Valget i Island: Venstreorienteret regering straffet for nedskæringspolitik

Island er ofte blevet nævnt som en model for, hvordan man løser den økonomiske krise, de bliver præsenteret som et eksempel på økonomisk genopretning uden nedskæringspolitik. Som vi har påpeget før, er dette langt fra sandheden, som enhver fra Island også vil kunne fortælle dig. Ved valget d. 26. april blev venstrefløjsregeringen uden videre sparket ud. Det er den pris, de betaler for deres nedskæringspolitik de sidste fire år.

Regeringen bestod af Socialdemokratiet (Samfylkingin) og de Venstre-Grønne (Vinstrihreyfingin - grænt framboð). Førstnævnte tabte mere end halvdelen af deres stemmer, og faldt fra 29,8 procent til 12,9 procent, sidstnævnte gik fra 21,7 procent til 10,8 procent. I en dramatiskvending betyder det, at Uafhængighedspartiet, det traditionelle parti for de islandske bankfolk og spekulanter, nu vil være tilbage på regeringsmagten. Dog kan partiets tilslutning på 26,7 procent (op fra 23,7 procent) ikke ses som en massiv sejr for partiet. Vælgerne har ikke glemt sidste gang de var i regering

Den virkelige "vinder" er Fremskridtspartiet, som næsten fordoblede sine stemmer fra 14,8 procent til 24,4 procent. Sigmundur Gunnlaugsson, lederen af Fremskridtspartiet, har som så mange højreorienterede ledere i Europa, fremsat en nationalistisk dagsorden. Han er imod tiltrædelse af EU og også ”Icesave aftalen, der er forhadt blandt de islandske vælgere. Det betyder, at den nye regering uundgåeligt vil være en højreorienteret koalition bestående af Uafhængighedspartiet og Fremskridtspartiet

Dette resultat er en komplet katastrofe for venstrefløjen og arbejderklassens traditionelle partier i Island og bør tages som en advarsel til alle venstreorienterede partier i hele Europa om ikke at følge deres eksempel.

Ligesom i mange andre europæiske valg (navnlig Italien) har nye ”anti-system” formationer gjort sig godt. Lys Fremtid fik 8 procent, et procentpoint mere end Borgerbevægelsen ved sidste valg. Piratpartiet formåede at få 5 procent mens 12 procent stemte på partier, der ikke kom ind i parlamentet. Hvis man kombinerer stemmerne til disse nye formationer og de blanke stemmer, udgør det til sammen 27,2 procent, viser det, at en fjerdedel af dem, der stemte, ikke stemte på et af de fire traditionelle partier. Valgdeltagelsen var også den laveste siden uafhængigheden på 81,4 procent (ned fra 85,1 procent ved sidste valg).

Det ville imidlertid være forkert at drage den konklusion, at dette udgør en tillidserklæring til højrefløjen. Snarere er det en alvorlig anklage mod den afgående regering om at have fejlet. Som andre steder i Europa er det mere et spørgsmål om at stemme imod dem, der er ansvarlige for udførelsen af nedskæringspolitikken, end en støtte til højrefløjen.

Venstrefløjen blev stemt ind ved det sidste valg, netop med håb om, at det kunne stoppe nedskæringspolitikken. I stedet gennemførte de selvsamme mennesker, som var stemt ind for at sætte en stopper for bankfolk og spekulanters krav, præcis den politik. Og nu har de betalt prisen herfor. Der er i virkeligheden en dyb følelse af desillusion blandt islændingene overfor venstrefløjen. Iceland Weather Report, for eksempel, publicerede en kommentar de havde modtaget, som er meget typisk for den generelle stemning:

"Jeg stemte på Socialdemokraterne [i 2009], jeg betragter mig selv en dedikeret midter-person, der måske læner lidt mod venstre (især i miljø- og velfærdsspørgsmål) og jeg havde enorme håb om at de ville medføre effektive ændringer. Men sandheden er, at de har været en enorm skuffelse."

Og:

"Jeg selv og en masse andre betragter regeringens forræderi som kolossalt. Ikke blot fordi de konstant gav særbehandling til de rige, både åbenlyst og skjult, men også fordi de tog milliarder af islandske kroner fra statskassen for at redde private virksomheder som Sparisjóður Keflavíkur [bank], VIS og Sjóvá [forsikringsselskaber]. Helt uacceptabelt - især fra en venstrefløjsregering. De lovede, og løj konstant, om at de beskyttede velfærdssystemet."

Nogle på venstrefløjen i Island foretrækker at bebrejde arbejderne for resultatet af valget, i stedet for at forstå, hvad der er sket. Lederen af Piratpartiet, for eksempel, udtrykker det på denne måde: "Det er problemet med venstrefløjen: de tørrer opkastet op efter kokainfesten hos de neo-konservative, der går ind på en afvænningsklinik, for derefter at vende tilbage til at høste fordelene”. Ideen er, at vælgerne på en eller anden måde ikke forstår alle de gode ting, som regeringen har gjort. Det er en temmelig nedladende holdning, som ikke har meget at gøre med virkeligheden.

Spørgsmålet skal stilles ligeud: Hvorfor vendte det islandske folk sig væk fra venstrefløjens partier ved dette valg? Som den nye leder af Socialdemokraterne, Arni Pall Arnason, indrømmer, "det rosenrøde billede, der er malet af Island, er ikke rigtigt." Han peger på faldet i kronen på omkring 50 procent, der i et land stærkt afhængig af import, betyder et fald i levestandarden på 30-40 procent.

Situationen er i virkeligheden rædsom. Inflationen er høj - priserne er steget med 75 procent siden 2005! (Eurostat), Ikke kun det, men mange islændinge fik solgt realkreditlån, der var knyttet til euroen. Så deres realkreditlån er fordoblet, selv om værdien af deres hjem overhovedet ikke er steget. Hvis du tager hensyn til faldet i kronen, er den samlede værdi af boligerne faldet med 40-50 procent.

Ser man på det virkelige billede, er Island snarere end at være den model, så elsket af de reformistiske ledere i venstrefløjens partier, pludselig blevet mindre ligesom sine relativt velstående skandinaviske naboer og en del mere som Grækenland.

Regeringen lovede efter valgt, at gøre noget ved gælden, og ethvert beløb af et realkreditlån over 110 procent af værdien af en ejendom blev afskrevet. Men der er stadig mange boligejere der står tilbage med en negativ egenkapital og som har fået deres investering i deres hus udslettet, og med højere regninger på alt andet. Et af de mest populære krav fra Fremskridtspartiet - hvilket gjorde sig meget godt i valget - var et løfte om at nedskrive op til 20 procent af boliggælden gennem penge modtaget fra de udenlandske kreditorer i de kollapsede banker. Det er usandsynligt, at de vil gennemføre dette, men for folk i en massiv gæld, må det have virket som et både nødvendigt og rimeligt krav.

Som en vej ud af krisen, foreslog venstrefløjsregeringen at Island skulle gå med i EU og indføre euroen, som om dette på en eller anden måde ville genoprette købekraften hos islændingene. Der er ingen garanti for, at en tilslutning til euroen nu ville løse spørgsmålet om svag valuta. Valutakursen skulle fastsættes til sin nuværende markedsværdi, og dette ville ikke hjælpe noget overhovedet. Desuden ville Island sandsynligvis blive trukket ned i endnu dybere krise på grund af ustabilitet i eurozonen, under forudsætning af at EU overhovedet ville lukke landet ind, hvilket under de nuværende omstændigheder er usandsynligt.

Venstrefløjsregeringen blev også enige om en fuldstændig uretfærdig aftale, hvorved de islandske skatteydere ville blive anmodet om stå som garanter for den udenlandske gæld i de islandske banker! Handlen faldt efter folkelig modstand, men det faktum, at begge venstrefløjspartier var rede til at støtte det, tjente klart til at miskreditere dem i de islandske arbejderes øjne. Fremskridtspartiet gik opportunistisk imod handlen og opnåede dermed fremgang ved valget.

Mens den afgående regering læssede byrden for at betale for krisen på de arbejdende folks skuldre, skar de drastisk ned på de offentlige udgifter. Det var i overensstemmelse med kravene fra IMF, da ”reddede” Island. De samlede offentlige udgifters andel af BNP, er som følge heraf faldet fra 51,6 procent til 46,5 procent, et større fald end i Storbritannien (51,3 procent til 48,5 procent), der har en konservativ regering, men ikke helt så stort som i Irland (Eurostat). Budgetunderskuddet er blevet bragt ned fra 15 procent til kun 1 procent af BNP. Der må forventes yderligere skattestigninger og stigninger i sociale ydelser i de kommende år i henhold til planerne fastlagt af IMF og den tidligere regering. (Vi forklarede detaljerne i denne i en artikel for tre år siden.)

Den afgående venstrefløjsregering var ikke blot et "offer" for højrefløjens efterladte rod, og det var ikke bare et tilfælde af at undlade at gribe ind for at forsvare de faldende levestandarder for arbejderne. De samarbejdede aktivt med IMF, og implementerede nedskæringspolitikken der blev afkrævet af dem, uden at tilbyde noget alternativ overhovedet. Som i alle andre lande i Europa, der på samme måde er påvirket af krisen, bøjede de venstre-reformistiske ledere sig, så snart de kom i regering, de har ingen svar på krisen, de bøjede sig blot for kapitalismens behov og satte hele byrden på skuldrene af det arbejdende folk, som ikke kan betale.

Det er grunden til, at venstrefløjsregeringen blev straffet. De formåede ikke at foreslå nogen konkret vej ud af krisen for det islandske folk. Vi har påpeget dette før, i forhold til Island og andre lande. Der er ingen vej ud under kapitalismen. Lektionen fra den islandske erfaringer er, at medmindre venstrefløjen optager et revolutionært socialistisk program, medmindre det giver masserne udsigt til at sætte en stopper for det kapitalistiske system, er det uundgåeligt tvunget til at udføre den drakoniske nedskæringspolitik, som kapitalisterne kræver. Der spiller lige i hænderne på højrefløjens partier, der kan gøre et comeback i parlamentet. Arbejdere og unge stemte venstrefløjen ind for at bekæmpe kapitalisterne, ikke for at udføre deres diktater. Og når det bliver helt klart, at disse "venstreorienterede" ikke har noget svar på krisen, bliver de meget hurtigt sparket ud.

Hvad der er behov for i Island er ikke aftaler med IMF og nedskæringspolitik, men en socialistisk plan. For fire år siden, foreslog vi følgende fire krav:

• Lad bankfolkene selv betale for deres eget rod!

• Nej til afskedigelser! Arbejde til alle!

• Nej til de uhyrlige stigninger i afdrag på boliglån!

• For en venstre-regering på et socialistisk program!

Disse krav er lige så gyldige i dag, som de var dengang. I 2011 forklarede vi følgende:

"På et kapitalistisk grundlag er den eneste måde, den nuværende enorme finansielle balance kan sættes på plads, at få arbejderne betale. Det er, hvad de foreslåede ændringer af velfærden betyder. Men arbejderne har ikke råd til disse foranstaltninger. At acceptere dem ville betyde et liv i helvede, et liv i dyb fattigdom. En regering, der hævder at være venstreorienteret bør ikke acceptere en sådan politik. Det eneste rigtige svar er at forkaste landets udlandsgæld, kombineret med nationalisering af de store industrier og en socialistisk plan for genopbygningen, herunder investeringer i geotermisk energi og udvinding af råstoffer. Kun gennem en national plan for produktionen kan det islandske folk ikke kun bevæge sig ud af krisen, men også sikre, at de ikke vil falde i den samme fælde igen. "

De sidste par år har vist dette i praksis. I løbet af de kommende år, hvor Eurozonen er på vej i dybere krise, vil situationen forværres, ikke forbedres, for befolkningen på Island. Højrefløjens sejr virker imponerende på overfladen. Men de har ikke noget alternativ. De er de direkte repræsentanter for kapitalistklassen og de vil blot fortsætte og uddybe nedskæringspolitikken yderligere. Det betyder, at de snart vil stå over for stor folkelig modstand, ligesom de gjorde i 2009.

Hvad der kræves, er en forklaring på krisens sande natur, og perspektivet for radikale forandringer. Men radikale forandringer i dag betyder et brud med det kapitalistiske system. Hvis bare en af venstrefløjens partier ville fremsætte et virkeligt kampdygtigt socialistisk program, ville de hurtigt få opbakning. Sidste år i Grækenland voksede SYRIZA hurtigt, fordi det blev opfattet som værende radikalt til venstre. Derimod, der hvor venstrefløjen knapt nok adskiller sig fra de borgerlige partier, formår de ikke at opnå den nødvendige tilslutning til at kunne vinde.

Hvis lederne af venstrefløjens partier drog disse konklusioner og handlede i overensstemmelse hermed og tilbød et ægte socialistisk alternativ, ville de være i stand til at besejre højrefløjen én gang for alle, og på denne baggrund kunne situationen blive forvandlet. Så kunne Island virkelig blive et eksempel for resten af Europa at følge.

Source: Valget i Island: Venstreorienteret regering straffet for nedskæringspolitik