Marxist University

About this page

[Source]

Het vertrouwen in het kabinet was nooit hoog en er heerst een algemene Rutte-moeheid. Bij het aantreden gaf tweederde van de bevolking aan dat zij wilde dat dit het laatste kabinet-Rutte zou zijn en dat ze weinig tot geen vertrouwen had in het kabinet. Dat is nu niet veranderd. Een peiling van EenVandaag laat zien dat ruim 60 procent van de bevolking het prima vindt dat het kabinet gevallen is, terwijl wel 72% aangeeft dat ze Rutte niet meer terug willen als premier. Het afhandelen van het toeslagenschandaal en de Groninger gasaffaire spelen daarin een rol, net als de jarenlange uitholling van de zorg en het onderwijs door bezuinigingen.

Dit kabinet heeft geregeerd ten tijde van crisis. De economische terugvering na de coronacrisis was kortstondig en de economie is vertraagd. Nederland is dan wel niet in een recessie geraakt, maar kent grote problemen. De wooncrisis en stikstofcrisis vereisen een planmatige aanpak, iets wat botst met de kapitalistische politiek van deze regering. In 2022 zag Nederland de hoogste inflatie in 40 jaar, wat heeft geleid tot een golf van stakingen om de levensstandaard te verdedigen, tot ongenoegen van de bazen.

De heersende klasse vreest verdere instabiliteit en wil het liefst een sterke regering, maar dit is nu niet mogelijk. De versplintering in het parlement en het gebrek aan meerderheid in de Senaat maakten dit extra lastig. Rutte en de VVD speelden vanuit het oogpunt van de heersende klasse dan ook een onverantwoord spel, met hun ramkoers om concessies af te dwingen bij de overige kabinetspartijen. Zoals CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma het verwoordde, had Rutte zich “onverantwoord hard” en ”roekeloos” opgesteld. De dossiers worden immers niet kleiner en de vertragingen zullen alleen maar verder oplopen, wat tot verdere destabilisering in de toekomst zal leiden.

Waarom dan deze enigszins onverwachte wending? Het is duidelijk dat Rutte onder druk is gekomen van de VVD-ledenbasis om een ‘harde’ koers te voeren. De partij voelde de hete adem van de rechts-reactionaire partijen (PVV, JA21) en media als Telegraaf en AD, die het (wegens bezuinigingen) overbelaste asielstelsel aangrijpen voor een racistische haatcampagne tegen migranten en vluchtelingen. De recente trip van Rutte en de Italiaanse premier Meloni naar Tunesië voor een ‘migratiedeal’ stond ook in dat teken. De Tunesische president Saied voert echter zelf ook een racistische politiek tegen zwarte migranten, dus het is niet zeker dat de deal (waarbij Tunesië migranten vasthoudt) doorgaat. Om iets tastbaars te hebben wilde Rutte het asielstelsel aanpassen, om o.a. gezinshereniging voor bepaalde vluchtelingen onmogelijk te maken.

Voor de ChristenUnie ging dit te ver. Hieraan toegeven zou haar deelname als ‘gezinspartij’ aan dit kabinet volledig delegitimeren. Het gevolg was een confrontatie waarbij de twee kampen binnen het kabinet langzaam op elkaar inreden en niemand uitweek, met deze botsing als gevolg.

Op zijn vroegst in november zullen er nieuwe Tweede Kamerverkiezingen georganiseerd worden. De kabinetspartijen zullen zeker flink verliezen. Met gebrek aan een strijdbaar alternatief vanuit de arbeidersbeweging, kunnen we een winst voor de BBB verwachten. In tegenstelling tot partijen als FvD, wordt de BBB vertrouwd door de heersende klasse (zie de deelname aan de nieuwe provinciebesturen), dus is er een reële kans dat de demagogische partij landelijk gaat meeregeren.

Dat zou echter geen stabiliteit brengen; integendeel. Het zou de partij ontmaskeren als slechts een andere burgerlijke partij, in de belangen van het grootkapitaal. Zo snel als de opkomst van de partij is geweest, zo snel kan ze ook weer neergaan.

De werkende klasse heeft nood aan een eigen politieke uitdrukking. De heropleving van de arbeidersbeweging op het economische vlak (de golf van stakingen) zal vroeg of laat ook een politieke uitdrukking krijgen, maar zolang dit niet het geval is zullen allerlei demagogen het vacuüm vullen.

Het wordt dan ook een roerige tijd. Als REVOLUTIE bereiden we ons voor op een toekomst van klassenstrijd en bouwen we aan een marxistische tendens in de arbeidersbeweging. Ben je een communist? Sluit je aan en vecht mee!

 • Fundamentals of Marxism

  Fundamentals of Marxism

  Marxism provides the tools for comprehending society, nature and the class struggle. If you want to develop your revolutionary understanding, start here!
 • Dialectical Materialism

  Dialectical Materialism

  Dialectical materialism is the philosophy or methodology of Marxism. We must seek to understand the laws of society and nature in order to change them.
 • Historical Materialism

  Historical Materialism

  Historical materialism is the theory of how and why society develops as it does. Each social system has inherent laws that drive it forward, and eventually spell its undoing.
 • Marxist Economics

  Marxist Economics

  Marxist economics is the study of the laws of motion of capitalist production and society, allowing us to understand why capitalism perpetually goes into crisis.
 • Marxism & the State

  Marxism & the State

  The state is an instrument of class rule. We must understand the state’s role by analysing it scientifically, from its first emergence out of class society, to the present day.
 • Bolshevism

  Bolshevism

  The Russian Revolution of 1917 is the greatest event in world history. For the first time working people took power into their own hands and began the gigantic task of the socialist reconstruction of society.
 • Stalinism

  Stalinism

  The Russian Revolution was betrayed and degenerated under a counter-revolutionary bureaucracy, led by Stalin. Understanding why this happened is critical for Marxists.
 • The National Question

  The National Question

  Marxists are internationalists, who fight for world revolution. We also stand for the liberation of oppressed nationalities as part of this struggle.
 • Anarchism

  Anarchism

  Marxists share anarchists’ objective of overthrowing the bourgeois state. But the anarchist understanding of power and the state is abstract, rather than scientific - and therefore limited.
 • Imperialism & War

  Imperialism & War

  Imperialism is the highest stage of capitalism, and war is the extreme expression of capitalism's contradictions and rapacious hunt for profit.
 • Identity & Oppression

  Identity & Oppression

  Marxists are irreconcilably opposed to oppression and fight determinedly for the liberation of marginalised groups, which can only be achieved through class struggle.
 • Fascism

  Fascism

  The madness of fascism in the 1930s expressed the historic crisis and dead-end of capitalism, and could have been averted through revolution. But is fascism a major threat today? And how can it be combatted?
 • Religion

  Religion

  Marxism rejects superstition, but religion cannot be overcome by recourse to argument alone; we must instead attack its social foundation: the class system itself.
 • Environment

  Environment

  The capitalists and their political representatives are completely incapable of saving the planet from environmental disaster. System change, not climate change!
 • Art

  Art

  Art under capitalism is shackled to the profit motive, and the majority of people are denied the opportunity to experience and develop culture to its fullest. Only socialism can liberate the arts.
 • Science & Technology

  Science & Technology

  Capitalism is supposed to drive innovation, technological sophistication and scientific advancement. But in fact, it has become a brake on progress.
 • Workers' control

  Workers' control

  Under capitalism, a minority runs production for their narrow interests. We advocate workers seizing control of their workplaces, and running them for the common good.
 • In Defence of Genuine Marxism

  In Defence of Genuine Marxism

  There have been countless attacks, falsifications and distortions levelled against Marxism over the years. It is our duty as Marxists to set the record straight.
 • 1

Revolution — the locomotive of history

 • Ancient history

  Ancient history

  The history of the ancient world is ripe with lessons about the development of class society and the heroic struggle of the early oppressed classes against their masters.
 • English Revolution

  English Revolution

  The Civil War in England was a revolutionary clash by the rising bourgeois class of English merchants and bankers, led by Oliver Cromwell, against the rotten feudal regime of Charles I.
 • French Revolution

  French Revolution

  In the Great French Revolution of 1789, the revolutionary bourgeoisie and popular masses overthrew the decrepit Ancien Regime, creating an earthquake that shook the world.
 • Paris Commune

  Paris Commune

  For a tragically brief period in 1871, the workers of Paris began the tremendous task of replacing the capitalist state with the dictatorship of the proletariat.
 • First International

  First International

  The first international proletarian organisation, with the participation of Marx and Engels, paved the way for the development of organised working-class struggle worldwide.
 • Second International

  Second International

  The Second International was a formidable bastion of working-class internationalism until it descended into national chauvinism and opportunism. Its history is rich with lessons.
 • World War I

  World War I

  To understand the causes of the great slaughter, it is necessary to lay bare the real mainspring of war in the modern epoch: the contradiction between the interests of different capitalist states.
 • German Revolution

  German Revolution

  After the Russian Revolution, the German proletariat entered the scene of history and brought an end to WW1 - but their revolution was sadly defeated.
 • Third International

  Third International

  The Third (Communist) International was a vital school of revolutionary ideas and strategy, which degenerated with the rise of Stalinism.
 • Fourth International

  Fourth International

  The history of the Fourth International was a struggle (led by Leon Trotsky) to keep the genuine traditions of Bolshevism alive, against colossal odds.
 • Spanish Revolution

  Spanish Revolution

  The Spanish masses strived towards socialist revolution in the 1930s, but were strangled by the class collaboration of their leadership, paving the road to fascist victory.
 • World War II

  World War II

  Although WW2 is often portrayed in the history books as a clash between ‘democracy’ and Hitler’s Germany, the war was mostly a titanic struggle between fascism and the USSR in which the latter triumphed.
 • Chinese Revolution

  Chinese Revolution

  The Chinese Revolution saw the heroic masses throwing off the yoke of imperialism, although the revolution degenerated along Stalinist lines, culminating in capitalist restoration.
 • Cuban Revolution

  Cuban Revolution

  On 1 January 1959, the brutal Cuban dictator Batista fell to the guerrillas of Fidel Castro and Che Guevara. Within three years, capitalism had been abolished on the island.
 • Colonial Revolution

  Colonial Revolution

  In the colonial and ex-colonial countries, the post-war period saw unprecedented upheaval, characterised by famine, social unrest, wars, revolution and counter-revolution.
 • Revolutionary 1968

  Revolutionary 1968

  The year 1968 saw one revolutionary eruption after another worldwide, including the greatest general strike in the post-war period in France, which almost toppled Charles de Gaulle.
 • Ireland & Republicanism

  Ireland & Republicanism

  The national struggle and the class struggle in Ireland have always been closely connected. Today, the struggle for a united Ireland is bound up with the struggle for a workers’ republic.
 • British Labour Movement

  British Labour Movement

  Despite its conservative reputation, Britain’s history is full of class struggle: from Chartism to the foundation of the Labour Party, to the general strike of 1926, to the Miners’ Strike of the 1980s.
 • Class Struggle in the USA

  Class Struggle in the USA

  The history of the class struggle in the United States illustrates that the ideas of Marxism, socialism and communism aren't at all alien to "the land of opportunity."
 • Black Struggle

  Black Struggle

  Racism is hardwired into the capitalist system, serving as a convenient weapon of divide and rule to keep the exploited masses from uniting against their shared oppressors.
 • Deformed Workers' States

  Deformed Workers' States

  A revolutionary wave swept Europe after the Red Army’s victory over fascism in WW2, but the new regimes established were deformed workers’ states modelled on Stalinist Russia.
 • Arab Revolution

  Arab Revolution

  In 2011, a tremendous revolutionary tsunami swept the Arab world, bringing down multiple dictatorships. Sadly, a lack of revolutionary leadership opened the door for counter-revolution.
 • Venezuelan Revolution

  Venezuelan Revolution

  The Bolivarian Revolution led by Hugo Chavez defied imperialism and carried out huge reforms for the workers and poor, but its failure to break with capitalism led to compromise and crisis.
 • Perspectives

  Perspectives

  The purpose of Marxist perspectives is to provide a guide to action based on scientific analysis of the main processes in society. These documents ask: where is world politics going?
 • 1
 • 1
 • 2