Dutch

Na een fantastische week vol revolutionaire ideeën en inspirerende verslagen van over de hele wereld, na vele maanden van voorbereiding door duizenden kameraden in tientallen landen, besloot de oprichtingsconferentie van de Revolutionaire Communistische Internationale (RCI) met eenparigheid van stemmen om deze nieuwe Internationale te lanceren. Maar dit is nog maar het begin. We bouwen aan de wereldwijde partij van het revolutionaire communisme en we hebben je hulp nodig. Sluit je aan bij de nieuw opgerichte RCI, bestudeer de echte ideeën van het marxisme en help voor revolutie tijdens ons leven te vechten!

De lang geplande aanval op Rafah is begonnen. Op maandag 6 mei lanceerde de IDF luchtaanvallen op de stad en riep op tot de evacuatie van ongeveer 100.000 Palestijnen uit de oostelijke wijken van de stad naar de zogenaamde 'humanitaire zones' van al-Mawasi aan de kust en een gebied ten westen van Khan Younis.

In de eerste eeuw voor Christus bedreigde een slaaf, Spartacus, de macht van Rome. Spartacus (die van circa 109 tot 70 voor Christus leefde) was de leider (of mogelijk één van meerdere leiders) van de massale slavenopstand, die bekendstaat als de Derde Slavenoorlog. Onder zijn leiding groeide een kleine groep rebelse gladiatoren uit tot een enorm revolutionair leger van ongeveer 100.000 mensen. Uiteindelijk was de volledige macht van het Romeinse leger nodig om de opstand neer te slaan.

In dit artikel van Fred Weston, geschreven op 26 maart, wordt de hypocrisie van de Amerikaanse president Joe Biden over Gaza doorgeprikt. Dezelfde hypocrisie zien we bij de Nederlandse heersende klasse en het demissionaire kabinet.

Het onderstaande manifest is van uiterst groot belang voor de wereldwijde communistische beweging. We roepen al onze lezers op om het grondig te bestuderen en het zo wijd mogelijk te verspreiden. Het werd unaniem goedgekeurd door het Internationaal Secretariaat van de IMT en zal het oprichtingsdocument vormen van een nieuwe Revolutionaire Communistische Internationale, die in juni dit jaar opgericht zal worden.

Op 8 maart is het Internationale Werkende Vrouwendag. In dit artikel gaat Marie Frederiksen, van onze Deense zusterorganisatie, in op de strijd voor vrouwenemancipatie en de lessen van Lenin en de bolsjewieken. Wat zijn de lessen voor communisten en vrouwenstrijd vandaag de dag?

Op 25 februari stak Aaron Bushnell, die in actieve dienst bij de Amerikaanse luchtmacht was, zichzelf in brand voor de Israëlische ambassade in Washington, uit protest tegen de medeplichtigheid van het Amerikaanse imperialisme aan de oorlog tegen Gaza. Het nieuws van deze moedige daad van zelfopoffering door één enkele man heeft zijn weerklank gevonden in de harten van honderden miljoenen mannen en vrouwen.

In de zoveelste schandalige aanval op de vrijheid van meningsuiting, werden een aantal van onze Oostenrijkse kameraden door een openbare aanklager gedagvaard vanwege hun steun aan de IMT en Palestina. We verwerpen de ongegronde beschuldigingen van de Oostenrijkse staat ten zeerste en betuigen onze volledige solidariteit met de kameraden die het slachtoffer zijn van deze aanval.

Op 21 januari 2024 is het honderd jaar geleden dat Vladimir Iljitsj Oeljanov, beter bekend als Lenin, overleed. Hij was zonder twijfel een van de grootste revolutionairen die ooit heeft geleefd. Door zijn handelingen aan het hoofd van de Bolsjewistische Partij veranderde deze buitengewone man letterlijk de loop van de geschiedenis.

Op 21 januari 2024 was het honderd jaar geleden dat Vladimir Iljitsj Oeljanov, beter bekend als Lenin, overleed. Hij was zonder twijfel een van de grootste revolutionairen die ooit heeft geleefd. Door zijn handelingen aan het hoofd van de Bolsjewistische Partij veranderde deze buitengewone man letterlijk de loop van de geschiedenis.

Monteurs in de 10 werkplaatsen van Tesla in Zweden zijn sinds 27 oktober in staking: de eerste in zijn soort bij de EV-gigant. De actie werd ondernomen nadat de Zweedse vakbond IF Metall zijn leden had opgedragen om het gereedschap neer te leggen als reactie op de weigering van de elektrische autogigant om een cao te ondertekenen, een zet die door ceo (en 's werelds rijkste man) Elon Musk werd bespot als "krankzinnig" (en dit was zijn enige korte commentaar op de staking).

Vannacht [12/1/2023] hebben Amerikaanse en Britse luchtaanvallen tientallen van de meest gesofisticeerde bommen laten vallen op de hoofden van één van de armste bevolkingen ter wereld. De handen van de westerse imperialisten zijn besmeurd met het bloed van het Palestijnse volk. Tot nu toe konden ze zich verschuilen achter het feit dat ze niet direct de trekker overhaalden - hoewel ze de geweren, de bommen, het geld en de politieke dekking voor de slachting leveren. Ze hebben er altijd op aangedrongen dat de slachting met "gematigdheid" moest worden uitgevoerd, met "proportioneel geweld". Nu hebben ze direct ingegrepen in Jemen, waarmee ze het conflict in de regio roekeloos escaleren.

...

In de nacht van 29 november 2023 werd het publiek geïnformeerd over de dood van Henry A. Kissinger, voormalig Nationaal Veiligheidsadviseur en voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de VS. De bourgeois media, verschillende staatslieden en allerlei politici vergieten tranen voor hun overleden trouwe dienaar.

Als ik 's ochtends opsta, mijn schoenen aantrek en de veters strik, vraag ik me vaak af: "Wie heeft die schoenen gemaakt?" En als ik aan tafel zit om te ontbijten, vraag ik me af: "Wie heeft deze tafel gemaakt en wie heeft er op de boerderij gewerkt waar de haver voor mijn pap vandaan komt?" Wanneer ik naar het ziekenhuis moet voor controle, vraag ik me af: "Tot welke klasse behoort de verpleegster?" Je vraagt je misschien af waarom ik mezelf deze vragen stel. Wel, we worden gebombardeerd met het idee dat de arbeidersklasse niet meer bestaat; dat ze is opgeheven en dat we nu allemaal grotendeels 'middenklasse' zijn.