Marxist University

About this page

[Source]

Het regime reageerde met harde repressie: het heeft de toegang tot het internet afgesloten en bijna al zijn veiligheidstroepen gemobiliseerd: de politie, counterinsurgency-eenheden, de Revolutionaire [lees: contrarevolutionaire] Garde en basij-paramilitairen. Deze strijdkrachten van het regime schieten steeds openlijker op de menigte, met al meer dan 100 bevestigde doden. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk drie tot vijf keer hoger, met nog eens honderden gearresteerden en gewonden.

In reactie daarop hebben de demonstranten zich verdedigd. Op donderdag dreven demonstranten in Teheran gewapend met stokken en metalen staven de veiligheidstroepen weg, om vervolgens het kantoor van de openbare aanklager te bestormen, waardoor ambtenaren en veiligheidstroepen in angst moesten vluchten. In Qeshm, zoals in vele andere steden, bestormden donderdagavond demonstranten het kantoor van de vrijdagse imam en staken het in brand. Een demonstrant riep daarbij:

"Jullie hebben het volk 40 jaar lang gemarteld - dit is het resultaat."

De protesten zijn het hevigst in Teheran en de omliggende voorsteden, hoewel deze gebieden het zwaarst worden onderdrukt, met een hevige campagne om revolutionaire studenten te arresteren. Dit heeft de demonstranten alleen maar aangemoedigd. Vrijdag hebben demonstranten op klaarlichte dag afbeeldingen van Ayatollah Khamaneni voor zijn eigen huis verbrand. Als reactie op de harde repressie is het gebruik van molotovcocktails in Teheran gemeengoed geworden.

De zweep van de reactie

Vanaf het begin van deze beweging is het regime bijna volledig overrompeld. We zagen dit in de Koerdische stad Sandanj, waar het regime woensdagavond de staat van beleg afkondigde en de beweging onderdrukte, maar waar donderdagavond drommen jongeren de straat opgingen, alle barrières voor de controle van de menigte doorbraken en de veiligheidstroepen verdreven.

In Teheran en omgeving worden de protesten uiteengedreven, om vervolgens in een ander deel van de stad opnieuw te beginnen. Het lukt het regime niet om de steeds militantere jeugd tegen te houden. We zien ditzelfde patroon in heel Iran, waarbij repressie door het regime de protesten in een ander deel van dezelfde stad alleen maar aanwakkert: soms binnen enkele uren, soms bijna onmiddellijk.

Omdat het regime de demonstranten niet rechtstreeks kon aanpakken, zag het zich gedwongen zijn veiligheidstroepen in burgerkleding te hullen. Zelfs dit heeft een averechts effect gehad: demonstranten bevrijdden arrestanten die door veiligheidsagenten in burgerkleding waren opgepakt, omsingelden de veiligheidstroepen en sloegen hen tegen de grond.

Zelfs het arresteren van geïdentificeerde demonstranten in hun huizen wordt moeilijk. In Anzali bijvoorbeeld probeerden veiligheidstroepen jongeren te arresteren in hun ouderlijk huis, maar hun ouders en buren gooiden hen uit het gebouw.

Net als bij de jeugdprotesten in 1978, de opmaat tot de Iraanse revolutie van 1979, zijn de begrafenissen van de door de veiligheidstroepen gedode personen veranderd in militante bijeenkomsten, met toespraken waarin wordt opgeroepen tot de val van het regime.

Elke botsing, elke arrestatie en elke martelaar heeft de woede van de massa's alleen maar aangewakkerd. In één dag, van woensdag op donderdag, breidden de protesten zich uit naar nog eens 50 steden. Op dit moment zijn er geen steden meer over om zich te verspreiden, wat betekent dat de beweging zich verspreidt naar gemeenten en zelfs kleine dorpen!

De beweging mag niet verslagen worden: voor een algemene staking!

In Iran is sinds 2018 een periode van opstanden, constante stakingen en protesten aan de gang, maar de huidige beweging is grootschaliger en militanter dan alle voorgaande. Het bezetten en in brand steken van officiële gebouwen, terwijl veiligheidstroepen in bijna elke grote stad worden overweldigd, is een kwalitatieve sprong voorwaarts vergeleken met alles wat eerder is gezien. Dit zijn precies dezelfde methoden als tijdens de aanloop naar de Iraanse revolutie van 1979.

Ondanks de militante stemming van de jongeren in de voorhoede, zal, als deze beweging geïsoleerd blijft, het regime na verloop van tijd terrein winnen in een langdurige, bloedige strijd, die dagen of zelfs weken kan duren. Alleen de arbeidersklasse is, vanwege haar rol in de productie, in staat om de samenleving tot stilstand te brengen, het regime een halt toe te roepen en te voorkomen dat het de terreur ontketent die nodig is om zijn heerschappij te handhaven.

Hoewel veel van de onafhankelijke arbeidersorganisaties die zich in de afgelopen periode van strijd gevormd hebben verklaringen hebben afgelegd waarin zij zich solidair verklaren met de protesten, heeft helaas alleen de Workers of Tehran and Suburbs' Bus Company (die de buschauffeurs vertegenwoordigt) tot nu toe opgeroepen tot een algemene staking.

Het regime heeft de massa's niets anders te bieden dan de ergste vormen van onderdrukking, armoede en terreur. Er blijft dus maar één weg over voor de Iraanse arbeidersklasse: een niet aflatende politieke strijd tegen de Islamitische Republiek. De tijd van louter solidariteitsbetuigingen is al lang voorbij. De huidige situatie vereist niets minder dan een algemene staking om de verrotte Islamitische Republiek omver te werpen!

De arbeidersorganisaties moeten onmiddellijk de slogan van een algemene staking in alle sectoren van de economie naar voren brengen. Zij moeten oproepen tot de vorming van wijk-, school- en industrieraden om de leiding van deze strijd op een georganiseerde basis te leggen, die over het hele land moet worden veralgemeend.

Tegenover zo'n georganiseerde massabeweging zou de Islamitische Republiek volledig machteloos staan en als gevolg snel omvergeworpen worden.

Weg met de Islamitische Republiek! Weg met het kapitalisme!

De beweging stevent af op een beslissende krachtmeting met het regime, die de komende dagen zal plaatsvinden.

Ongeacht de uitkomst van de huidige opstand, eisen de massa's, en vooral de jongeren, de revolutionaire tradities van de Iraanse arbeidersbeweging weer op. Veel universiteiten hebben een revolutionaire studentengroep, geïnspireerd door de communistische organisaties van vóór 1979. Veel van deze groepen zijn vastberaden geweest in de aanhoudende protesten, maar hun taak is groter dan dat.

Revolutionaire Iraanse jongeren, geïnspireerd door de ideeën van het marxisme, moeten het meest vastberaden deel van de huidige beweging worden, door consequent op te roepen tot een algemene staking en arbeidersraden. Maar ze moeten ook geduldig uitleggen dat de enige weg vooruit de omverwerping van zowel de Islamitische Republiek als het Iraanse kapitalisme is.

Alle eisen uitgedrukt in de volksslogan "vrouwen, leven en vrijheid" - dat wil zeggen terugdraaien van de bezuinigingsmaatregelen; een leefbaar loon en fatsoenlijke pensioenen; het democratische recht om te staken, te protesteren en te vergaderen; legalisering van onafhankelijke vakbonden; en echte gelijkheid tussen de seksen - kunnen alleen worden gegarandeerd voor toekomstige generaties met de afschaffing van het kapitalisme.

De Iraanse kapitalistische gangsters hebben niets anders te bieden dan armoede en dictatuur. De val van de Islamitische Republiek moet de eerste stap worden in de machtsovername door de Iraanse arbeidersklasse. En om dit te bereiken is het noodzakelijk om te beginnen met de opbouw van een revolutionair leiderschap, gestaald in marxistische theorie, met een gedurfd programma voor de socialistische transformatie van de maatschappij.

 • Fundamentals of Marxism

  Fundamentals of Marxism

  Marxism provides the tools for comprehending society, nature and the class struggle. If you want to develop your revolutionary understanding, start here!
 • Dialectical Materialism

  Dialectical Materialism

  Dialectical materialism is the philosophy or methodology of Marxism. We must seek to understand the laws of society and nature in order to change them.
 • Historical Materialism

  Historical Materialism

  Historical materialism is the theory of how and why society develops as it does. Each social system has inherent laws that drive it forward, and eventually spell its undoing.
 • Marxist Economics

  Marxist Economics

  Marxist economics is the study of the laws of motion of capitalist production and society, allowing us to understand why capitalism perpetually goes into crisis.
 • Marxism & the State

  Marxism & the State

  The state is an instrument of class rule. We must understand the state’s role by analysing it scientifically, from its first emergence out of class society, to the present day.
 • Bolshevism

  Bolshevism

  The Russian Revolution of 1917 is the greatest event in world history. For the first time working people took power into their own hands and began the gigantic task of the socialist reconstruction of society.
 • Stalinism

  Stalinism

  The Russian Revolution was betrayed and degenerated under a counter-revolutionary bureaucracy, led by Stalin. Understanding why this happened is critical for Marxists.
 • The National Question

  The National Question

  Marxists are internationalists, who fight for world revolution. We also stand for the liberation of oppressed nationalities as part of this struggle.
 • Anarchism

  Anarchism

  Marxists share anarchists’ objective of overthrowing the bourgeois state. But the anarchist understanding of power and the state is abstract, rather than scientific - and therefore limited.
 • Imperialism & War

  Imperialism & War

  Imperialism is the highest stage of capitalism, and war is the extreme expression of capitalism's contradictions and rapacious hunt for profit.
 • Identity & Oppression

  Identity & Oppression

  Marxists are irreconcilably opposed to oppression and fight determinedly for the liberation of marginalised groups, which can only be achieved through class struggle.
 • Fascism

  Fascism

  The madness of fascism in the 1930s expressed the historic crisis and dead-end of capitalism, and could have been averted through revolution. But is fascism a major threat today? And how can it be combatted?
 • Religion

  Religion

  Marxism rejects superstition, but religion cannot be overcome by recourse to argument alone; we must instead attack its social foundation: the class system itself.
 • Environment

  Environment

  The capitalists and their political representatives are completely incapable of saving the planet from environmental disaster. System change, not climate change!
 • Art

  Art

  Art under capitalism is shackled to the profit motive, and the majority of people are denied the opportunity to experience and develop culture to its fullest. Only socialism can liberate the arts.
 • Science & Technology

  Science & Technology

  Capitalism is supposed to drive innovation, technological sophistication and scientific advancement. But in fact, it has become a brake on progress.
 • Workers' control

  Workers' control

  Under capitalism, a minority runs production for their narrow interests. We advocate workers seizing control of their workplaces, and running them for the common good.
 • In Defence of Genuine Marxism

  In Defence of Genuine Marxism

  There have been countless attacks, falsifications and distortions levelled against Marxism over the years. It is our duty as Marxists to set the record straight.
 • 1

Revolution — the locomotive of history

 • Ancient history

  Ancient history

  The history of the ancient world is ripe with lessons about the development of class society and the heroic struggle of the early oppressed classes against their masters.
 • English Revolution

  English Revolution

  The Civil War in England was a revolutionary clash by the rising bourgeois class of English merchants and bankers, led by Oliver Cromwell, against the rotten feudal regime of Charles I.
 • French Revolution

  French Revolution

  In the Great French Revolution of 1789, the revolutionary bourgeoisie and popular masses overthrew the decrepit Ancien Regime, creating an earthquake that shook the world.
 • Paris Commune

  Paris Commune

  For a tragically brief period in 1871, the workers of Paris began the tremendous task of replacing the capitalist state with the dictatorship of the proletariat.
 • First International

  First International

  The first international proletarian organisation, with the participation of Marx and Engels, paved the way for the development of organised working-class struggle worldwide.
 • Second International

  Second International

  The Second International was a formidable bastion of working-class internationalism until it descended into national chauvinism and opportunism. Its history is rich with lessons.
 • World War I

  World War I

  To understand the causes of the great slaughter, it is necessary to lay bare the real mainspring of war in the modern epoch: the contradiction between the interests of different capitalist states.
 • German Revolution

  German Revolution

  After the Russian Revolution, the German proletariat entered the scene of history and brought an end to WW1 - but their revolution was sadly defeated.
 • Third International

  Third International

  The Third (Communist) International was a vital school of revolutionary ideas and strategy, which degenerated with the rise of Stalinism.
 • Fourth International

  Fourth International

  The history of the Fourth International was a struggle (led by Leon Trotsky) to keep the genuine traditions of Bolshevism alive, against colossal odds.
 • Spanish Revolution

  Spanish Revolution

  The Spanish masses strived towards socialist revolution in the 1930s, but were strangled by the class collaboration of their leadership, paving the road to fascist victory.
 • World War II

  World War II

  Although WW2 is often portrayed in the history books as a clash between ‘democracy’ and Hitler’s Germany, the war was mostly a titanic struggle between fascism and the USSR in which the latter triumphed.
 • Chinese Revolution

  Chinese Revolution

  The Chinese Revolution saw the heroic masses throwing off the yoke of imperialism, although the revolution degenerated along Stalinist lines, culminating in capitalist restoration.
 • Cuban Revolution

  Cuban Revolution

  On 1 January 1959, the brutal Cuban dictator Batista fell to the guerrillas of Fidel Castro and Che Guevara. Within three years, capitalism had been abolished on the island.
 • Colonial Revolution

  Colonial Revolution

  In the colonial and ex-colonial countries, the post-war period saw unprecedented upheaval, characterised by famine, social unrest, wars, revolution and counter-revolution.
 • Revolutionary 1968

  Revolutionary 1968

  The year 1968 saw one revolutionary eruption after another worldwide, including the greatest general strike in the post-war period in France, which almost toppled Charles de Gaulle.
 • Ireland & Republicanism

  Ireland & Republicanism

  The national struggle and the class struggle in Ireland have always been closely connected. Today, the struggle for a united Ireland is bound up with the struggle for a workers’ republic.
 • British Labour Movement

  British Labour Movement

  Despite its conservative reputation, Britain’s history is full of class struggle: from Chartism to the foundation of the Labour Party, to the general strike of 1926, to the Miners’ Strike of the 1980s.
 • Class Struggle in the USA

  Class Struggle in the USA

  The history of the class struggle in the United States illustrates that the ideas of Marxism, socialism and communism aren't at all alien to "the land of opportunity."
 • Black Struggle

  Black Struggle

  Racism is hardwired into the capitalist system, serving as a convenient weapon of divide and rule to keep the exploited masses from uniting against their shared oppressors.
 • Deformed Workers' States

  Deformed Workers' States

  A revolutionary wave swept Europe after the Red Army’s victory over fascism in WW2, but the new regimes established were deformed workers’ states modelled on Stalinist Russia.
 • Arab Revolution

  Arab Revolution

  In 2011, a tremendous revolutionary tsunami swept the Arab world, bringing down multiple dictatorships. Sadly, a lack of revolutionary leadership opened the door for counter-revolution.
 • Venezuelan Revolution

  Venezuelan Revolution

  The Bolivarian Revolution led by Hugo Chavez defied imperialism and carried out huge reforms for the workers and poor, but its failure to break with capitalism led to compromise and crisis.
 • Perspectives

  Perspectives

  The purpose of Marxist perspectives is to provide a guide to action based on scientific analysis of the main processes in society. These documents ask: where is world politics going?
 • 1
 • 1
 • 2