In Defence of Marxism tijdschrift

Binnenkort ook te koop bij ons militanten in België aan 5 euro. Of stort 7 euro (5 euro + verzendingskosten) op onze rekening IBAN BE15 0011 3702 7330 BIC GEBABEBB met vermelding 'Tijdschrift IDOM'. Vergeet ook niet het verzendingsadres te vermelden.

IDOM relaunch Dutch

Join us

If you want more information about joining the IMT, fill in this form. We will get back to you as soon as possible.