سومین سال متوالی انتشارات بنیاد فردریک انگلس در نمایشگاه کتاب بین المللی هاوانا شر کت کرد و بار دیگر علاقه مردم کوبا به کتاب و فرهنگ را نشان داد طوریکه از ساعات آغاز به کار نمایشگاه بازدیدکنندگان و خانواده ها برای ورود به نمایشگاه صف می کشیدند .

در هنگام تنظیم این گزارش بدون شک انتشارات بنیاد فردریک انگلس را می توان از عوامل محرک نمایشگاه خواند . بار دیگر کتاب های انقلابی روسیه ، لئون تروتسکی طرفداران زیادی داشت کتب مارکسیست انگلیسی ، آلن وودز ، کتب و مقالات کارل مارکس ، لنین ، انگلس و روزا لوکزامبورگ هم توجه بازدید کنندگان را به خود جلب کرده بودند .

Frederick Engels Foundation at the Havana Book Fair

ارئه دو کتاب "رفورم با انقلاب" و "بحران سوسیال دموکراسی" از روزا لوکزامبورگ هم از عوامل جذب مخاطبین بسیاری بود، جوردی مارتونی از طرف انتشارات ارائه این در نمایشگاه هاوانا را بسیار مهم و کتاب رفورم یا انقلاب را به اندازه صد سال پیش در زمان اولین انتشار آن مهم می داند بحثی که رفورمیست ها امرزه استفاده می کنند در واقع همان مباحث برنشتاین در سال های پیش است که که لوکزامبورگ با مهارت با آن مبارزه کرد . عقاید رفورمیستی برنشتاین و سوسیال دموکراسی آلمان به حمایت از امپریالیزم در طول جنگ جهانی اول منجر شد که روزا لوکزامبورگ در کتاب خود به شدت این مسئله را محکوم و با آن مقابله می کند

روزا لوکزامبورگ در ضمیمه کتاب خود "بحران سوسیال دموکراسی " تنها راه مبارزه با جنگ امپریالیستی را مبارزه طبقاتی دانسته و دول را در برقراری صلح پایدار نا توان می داند که به وضعیت دنیای امروز ما بسیار مرتبط است

دومین سری کتاب های ارائه شده شامل "هجدهمین برومیر لوئی بناپارت" از جودی روسیچ ، جنگ داخلی فرانسه" اثر کارل مارکس و" دولت و انقلاب" نوشته لنین بود ، جودی روسیچ در کتاب خود وقوع انقلاب بولیوار در ونوزوئلا را تصدیق عقاید مارکس می داند و لنین بر اساس نظریات مارکس و انگلس در مورد کمون پاریس مشخصات دولت کارگری را پس از به دست گرفتن قدرت بیان می کند. ایجاد ارتش مردمی جای ارتش دائمی ، پایین آوردن سطح دستمزد کامرمندان دولتی تا حد یک کارگر ماهر و مشارکت اکثریت جمعیت در ادراه کشور از این جمله اند .

در طول نمایشگاه کتاب امسال جایزه علوم اجتماعی ملی به مارتینز هردیا که در دهه 1960 سردبیر مجله عقاید انتقادی و مسئول دانشکده فلسفه دانشگاه هاوانا بود اهدا شد . مجله و دانشکده تحت نظر مارتینز هردیا در در سال 1971 بسته شد که نشانه شروع جریانی از سانسورهای استالین در هنر، فرهنگ و عقیده بود که نتیجه قدرت گرفتن شوروی و کمک اقتصادی شوروی به کوبا بود که "15 سال خاکستری" نامیده می شود.

www.marxist.com منبع

ترجمه : نیما چراغی

بهمن ۱۳۸۵