De iranska arbetarna är inte ensamna

Swedish translation of The Iranian workers are not alone! (September 20, 2005)

Vi undertecknade vill, genom att samordna en veckas stödkampanj, stödja den iranska arbetarklassen mot den islamiska regimens angrepp på de fria och demokratiska rättigheter.

Vi ser det som vår uppgift att hjälpa de iranska arbetarna som är utsatta för angrepp, hotelser och även mord under den rådande kapitalistiska staten. Vi strävar därför att följande krav ställs på den iranska regimen:

  • Att respektera arbetarnas fria och demokratiska rättigheter, speciellt rätten att sammanträda, strejka och bilda oberoende och självständiga fackföreningar.
  • Sätta stopp på alla fysiska angrepp, arresteringar, mord och tortyr av arbetare.
  • Att vilkorslöst frige alla politiska fångar

Under denna kampanjvecka skall vi arbeta internationellt. Våra aktiviteter måste organiseras i olika former: demonstrationer utanför de iranska ambassaderna, ordna seminarier för nationella fackföreningar, inrätta fonder för bistånd till arbetare, kontakta lokala massmedier i syfte att främja demokratiska diskussioner om mänskliga rättigheter och arbetarnas villkor i Iran, osv.

Vänner, kollegor, och kamrater!

Underteckna detta upprop och låt oss tillsammans starta en internationell solidaritetsrörelse till stöd för iranska arbetare. Låt oss förvandla den första veckan i Oktober till stödkampanj för arbetarrörelsen i Iran. Må alla framåtskridande krafter och arbetare i världen säga med en röst: ‘De iranska arbetare är inte ensamma!’