موج جدید اعتراضات دانشجویی علیه خصوصی سازی دانشکاه ها در یونان

Persian translation of Greece: new wave of student protests against privatisation of universities by Stamatis Karayannopoulos 9January 16, 2007) مروزه مبارزه طبقاتی به خوبی در جامعه یونان شکل گفته و خود را نشان می دهد . بعد از هفت اعتصاب عمومی و بسیج گسترده جوانان ، دانشجویان و کارگران طی سه سال گذشته یونان مجددا جنبش عظیم جوانان علیه خصوصی سازی دانشگاه ها را به خود می بیند در همین حال مبارزه مسلحانه و تروریسم فردی با حمله به سفارت آمریکا در آتن روز سه شنبه 11 ژانویه تشدید شده است . این واقعیات نشانگر ورود یونان به دوره ای تاریخی و قرار گرفتن جنبش چپ آن در خط مقدم مبارزه طبقاتی اروپاست .

پیشرفت رادیکالیزم میان دانشجویان

سال گذشته در یونان شاهد بسیج سراسری دانشجویان و دانش آموزان در مدارس و دانشکده ها بودیم که نتیجه اقدامات حزب حاکم جهت خصوصی سازی دانشگاه ها و حمله به طبقه کارگر در این کشور است.

دانشجویان به مدت دو ماه دانشگاه ها را اشغال کرده و دست به تظاهرات های گسترده دانشجویی زدند که به عقب نشینی دولت در بعضی موارد منتهی شد . هدف دانشجویان تعویق ارائه لایحه جدیدی بود که زمینه را برای خصوصی سازی دانشگاه ها آماده می کند .

اکتبر گذشته هزاران دانش آموز برای بیان اتحاد با اعتصاب سراسری معلمان و مخالفت با قوانین پذیرش دانشجویان دانشگا های دولتی بیش از هزار دبیرستان را به اشغال خود در آوردند .

مبارزات اخیر جوانان تاثیر خود را بر آگاهی آنها با تغییر جهت به سوی فعالیت سیاسی جدی و عقاید رادیکال علیه سیستم اجتماعی حاضر نشان داده .

سال جدید هم با بسیج سراسری جوانان آغاز شد . مذاکرات پارلمانی برای حذف فصل 16 قانون اساسی این کشور که ساخت دانشگاه های خصوصی را ممنو ع کرده موج جدید اشغال دانشگاه ها و تظاهرات گسترده جوانان را در پی داشت

چهار شنبه دهم ژانویه ، 30 هزار دانشجو و استاد علیه طرح دولت برای بر اندازی فصل 16 قانون اساسی یونان در مقابل مجلس این کشور تظاهرات گسترده ای بر پا کردند همزمان تعداد دانشگاه های اشغال شده به 235 دانشگاه افزایش یافت.

تاثیرات سیاسی جنبش

تاثیر این جنبش از عناصر مهم سیاسی حال حاضر یونان است ، "ان دی" پس از شکست در انتخابات محلی اخیر محبوبیت خود را از دست داده . تنها دلیل بقا ی دولت کنونی ورشکستگی رهبری "پی ای اس او کی" به عنوان رهبری حتی منفور تر از دولتی است که طی سه سال گذشته به کارگران و دانشجویان حمله کرده .حمایت رهبری "پی ای اس او کی" از موضع دولت در قبال فصل 16 قانون اسسی موجب اختلاف نظری بین رهبران و اعضای حزب شده  است .

در حال حاضر 4 تن از نمایندگان "پی ای اس او کی" در مجلس رای خود به بر اندازی فصل 16 قانون اساسی را منفی اعلام کرده اند و از آن مهم تر کمپینی است که صد ها تن از اعضای این سازمان برای حمایت از فصل 16 بر پا کرده اند . نیروی اصلی پشتیبان کمپین را اعضای "پی ای اس پی(بخش جوانا این ساازمان) تشکیل می دهند  که مخالف تصمیم 18 ماه پیش رهبری جهت منحل کردن بخش کوانان سازمان هستند .

جنبش کنونی مقدر به پیشرفت و ادامه مبارزه تا زمان اخذ رای طرح پیشنهاده در پایان فوریه است .گرچه توازن قوا در مجلس بر ضد دانشجویان است ، جنبش فشار زیادی به رهبران "جی ای ای اس" (کنفداسیون سراسری اتحادیه های کارگری یونان)برای حمایت فعال از دانشجویان وارد می کند .اگر اتحادیه های کارگری از دانشجویان حمایت کنند موضع دولت به خطر افتاده و دانشجویان یک گام به پیروزه نزدیکتر خواهند شد.

بازگشت انقلاب شهری

چند سال پس از دستگیری اعضای سازمان تروریستی "هفدهم نوامبر" سازمان جدیدی با نام نبرد انقلابی "آر اس" با همان عقاید و تاکتیک های سازمان هفدهم نوامبر تاسیس شد . حمله قبلی آنها تلاش برای ترور وزیر اسبق امور داخله بود . آخرین حمله این سازمان علیه سفارت آمریکا پنچشنبه گذشته 11 ژانویه انجام گرفت.حملات اخیر نشان داد که سازمان "آر اس" جای سازمان "هفدهم نوامبر " را گرفته و ادعای دولت مبنی در پایان یافتن مبارزه مسلحانه بی معنی بوده .

دو نکته در حمله به سفارت آمریکا جالب است ، اولا  این نخستین باری بود که سفارت آمریکا در یک کشور اروپایی مورد حمله قرار می گرفت ، دوما راکت چینی استفاده شده در این عملیات که مشابه راکت های حزب الله لبنان است از محافظت شده ترین منطقه آتن عبور داده شده .

این دو نکته چهره دولت آتن را پس از آنکه میلیون ها یورو پیش از المپیک برای بالا بردن امنیت عمومی خرج کرده بود را مخدوش کرده و حالا شاهد نمایش تحقیر آمیز نمایندگان امپریالیسم آمریکا در ابراز تاسف و نا امیدی از نا توانی در برقراری نظم و امنیت کافی هستیم .

بلافاصله چس از حمله ، دولت یونان با در خواست بودجه بیشتر برای مبارزه با تروریسم و پیشنهاد طرح نظارت های خیابانی و شنود مکالمات تلفنی  سعی در استفاده از شرایط پیش آمده داشت .دولت در پی ایجاد فضای تشنج در کشور است تا سرکوب ها و حملات علیه کارگران و حوانان را به حق جلوه دهد .باز هم می بینیم که چطور از تروریسم فردی بر علیه کارگران و جوانا استفاده می شود . قصد دولت علاوه بر مبارزه با تروریسم که در آن نا موفق بوده ، ایجاد شرایط سرکوب و خفقان است .

دو ماه پیش وزیر سابق امور داخله به دلیل حمایت آن از جوانانی که به پلیس حمله کرده بودند  در خواست منحل کردن هسته آنارشیتی که علیه پلیس فعالیت می کرد شد و بعد از حمله اخیر در خواست خود را مجددا تکرار کرد که در پی آن  دولت به پلیس اجازه دادکه  از دوربین های کنترل ترافیک برای مبارزه با نا امنی استفاده کند و این در حالی است که هر روز تعداد زیادی از جوانان و کارگران در خیابان ها علیه دولت دست به تظاهرات می زنند .

تکات بالا بار دیگر طبیعت ارتجاعی حملات تروریستی را نشان می دهد البته کارگران یونان با این قبیل حملات به دلیل احساسات ضد امچریالیستی  میان مردم یونان موافقند . نظر خواهی ها نشان می دهد که 90% مردم یونان با اقدامات دولت آمریکا مخالفند .

اما مارکسیست ها با این عملیات های تروریتی مخالفند و تنها راه موثر مبارزه با امپریالیم آمریکا را مبارزه توده ای و بسیج کارگران و حوانان می دانند و معتقدند تروریسم فردی تنها دلیل و بهانه لازم برای اعمال فشار بر حنبش و سر کوب را به دست دولت می دهد .

تجربه تروریسم فردی در هر جای جهان نشان داده که این روش مبارزه نه تنها سوده ندارد بلکه بورژوازی را قوی تر هم می کنداین درس مهم تاریخ مبارزات حهانی است برای حوانان یونان ،