Internationale oproep voor de nationalisatie van Airbus-EADS - Teken en verspreid de oproep

Dutch translation of the International Appeal – for the nationalisation of Airbus-EADS. To sign the appeal or see the full list of signatures, click here. Het ‘Power 8' plan voorziet in de sluiting of de overheveling van zes vestigingen en het verlies van 10.000 banen in Europa. Dit is een brutaal voorbeeld van de toepassing van de wetten van de ‘vrije markt'. In feite zijn dit de wetten van de jungle. Met een pennentrek hebben de multimiljonairs die Airbus runnen tienduizenden loontrekkenden in de onzekerheid gestort.

Bovenop de 10.000 personeelsleden die het management van Airbus wil afdanken, moeten we de talrijke andere bedrijven toevoegen die afhankelijk zijn van de luchtvaartindustrie: leveranciers, onderaannemers en andere ondernemingen. Het hele economische weefsel zal ernstig beschadigd worden daar waar de besnoeiingen het scherpst zijn. In Toulouse alleen al, waar een verlies van 1100 jobs is aangekondigd, zijn onrechtstreeks duizenden andere jobs bedreigd.

Airbus maakt veel winst. De orderboeken zijn vol voor de volgende zes jaar. Sinds de privatisering in 1999, zijn de dividenden uitbetaald aan de aandeelhouders jaarlijks met gemiddeld 18 procent gestegen.

Het management heeft beslist dat Airbus zich nu zal concentreren op haar ‘kernactiviteiten'. Meer en meer jobs zullen dus uitbesteed worden. In werkelijkheid bestaat de kernactiviteit van het management uit het verzekeren van een maximale ‘return' voor de aandeelhouders. Dit betekent dat ze geen 5, 10 of 15 jaar willen wachten om hun investeringen te zien bloeien.

De initiatiefnemers van deze oproep roepen op tot de omvorming van Airbus-EADS in een openbaar bedrijf in Frankrijk en in de rest van Europa. Deze onderneming moet onder de controle en het beheer staan van het personeel, arbeiders en bedienden. De vooruitgang en de doelstellingen van het bedrijf moeten niet afgestemd worden op de winsthonger van de aandeelhouders maar moeten democratisch bepaald worden door het personeel zelf. Zij kunnen via verkozen vertegenwoordigers een overheersende positie innemen in het beheer van de onderneming op alle niveaus.

Het internationaal karakter van Airbus vraagt ook om een democratisch en rationeel productieplan, vrij van kapitalistische concurrentie.

De acties tegen ‘Power 8' gaan best door via coördinatie tussen het personeel van de vestigingen in de verschillende landen. Wij verwerpen elke poging, vanwaar die ook moge komen, om het personeel van het ene land op te zetten tegen dat van een ander land. De verdeeldheid van de arbeidersklasse speelt enkel maar in het voordeel van diegenen die ons het ‘Power 8' plan door de strot willen rammen.

Verschillende politieke en vakbondsvertegenwoordigers vragen dat de overheid een groter aandeel zou nemen in Airbus. Verschillende socialistische voorzitters van Franse regio's hebben ook hun intrede in het kapitaal van de onderneming voorgesteld. Deze voorstellen slaan de bal mis.

Ten eerste geven ze geen antwoord op het ‘Power 8' plan. Vervolgens stellen ze voor de koffers van een privé-onderneming te vullen met fondsen uit nationale en regionale openbare begrotingen. Dit komt neer op het spijzen van de honger van de aandeelhouders met openbaar geld. Met andere woorden een nationalisatie van de verliezen en de privatisering van de winsten.

Voor ons is het uit den boze om sommige van de grootste aandeelhouders te redden die verantwoordelijk zijn voor de plundering van de kas van het bedrijf. Airbus-EADS is het product van de arbeid van het personeel.

Onder de controle en het beheer van het personeel zal de luchtvaartindustrie zich veel beter kunnen ontwikkelen dan in de greep van de aandeelhouders.

Ondergetekenden eisen

* De onvoorwaardelijke terugtrekking van het ‘Power 8' plan

* De nationalisatie van Airbus-EADS, zonder tegemoetkoming voor de grote aandeelhouders. Stop de sluiting van vestigingen en overheveling van de productie

* Geen jobverlies

* Een luchtvaartindustrie die voor 100 procent openbaar bezit is en gerund wordt onder de democratische controle en het beheer van het personeel

Teken deze petitie. Vergeet niet uw naam, stad en politiek of syndicaal lidmaatschap te melden. Vermeld a.u.b. indien u bij Airbus werkt of bij een onderaanneming

Teken de petitie online of schrijf rechtstreeks naar redaction2@lariposte.com