Què és el materialisme històric?

This is the Catalan translation of What is Historical materialism? - A study guide with questions, extracts and suggested reading.

Una guia d'estudi amb qüestions, extractes i lectures recomanades

El marxisme, o socialisme científic, és el nom que rep el conjunt d'idees elaborades en un principi per Karl Marx (1818-1883) i Friedrich Engels (1820-1895). Globalment, aquestes idees donen una base teòrica completa de la lluita de la classe treballadora per assolir una forma de societat humana superior - el socialisme.

L'estudi del marxisme es pot dividir en tres apartats, que corresponen a grans trets a la filosofia, la història social i l'economia - materialisme dialèctic, materialisme històric i economia marxista. Aquests són les famoses "tres parts constitutives del marxisme" de les que parlava Lenin.

La sèrie "Educació pels Socialistes" fou llençada per promoure l'estudi del marxisme. S'han dissenyat per ajudar l'estudiant de marxisme amb una introducció a la matèria, amb texts marxistes adequats que esperam que li obren l'apetit per més lectures i estudi. En la primera d'aquestes guies d'estudi d'"Educació pels Socialistes", donam una sel·lecció de materialisme dialèctic. Les altres "parts constitutives", així com altres qüestions fonamentals, es tractaran amb detall en futurs lliuraments. Les guies són adequades per l'estudi individual o com base per un grup de discussió marxista.

En aquest estudi del materialisme històric els editor publiquen un article introductori de Mick Brooks. Si bé aquest és un bon començament per la matèria, no és cap substitut de les obres filosòfiques de Marx, Engels, Lenin, Trockij, Plekhanov i altres. Marx i Engels escrigueren abastament sobre el materialisme històric d'ençà de La ideologia alemanya. El Manifest Comunista és una obra mestra en aquest sentit.

El lector novell no hauria de quedar aclaparat per les idees de vegades difícils i abstractes d'aquests escrits. Tot i la dificultat inicial, una certa perseverància serà recompensada. El marxisme és una ciència amb la seua pròpia terminologia, i per tant cal un esforç pel principiant. Amb tot, qualsevol obrer i estudiant seriós sap que no res de bo s'aconsegueix si no és amb lluita i sacrifici.

Les teories del marxisme donen a l'obrer assenyat una visió entenedora. És el deure de tot obrer i estudiant de conquerir per si mateix les teories de Marx i Engels, com a prerequisit essencial per la conquesta de la societat pels treballadors.

Reconeixem que hi ha obstacles reals en el camí de la lluita obrera per la teoria. Un home o una dona que es obligat a esforçar-se moltes hores a la feina, que no ha tingut els beneficis d'una educació decent i que per tant li manca l'hàbit de llegir, troba grans dificultats per atènyer unes de les idees més complexes, especialment al principi. I amb tot era pels obrers que Marx i Engels escrivien, i no per "intel·ligents" acadèmics. "Tot començament és difícil" i tant se val de quina ciència parlam. Per l'obrer amb consciència de classe que està disposat a perseverar, se li pot fer una promesa: un cop s'ha fet l'esforç inicial d'acostar-se a idees noves i poc familiars, les teories del marxisme li resultaran bàsicament directes i simples.

Un cop s'han assimilat els conceptes bàsics del marxisme, obren una nova visió de la política, de la lluita de classe i de tots els aspectes de la vida.

Com a introducció addicional al materialisme històric també reeditam el prefaci de Història de la revolució russa de Trockij, un extracte de Ludwig Feuerbach i la fi de la filosofia clàssica alemanya d'Engels, la seua introducció a la Dialèctica de la natura, i un extracte del Prefaci de Marx a Una contribució a l'economia política.

Per ampliar aquest estudi, recomanam La ideologia alemanya de Marx i Engels, El divuit de brumari de Louis Bonaparte de Marx i La història de la revolució russa de Trockij.

Els qui vulguen aprofundir ho podrien provar amb Fonaments del cristianisme de Karl Kautsky, La concepció materialista de la història de Plekhanov i el seu Paper de l'individu en la història. A més, també és molt recomanable Els problemes fonamentals del marxisme de Plekhanov, així com l'altre material que es suggereix al final de la guia.

Els editors, novembre del 2002

Materialisme històric

Què és el materialisme històric?

El materialisme històric és l'aplicació de la ciència marxista al desenvolupament històric. El propòsit fonamental del materialisme històric es pot resumir en una frase: "no és la consciència dels homes la que en determina l'existència sinó, contràriament, l'existència social la que en determina la consciència". (Marx, en el Prefaci a Una contribució a la crítica d'economia política.)

Què vol dir això? Els lectors del Daily Mirror són familiars amb la tira còmica dels "Perisher". En una ocasió el gos vell, Wellington s'aboca a una bassa plena de crancs. Els crancs especulen davant la misteriosa divinitat, "els ulls del cel" que se'ls apareix.

La qüestió és com veuríeu realment les coses si el vostre univers fos una bassa. La vostra consciència ve determinada per la vostra existència. El pensament es limita al rang d'experiència de l'espècie.

Sabem ben poc de com pensaven els pobles primitius, però sabem que no podien pensar. No es podien demanar els resultats del futbol, per exemple. La lliga de futbol presuposa grans ciutats preparades per allotjar multituds prou grans per pagar jugadors professionals i la resta de la plantilla dels clubs. Les ciutats industrials al seu torn sols poder sorgir quan la productivitat del treball ha arribar a desenvolupar-se fins al punt que part de la societat pot ésser alimentada per la resta, i dedicar-se a produir altres necesitats a banda dels aliments.

En altres paraules, cal una divisió extensiva del treball. L'altre aspecte d'això és que la gent ha d'acostumar-se a treballar per diners i comprar les coses que volen d'altres - incloses les entrades pel futbol - que, és clar, no era el cas de la societat primitiva.

Així aquest simple exemple ens mostra com coses com el futbol professional són dependents de la forma amb la qual la societat es guanya el pa de cada dia, de "l'existència social de la gent".

Després de tot, què és la humanitat? El gran filòsof idealista Hegel digué que "l'home és un ésser racional". De fet la visió d'Hegel era una forma lleugerament més sofisticada de la visió religiosa habitual segons la qual l'home és dotat pel seu Creador amb un cervell per admirar la seua obra. És cert que la raó és quelcom que ens fa diferents dels escarbats, dels espinosos i dels llangardaixos. Però per què els humans desenvolupàrem la capacitat de raonar?

Fa més de cent anys, Engels assenyalà que la postura erecta marcà la transició del simi a l'home, una explicació completament materialista. Aquesta idea ha sigut confirmada per la recerca posterior d'antropòlegs com Leakey. La postura erecta alliberà les mans per donar-les una funció prènsil mercès al polze oposable. Això permeté l'ús i el desenvolupament d'eines.

La postura erecta també permeté als primers humans de dependre més de la vista, més que no pas d'altres sentits, en la percepció del món exterior. L'ús de les mans desenvolupà les capacitats del cervell mitjançant la visió.

Engels fou un materialista dialèctic. De cap manera minimitzà la importància del pensament - de fet explicava com sorgí. Podem veure també que Benjamin Franklin, el polític i inventor nord-americà del segle XVIII, era més proper a la visió materialista que Hegel quan definia l'home com un "animal que fa eines".

Darwin mostrà fa més de cent anys que hi ha una lluita per l'existència, que les espècies sobreviuen mitjançant la selecció natural. A primer cop d'ull els humans no tenien grans avantatges, en relació a la velocitat d'una xita, la força d'un lleó, o el tamany intimidatori d'un elefant. I amb tot els humans arribaren a dominar el planeta i, més recentment, dugueren a molts d'aquells paorosos animals al límit de l'extinció.

Ço que diferencia la humanitat dels animals inferiors és que, per molt autosuficients que semblen els lleons, es limiten en darrer terme a adaptar-s'hi a la natura exterior que els rodeja, mentre que la humanitat progressivament domina la natura.

El procés pel qual la humanitat domina la natura és el treball. En el soterrar de Marx, Engels afirmà que la gran descoberta del seu amic fou que "la humanitat primer que tot ha de menjar, beure, allotjar-se i vestir-se, i després de la feina pot dedicar-s'hi a la política, la ciència, l'art, la religió, etc".

Si bé no podem llegir les ments dels nostres primitius ancestres humans, podem predir clarament en què pensaven la major part del temps - en l'aliment. La lluita contra les necessitats ha dominat l'a història d'aleshores ençà.

Els marxistes han sigut sovint acusats d'ésser "deterministes econòmics". De fet, els marxistes són lluny de negar la importància de les idees i del paper actiu dels individus en la història. Però precisament perquè som actius, entenem els límits de l'activitat indivual i el fet que les condicions social apropiades s'han de donar abans que les nostres idees i la nostra activitat puga ésser efectiva.

Els nostres oponents acadèmics són generalment cínics passius que exalten l'activitat individual des de la comoditat de les llurs cadires. Entenem, com Marx que la gent "fa la pròpia història... però sota circumstàncies creades, donades i determinades pel passat". Necessitam d'entendre com la societat es desenvolupa per intervindre en el procés. Això és ço que volem dir quan parlam del marxisme com la ciència de la perspectiva.

Hem vist que el treball diferencia la humanitat dels altres animals - que la humanitat canvia de forma progressiva la natura mitjançant el treball, i en fer-ho es canvia a si mateixa. Se segueix que hi ha una mesura real de progrés malgrat totes les misèries i mancances de la història humana - la capacitat creixent dels homes i les dones per dominar la natura i subjugar-la als propis requeriments: en altres paraules, la creixent productivitat del treball.

A cada estadi del desenvolupament de les forces productives li correspon una determinada sèrie de relacions de producció. Les relacions de producció són les formes amb les quals la gent s'organitza per guanyar-se el pa de cada dia. Les relacions de producció són per tant l'esquelet de tota forma de societat. Posen les condicions d'existència social que determinen la consciència humana.

Marx explicava com el desenvolupament de les forces productives provoca l'aparició de diferents relacions de producció, i de formes diferents de societat classista.

Per 'classe' entenem un grup de persones e la societat amb la mateixa relació amb els mitjans de producció. La classe que posseeix i controla els mitjans de producció governa la societat. Així, alhora, li permet de forçar les classes oprimides o treballadores segons els seus propis interessos. La classe treballadora es veu forçada a produir un excedent del qual viu la classe dirigent.

Marx explicava:

"La forma econòmica específica amb la qual el treball excedentari impagat és arrencat dels productors directes determina la relació dels dirigents i dels dirigits, ja que sorgeix directament de la producció, i al seu torn, hi reacciona com a element determinant. Damunt aquest, però, es funda tota la formació de la comunitat econòmica que sorgeix de les pròpies relacions de producció; i per tant simultàniament la seua forma política específica. És sempre la relació directa dels propietaris de les condicions de producció amb els productors directes-una relació que sempre es correspon naturalment a un determinat estadi del desenvolupament dels mètodes de treball i per tant de la seua productivitat social-la que revela el secret més amagat, la base misteriosa de tota l'estructura social, i amb ella la forma política de la relació de sobirania i dependència, en resum la forma específica corresponent de l'estat". (Capital, Vol. III.)

El comunisme primitiu

En els primers estadis de la societat la gent no anava a fàbriques, no produïa coses que normalment no consumia, i no era 'recompensada' el cap de setmana amb trossos de papers de colors o discos decorats que unes altres persones es disposaven a acceptar a canvi dels aliments, roba, etc., que necessitaven. Aquest comportament hauria sobtat als nostres ancestres remots com quelcom fantàstic.

Tampoc no hi havia molts dels altres trets de la societat moderna que en general consideram naturals. Quin socialista no ha sentit l'argument. "La gent és per natura gasiva i aprofitada. No podeu aconseguir el socialisme perquè no podeu canviar la natura humana?". De fet la societat dividida en classes ha existit durant menys de 10.000 anys-una centèssima part dels temps que la humanitat porta en el planeta. Durant l'altre 99% del temps no hi havia societat de classes, és a dir, cap desigualtat forçada, cap estat, i cap família en el sentit modern.

Això no es degut a que la gent primitiva fos infinitament més noble que nosaltres, sinó perquè les relacions de producció produïen una altra mena de societat, i també una "natura humana" diferent. L'existència determina la consciència, i si l'existència social de la gent canvia - si la societat on viuen canvia - aleshores canvia també la llur consciència.

La base de la societat primitiva era la recol·lecció i la caça. L'única divisió del treball era entre els homes i les dones per una raó biològica completament natural en el sentit que les dones s'ocupaven gran part del temps en pujar els petits. Recol·lectaven aliments vegetals mentre els homes caçaven.

Així cada gènere jugar un paper important en la producció. En base a l'estudi de tribus com els !kung del desert del Kalahari, que encara viuen sota les condicions del comunisme primitiu, s'ha estimat que la contribució de les dones a la consecució d'aliments pot arribar a ésser més important que la dels homes. Les dones reben una gran estima en aquestes societats. Contribueixen si fa no fa d'una forma equitativa a la riquesa de la tribu. Desenvolupen tasques separades - sembla que les dones inventaren la ceràmica i que fins i tot feren la ruptura crucial de l'agricultura.

Totes aquestes societats tribals tenen trets en comú. Les peces de caça es consideren com a propietat comuna de la tribu. Com podria ésser d'altra forma si la pròpia caça és una activitat col·lectiva? La pròpia inseguretat de l'existència du a compartir. No és bo amagar un hipopòtam mort als companys-tampoc us el podreu menjar abans que es podresca, i bé pot arribar un temps on els altres membres de la tribu us cobresquen quan ho necessitau. És de sentit comú compartir.

La propietat privada existia pel que fa a objectes personals, però en societats tribals diferent hi havia normes similars per cremar i soterrar aquests objectes amb el cos del propietari, per tal d'evitar l'acumulació de desigualtats.

Cap institució com l'estat necessària, ja que no hi havia interessos de classes fonamentalment antagonistes que dividissen la societat. Les disputes individuals podien resoldre's dins la tribu. La gent gran amb certa experiència dirigia la presa de decisions de la tribu. Hi havia caps, però no reis-la llur autoritat era merescuda i si no ho era, no existia. En una data tan tardana com el segle III (quan ja deixava d'ésser veritat) Atanaric, dirigent de la tribu germànica dels visigots, deia: "Tinc autoritat, però no poder".

La societat es desenvolupà perquè ho havia de fer. Nascuda a l'Àfrica tropical, quan la població cresqué fins a arribar a cobrir les parts més inhòspites del món, la gent havué d'emprar la capacitat de raonament i de treball per desenvolupar-se - altrament moria. De recol·lectar fruits, llavors, etc., hi havia un pas fins a cultiva la terra - de fet per assegurar-se els aliments. De caçar hi havia un pas fins a la ramaderia, la cura dels animals. La societat tribal, però, romania.

La primera revolució

La primera gran revolució de la història de la humanitat fou la revolució agrícola o neolítica. Se seleccionaven i se sembraven llavors, i es llaurava la terra amb animals capurats. Per primera vegada hi hagué un excedent substancial per damunt de les necessitats de la gent.

Sota el comunisme primitiu simplement no hi havia lloc per una classe ociosa. No tenia cap sentit esclavitzar els altres, ja que sols podien cobrir les pròpies necessitats. Ara la possibilitat de l'oci sorgia per qualcuns, però la humanitat encara no podia generar prou perquè tothom pogués dur aquella vida. Sota aquesta base, sorgí la societat de classes - la societat dividida entre les classes propietàries i les treballadores.

El principal aspecte de la lluita de classes en el decurs dels segles ha sigut la lluita per la plus-vàlua produïda pels explotats. La forma amb la qual aquesta plus-vàlua és apropiada - arrencada - depenia dels diferents sistemes de producció generats per l'agricultura. Aquest canvi donà la base per la transformació completa de la vida social.

L'agricultura, a diferència de la caça, pot ésser una activitat més individual. Si es treballa dur, se n'obté més i, quan tothom vivia en el límit de la supervivència, això era important. A més, la revolució agrícola - que implicava l'ús d'animals per llaurar, etc., era duta a terme per homes - relegà les dones respecte a la llar, per elaborar els materials fornits pels homes. Fou la manca d'un paper directe en la producció ço que comportà 'la derrota històrica del gènere femení'.

Els homes volien traspassar la llur propietat desigual a l'hereu masculí. En les societats comunistes primitives la descendència s'havia definit per la línia femenina (l'herència era poc important). Ara l'herència començava a definir-se per la línia masculina.

No sabem exactament com la societat de classes aparegué, però podem fer encaixar les peces a partir de les proves que disposam. Anomenam aquest procés revolució, i ho fou en el sentit més profund de la paraula.

Però hem de recordar que hi hagué formes de transició entre els diferents tipus de societat durant centenars o potser milers d'anys abans que el nou tipus substituís definitivament l'antic. El progrés humà no avança dretament sinó d'acor amb la llei del desenvolupament conjunt i desigual.

Hem parlat de l'agricultura com del trencament cap a una societat on es pogués produir un excedent. De fet l'ascens de la productivitat del treball fet possible per l'agricultura permeté una major extensió de la divisió del treball - la gent podia dedicar les mans a produir altres coses. Així la revolució agrícola comportà revolucions en la tècnica (com la ceràmica i el treball dels metalls) i en tota l'estructura social.

El comerç es desenvolupà partir dels presents rituals entre tribus. Quina era la mesura del valor d'un present? Tan bon punt la gent pogué formar-se una certa concepció del temps que s'emerçava en produir els regals, provarien de retornar als donadors generosament un producte que suposà més treball.

Quan el comerç es féu més regular, sorgí la necessitat d'un equivalent universal - quelcom que pogués bescanviar-se fàcilment en el comerç i que fos acceptat generalment com a mesura del valor. Al principi aquesta necessitat la cobrí el bestiar. (El mot llatí pecunia, que vol dir "diners" deriva de pecus, que vol dir vedell). Més tard aquesta necessitat la satisfeien d'una forma més efectiva peces de metall, un negoci que tot just neixia, i que finalment foren segellades per monarques com a garantia del pes.

El sistema asiàtic de producció

La civilització es desenvolupà de forma diferent en llocs diferents. Pel que sabem, sorgí primer en el delta del Nil i a Mesopotàmia, per bé que descobertes recents suggereixen que també es desenvolupà de forma independent a Índia i al Sud-est asiàtic a la mateixa època.

Tant a Egipte com a Mesopotàmia la classe dirigent sembla haver sorgit a partit de l'ascens d'un estrat de sacerdots, per damunt la resta de la societat. Això és degut al fet que els sacerdotes tenien la tasca de desenvolupar un calendari, que permetés predir l'arribada de les inundacions del Nil, i una aritmètica per planificar les obres de regadiu que havien produït un excedent massiu. L'interès dels sacerdots egipcis en les matemàtiques i en l'astronomia no era doncs accidental, sinó que s'originà de les necessitats productives.

Degut als requeriments del regadiu planificat, com explica Marx: "Les condicions comunitàries per l'apropiació real mitjançant el treball, com els sistemes de regadiu (molt importants entre els pobles asiàtics), els mitjans de comunicació, etc., aparegueren aleshores com la feina d'una entitat superior - el govern despòtic col·locat per damunt de les petites comunitats".

L'estat asiàtic, que en no res era responsable davant les comunitats locals, se sentia completament en el seu dret d'apropiar-se l'excedent com a tribut. Aquest tribut era extret mitjançant la propietat estatal de la terra: "...l'entitat integradora que es troba per damunt d'aquestes petites comunitats pot aparèixer com el propietari superior o únic, i les comunitats reals, per tant, únicament com a propietaris per delegació".

Les comunitats eren autosuficients en gran mesura, i lliuraven el tribut al despotisme asiàtic per tal que mantingués "les condicions generals de producció (irrigació, etc.). Artesania i agricultura es combinaven en cada comunitat. Les comunitats disperses eren incapaces d'organitzar-se de forma efectiva contra la llur explotació, de forma que tot el sistema esdevenia resistent als canvis.

Això era ço que volien dir Marx i Engels quan deien que aquestes societats es trobaven "fora de la història". La Índia, per exemple, fou envaïda per grups de conqueridors successius, però cap d'aquests canvis polítics afectà més enllà de la superfície.

Fou sols després de milers d'anys, quan el capitalisme britànic conquerí la Índia i lluità per introduir la propietat privada de la terra per tal de destruir la unitat entre els agricultors i artesans nadius, i desenvolupà les precondicions pel capitalisme, que el sistema asiàtic de producció fou finalment destruït. El resultat fou el declivi dels sistemes d'irrigació i una sèrie de fams horribles al llarg de tot el segle XIX.

El sistema asiàtic de producció veié el primer desenvolupament de la societat de classes, per bé que conservava determinats trets del comunisme primitiu, com la cura col·lectiva de la terra. Elevà la producció a un nivell més gran que en cap etapa anterior, però després s'estagnà.
Així, en gran àrees del planeta, hi sorgí una forma de societat completament diferent a les conegudes a l'Europa occidental. L'esclavitud fou coneguda, però no fou la forma dominant de producció. En contrast amb el feudalisme occidental, l'excedent era extret per l'estat central i no per terratinents.

Una vegada s'establí la civilització i es mantingué, tenia a radiar els seus efectes, ja fos mitjançant la guerra o el comerç. Egipte depengué sempre d'àrees exteriors pel comerç, i així estimulà l'avenç de la civilització a Creta, cosa que donà una enorme empenta a les comunitats mercaderes de la costa grega. Allà la civilització trobà relacions de producció - la propietat privada de la terra donava un camp ilimitat per l'enriquiment privat - que duria de nou la humanitat cap endavant.

L'antiga Grècia: esclavitud i democràcia

Tots les ciutats-estats de Grècia i Roma s'organitzaren al voltant dels mateixos principis. Tota la ciutat-estat ('polis' en grec) s'unificà contra les altres ciutats-estats, però es dividia a l'interior. Es dividia en classes - i entre ciutadans i esclaus.

Al principi els ciutadans pobres ('plebeus', com eren anomenats a Roma) no tenien cap dret polític. La llur lluita fou política - aconseguir veu en la presa de decisions de l'estat. A Atenes, un centre predominantment comercial amb una gran concentració de mercaders i artesans, el poble petit aconseguí eventualment de fer-se amb plens drets democràtics. Els pobres rebien diners per fer funcions públiques, i més de 5000 ciutadans es reunien regularment en assemblea per discutir de política.

Però la democràcia atenenca - la democràcia pels ciutadans - tenia com a fonament l'explotació d'una nova classe de no-ciutadans: els esclaus, mancats de drets polítics. La democràcia atenenca fou de fet un mecanisme de protecció dels interessos de la classe dirigent damunt la classe d'esclaus explotats - i per defensar els interessos de la classe dirigent en les guerres.

La polis era una institució dissenyada per la guerra permanent. El poder la ciutat-estat es basava en camperols independents capaços d'armar-se ('hoplites'). La victòria de la democràcia a Atenes era inevitable després que els ciutadans pobres guanyassen la batalla naval de Salamina contra els perses. Per bé que pobres per armar-se, cobriren les fileres de l'armada atenenca. S'establí una unitat precària d'interessos entre els ciutadans rics i els pobres per l'expansió i la conquesta d'esclaus.

En comparació a la posterior societat esclavista romana, el sistema esclavista grec de producció era relativament "democràtic" - pel que fa als ciutadans. Fins i tot els ciutadans pobres podien posseir un esclau com a ajut al tros o al taller, o podia llogar-lo en companyies d'esclaus.

La pròpia esclavitud era únicament possible perquè el treball era ara capaç de donar un excedent. Aquest excedent se l'apropiava una classe dirigent que posseïa els mitjans de producció - en aquest cas els propis esclaus. L'estat era l'estat de la classe dirigent. Tota l'estructura social es basava en el treball esclau - tots les meravelles de l'art, la cultura i la filosofia foren únicament possible perquè una classe explotada treballava de tal forma que els amos d'esclaus poguessen gaudir de lleure.

La societat esclavista tenia la seua pròpia dinàmica. El seu èxit depenia de la contínua apropiació d'esclaus, de més treball impagat.

"Allà on l'esclavitud és la principal forma de producció converteix el treball en una activitat servil i en conseqüència el fa un deshonor pels homes lliures. Així s'impedeix la superació d'aquest sistema de producció, aleshores que d'altra banda l'esclavitud és un impediment per una producció més desenvolupada, que requeriria des d'un bon començament la seua abolició. Aquesta contradicció explica la davallada de tota producció basada en l'esclavitud i de totes les comunitats que s'hi basen. En molts casos es troba la solució en la subjecció per la força de les comunitats deteriorades per unes altres, de més fortes (Grècia per Macedònia i després per Roma). Com que aquestes també tenen l'esclavitud com a fonament, simplement hi ha un desplaçament del centre i una repetició del procés a un pla superior fins que (Roma) finalment un poble conquereix i substitueix l'esclavitud per una nova forma de producció". (Engels en els seus texts de preparació de l'Anti-Duhring). Per il·lustrar aquesta explicació, tornam a Roma, on l'esclavitud esgotà el seu potencial, i la societat europea occidental finalment es lliurà de la càrrega que aquesta suposava.

L'esclavitud romana

La societat romana, després de l'expulsió dels seus primers reis, presenta en un principi un aspecte similar al de les ciutats-estats gregues, dominades per terratinents (a Roma anomenats "patricis" i organitzats en el Senat). Inicialment monopolitzaven tots els drets polítics.

La diferència amb Grècia era que els patricis romans conservaren el poder, malgrat les concessions que hagueren de fer, i monopolitzaren els beneficis sota aquesta influència. Vincularen el treball esclau a l'explotació de grans latifundis. En fer-ho inevitablement desposseïen els plebeus qui, organitzats en legions, foren la base de la grandesa militar romana.

Els legionaris desposseïts podien tornar després de vint anys de servei militar per trobar les llurs terres plenes de males herbes. Inevitablement s'arruïnaven i havien d'anar a ciutat per formar un proletariat desarrelat i desheretat. Però com el crític social anticapitalista del segle XIX, Sismondi, deia, "mentre el proletariat romà vivia a expenses de la societat, la societat moderna viu a expenses del proletariat".

A Roma els germans Grac dirigiren una lluita desesperada per salvar la independència dels plebeus. Tots dos foren eliminats per l'avarícia dels patricis.

El declivi de l'imperi romà

En aquesta situació els límits de la producció esclavista es feren evidents. L'esclau no tenia cap incentiu per desenvolupar la producció. Sols treballava sota l'amenaça del fuet. Els homes lliures per altra banda menyspreaven la feina, que associaven a ésser un "instrumentum vocale", una 'eina dotada de veu', com els juristes romans anomenaven els esclaus.

La tragèdia de la societat romana fou que la lluita de classes fou a tres bandes. Els homes lliures pobres havien de lluitar amb els grans propietaris d'esclaus, però l'única engruna patètica de dignitat que tenien era el fet d'ésser lliures, i per tant sempre feien causa comuna amb els llurs opressors en l'exèrcit de la polis per conquerir noves terres i esclaus i per sotmetre les rebel·lions d'esclaus.

Els esclaus d'altra banda vivien en un món on l'esclavitud era universal, i així somniaven en general en "esclavitzar els amos", i no en crear un món sense esclaus.

L'esclavitud començava a morir, no per les idees humanitària que suposadament introduí el cristianisme, sinó simplement perquè no era rentable. L'única forma de què la producció esclavista fes avançar la societat era mitjançant la conquesta d'un gran nombre d'esclaus que treballaven fins a l mort durant pocs anys i calia de nou substituir.

Aquestes conquestes havien sigut possibles per les legions romanes de plebeus armats. Però els plebeus havien sigut destruïts pel gran èxit dels grans latifundis llaurats per esclaus.

Aleshores els romans sols podien trobar mercenaris per omplir els llurs exèrcits. Així Roma era defensada dels bàrbars per bàrbars! Clarament l'imperi vivia de prèstec.

L'esclavitud encara era important, particularment pel servei domèstic dels rics, però gradualment deixà d'ésser la forma dominant de producció. Quan la producció i el comerç davallaren, es féu clar pels terratinents que no tenia sentit alimentar homes per treballar en els camps tot l'any, ja que pels ritmes naturals del treball agrícola, restaven desocupats la meitat del temps. Era molt millor deixar que s'espavilassen tots sols en el períodes d'aturada!

Els antics esclaus llogaven parcel·les per les quals havien de pagar una part regular del llur producte al terratinent així com aconseguir la subsistència per la família. Amb el temps, degut a la tendència natural dels camperols d'endeutar-se en èpoques de males collite, es lligaren a la terra amb una condició servil. Això rep el nom del període de "colonat".

Eventualment l'Imperi d'Occident fou enderrocat, no degut a que els bàrbars s'haguessen fet més agressius i paorosos, sinó degut a la putrefacció interna de l'imperi. Hem vist que les forces productives ja eren en declivi; i en el colonal hi havia part de les tendències, que havien de fructificar sota el feudalisme, que aleshores tot just començava a existir.

La societat feudal

La societat feudal emergí així en la forma d'una piràmide d'obligacions militars envers els superiors a canvi d'encomanar la terra als inferiors.

Tota l'estructura es basava en el treball impagat dels camperols que treballaven en les terres senyorials. A diferència dels esclaus, no eren propietat del senyor. El feudalisme es desenvolupava de forma poc neta. Hi havia gent a les viles que posseïen petites parcel·les i encara hi havia esclaus com a sirvents domèstics i que treballaven la terra del senyor. Els camperols lliures tenien rebien terres i havien de pagar una renda. Uns altres tenien un estatus intermedi, i treballaven en petites parcel·les per aconseguir la llur subsistència i eren obligats a servir la resta del temps en les terres senyorials.

L'explotació sota el feudalisme és clara i descoberta. Els camperols paguen tributs en forma de diners, treball o productes als senyors. Tothom pot veure que hi ha. Si el senyor es troba en una posició on pot forçar el camperol a treballar quatre dies per comptes de tres en les seus terres, aleshores és clar per totes dues parts que la taxa d'explotació ha augmentat.

Sota l'esclavitud, al contrari, àdhuc la porció de treball necessari per la subsistència del propi esclau, semblava impagada. Per tant semblava que treballava per no res. Sota el capitalisme, el treballador assalariat rep una suma que es presenta com el valor del seu treball. Tot el treball sembla pagat.

En tots tres sistemes el productor és explotat: però la forma particular d'explotació en darrer terme detemina tota l'estructura de la societat.

Sota el feudalisme els 'cossos d'homes armats' que formaven l'estat eren reclutats principalment de la classe dirigent, que tenia el monopoli de les armes. Així el poder polític i econòmic era en les mateixes mans. La justícia en els llogarrets era a mans dels tribunals senyorials. El senyor feudal i els seus homes eren policia, jutge i executor alhora.

Retrospectivament, tendim a veure el feudalisme com un sistema estàtic. Però en relació a l'esclavitud el feudalisme donava un incentiu limitat al productor per augmentar la producció pel propi bé. De vegades el senyor prenia la iniciativa del desenvolupament de l'agricultura, de vegades els camperols. Això depenia de la lluita de classes. Tant si l'incentiu de produir més venia del desig del senyor de tindre més ingressos pels seus luxes, o de l'ambició dels camperols per establir-se com a pagesos independents, la producció augmentava.

Però el feudalisme, com l'esclavitud anteriorment, imposava límits al desenvolupament de la productivitat. Generació rere generació la productivitat agrícola quedà estagnada. La forma més senzilla dels senyors feudals per guanyar més riqueses era explotar més gent. Hi havia per tant una tendència perpètua cap a la guerra, l'efecte net de la qual era esgotar i destruir les forces productives.

Les ciutats mitjavals

Com les formes anteriors de la societat classista, el feudalisme en el seu desenvolupament produí els gèrmens d'una nova societat a les ciutats.

Les ciutats mitjaval eren centres de comerç i d'artesania. Com la productivitat es desenvolupava, el comerç creixia necessàriament. Els artesans, que havien estat vinculats a les cases aristocràtiques i als monestirs en els segles obscurs, s'aplegaren per vendre a les àrees rurals mercaderies que podien produir més ràpidament i per tant vendre més barates, o que sols podien produir especialistes ensinistrats.

Aquestes ciutats representaven un nou principi. A diferència de les relacions universals de dominació i de servitud del feudalisme, ells eren associacions lliures de professionals, que produïen ço que un dels representants dels senyors feudals en deia "un nom nou i destestable", la comuna. Dins les ciutats la producció i el comerç s'organitzà en gremis, dividits per oficis. Aquests provaren de regular la producció, el preu i la qualitat.

Mentre la productivitat del treball creixia, també ho feial el comerç, i la producció de mercaderies, i l'economia monetària. Cada vegada era més gran la part de la collita produïda per vendre-la a les ciutats. Un estrat de camperols es féu ric a expenses dels seus companys, i aspirà a esdevindre un estrat de camperols propietaris que produissen per vendre.

La servitud ja havia mort en gran part a Anglaterra a la fi del segle XIV, però la vinculació a la terra fou substituïda per arrendament de curt termini i un corrent inesgotable de camperols pobres es veia reduït a la condició de rodamóns per guanyar-se la vida. En el segle XVII es reconeixia que més d'un quart de la població no tenia cap forma de vida a banda de pidolar. El progrés, com sempre, s'assolia a expenses de la gent corrent.

La lluita de classes sota el feudalisme

Mentre la lluita de classes entre els patricis i els plebeus era política, dedicada a l'accés al poder estatal, la lluita de classes feudal es dugué a terme principalment en el pla econòmic.

Una lluita constant i incessant tingué lloc entre els terratinents i els camperols. Ocasionalment això arribà a esclats revolucionaris. La revolta camperola del 1381 fou la més notable d'Anglaterra.

Després de la Peste Negra, els camperols es trobaren una posició forta degut a la manca de treball. Els terratinents provaren de recuperar-se de les pèrdues agreujant les obligacions tradicionals. Això produí una explosió social.

La revoltà fracassà des de baix perquè la pagesia era una classe emporuguida i dividida. El rei Richard II els cridà "a tornar a la feina", i donà en el punt feble. Era impossible mantindre la pagesia en un estadi permanent de mobilització. La producció s'havia desenvolupat fins al punt que sols una minoria de la població es podia mantindre com a combatent, mentre la majoria havia de treballar la terra.

Del feudalisme al capitalisme

Marx anomenà el procés de dissolució del feudalisme i d'aparició del capitalisme com d'"acumulació primitiva". Aquest procés consisteix en la creació de fortunes monetàries, en lloc d'agràries, d'una banda, i la creació d'un proletariat expropiat de l'altra. És la separació dels productors dels mitjans amb els quals es mantenen.

Hem vist que la pagesia feudal era lligada a la terra. Això els garantia una subsistència modesta llevat de les èpoques de fam.

Ningú no treballava pels diners, amb tota la inseguretat que això suposava, si no és que ho havien de fer. És per això que els imperialistes a Àfrica introduïren impostos monetaris i, en el cas de Sudàfrica, dugueren els africans a reserves, on els forçaren a lliurar treball assalariat. És per això que el monopoli de la terra en mans de propietaris privats és una condició pel desenvolupament del capitalisme.

El principal mecanisme per desposseir la pagesia a Anglaterra fou l'aprovació de les Lleis de la Propietat Privada al Parlament, per un parlament de terratinents, anomenades les Lleis de Tanques. Això era simplement un expoli legalitzat. Arribà en una època quan el comerç de la llana era en expansió, i els terratinents volien més terra per alimentar els ramats de bens. La terra anteriorment ocupada per potser cinc-centes mil persones fou decretada terra senyorial, i un parell de pastors prengueren el lloc dels vilatans.

Per molt brutal que fos, aquest procés féu avançar la producció en la terra en eliminar l'antic i ineficient sistema de parcel·les i en posar les bases per una agricultura racional. Més tard, els avantatges de la revolució industrial - la maquinària moderna - es podrien aplicar a aquestes grans explotacions.

L'altre pol del procés de l'acumulació primitiva era l'acumulació de diners. Les primeres formes de capital, abans que el capital industrial transformàs la producció, eren el capital comercial i el capital del prestamisme.

La 'descoberta' d'Amèrica pels expoliadors espanyols desplaçà l'eix del comerç mundial. Es feren enormes fortunes en el 'Nou Món'.

A la fi de l'edat mitjana els monarques absolutistes com els Tudor d'Anglaterra floriren a la majoria dels països de l'Europa occidental. Aquestes monarquies oscil·laven entre l'antiga classe dirigent agrària i els capitalistes ascendents. Per començar, impulsaren la societat cap endavant en formar forts i estables estats-nació on el comerç, i per tant el capitalisme, es pogués desenvolupar. Defensaren els interessos dels mercaders amb guerres de conquesta a l'exterior.

Amb tot, no recolzaven en lloc i sols pogueren florir degut a l'atzucac de la lluita de classes entre capitalistes i terratinents. Quan el capitalisme es desenvolupà més, la classe capitalista ascendent concebí aspiracions al poder polític per controlar la llur creixent potència econòmica. Les revolucions burgeses dirigides contra els monarques absoluts regants es feren necessàries perquè el capitalisme consolidà el domini.

Els mercaders començaren a mirar cap als camperols, mig desocupats en petites parcel·les. Començaren per 'col·locar' telers en els masos. La pagesia es féu com més anava més dependent dels ingressos del teler. Els mercaders foren capaços de passar a limitar-se a fornir-los de matèries primeres i de comprar-los el producte, a posseir-ne els telers i àdhuc la cabana. En controlar el producte disposaven d'una ma de ferro. Aquest fou un altre important procés pel qual la pagesia feudal fou reduïda a l'estatus proletari.

Durant els segles XVII i XVIII, s'instal·laren taller. Es descobrí que la feina podia fragmentar-se en processos simples. Adam Smith comença La riquesa de les nacions amb l'explicació de la divisió del treball de fer fermalls, amb la qual es pot produir de forma barata grans quantitats de fermalls en comparació amb els fets d'acord amb l'antic procés.

I encara més, la fragmentació de l'ofici en tasques simples i repetitives donà la possibilitat de substituir el treball manual per màquines. Si el capitalisme havia començat amb la producció tal i com se l'havia trobada, ara començava a revolucionar els instruments de producció.

Els capitalisme no podia anar endavant cap al domini de l'economia mundial sense obstacles. Les forces productives que tot just es devetllaven es revoltaren contra les antigues relacions de producció. Calia superar-les per instal·lar una nova producció que es correspongués a l'estadi de desenvolupament de les forces productives.

Aquesta era la tasca de les revolucions burgeses. La revolució anglesa dels 1640, la revolució americana del 1776, i la revolució francesa del 1789-94 foren les lluites decisives que posaren les bases pel domini del capitalisme a escala mundial.

Quines eren precisament les tasques d'aquestes revolucions burgeses? Tot i que el feudalisme ja no dominava, els interessos agraris romanien com a impediment per a la producció de mercaderies.

Tot i que a Anglaterra la noblesa terratinent es passà a la producció pel mercat, a França fins el 1789 l'aristocràcia vivia en gran part de les rentes, i empraven la llur posició privilegiada per imposar tota mena d'obstacles al lliure moviment de mercaderies.

Això féu pujar els preus per tothom i permeteren la burgesia de proclamar que, en oposició a l'aristocràcia, ella representava els interessos de tota la nació. Fins a l'enderrocament de la Bastilla per les masses parisines el 1789, per exemple, l'entrada d'aliments a París era subjecte d'una duana com a privilegi feudal.

França fou el país clàssic de la revolució burgesia, on l'antiga aristocràcia fou completament escombrada. La pagesia, que com més anava més produïa per al mercat, tingué la tendència després de la revolució burgesa del 1789 a dividir-se entre una classe capitalista aspirant i una classe desheretada de treballadors rurals assalariats.

El capitalisme tingué també la tasca d'establir economies nacionals centralitzades com una coberta sota la qual poder desenvolupar el nou sistema de producció.

La classe capitalista en general era ara prou forta per aspirar al poder polític, que necessitava per completar la revolució. Les monarquies absolutistes, d'ésser una coberta per defensar l'expansió del comerç, n'havien esdevingut un obstacle. Calia fer-les fora; i les masses d'artesans i de llauradors es mobilitzaren per fer la feina de la classe capitalista.

El capitalisme

Els capitalistes mesuren la riquesa no en terres o esclaus, sinó en diners. Les fortunes monetàries troben el camí cap a la producció en la revolució industrial, un període tan important per la humanitat com la revolució agrícola de milers d'anys abans.

El capitalisme és un sistema d'explotació com el feudalisme o l'esclavitud. El seu tret distintiu és que en lloc de consumir l'excedent, els capitalistes es veuen obligats per la natura del sistema a retornar el gruix d'aquest cap a la producció.

El capitalisme així assoleix una dinàmica insòlita per a èpoques anteriors. En lloc de simplement explotar més gent, com feien els senyors feudals a través de guerres inacabables, el capitalisme explota més la gent - desenvolupa la productivitat del treball.

En fer-ho crea la possibilitat d'una societat d'abundància, i per tant d'eliminar la divisió entre l'explotador i l'explotat. Crea, en altres paraules, la possibilitat d'un estadi social superior.

El capitalisme es basa en el monopoli dels mitjans de producció a mans de la classe dirigent capitalista. La gran majoria de la gent queda sense mitjans de vida tret que treballen en els termes dictats per la classe capitalista.

Formalment, els obrers assalariats reben aparentment segons la feina que fan. En realitat són explotats de la mateixa forma que el serf feudal o l'esclau.

Sota el capitalisme, la força de treball (la capacitat de l'obrer de treballar) és una mercaderia com qualsevol altra, en el sentit que és comprada i venuda en el mercat. És venuda pel propi propietari, l'obrer, i comprada pel propietari de diners, el capitalista.

Però la força de treball és diferent d'altres mercaderies en aquest respecte: té la propietat única de poder crear valor. Aquesta és la seua utilitat pel capitalista, és per això que el capitalista comprar força de treball (contracta obrers).

Quan la força de treball es consum en la producció (quan els obrers es posen a la feina) es crea molt més valor que ço pagat pel capitalista (com a salari) per la força de treball. Aquesta és la font del benefici del capitalista.

Si la força de treball ha d'ésser diponible en el mercat, de forma que el capitalista la puga comprar, cal produir força de treball. "Donat l'individu", escrigué Marx, "la producció de la força de treball consisteix en la seua reproducció o manteniment". Marx afegeix immediatament que aquest manteniment conté "un element històric i moral" - és a dir, quina família obrera necessitat per mantindre i pujar criatures com a nova generació d'obrers assalariats, que depèn del nivell de vida que s'ha establert com a acceptable per a la classe obrera en aquella societat mitjançant la lluita.

L'essència de l'explotació capitalista és aquesta: l'obrer rep un salari no per la feina sinó per mantindre la força de treball. La diferència és pel capitalista.

Així la jornada laboral de l'obrer es divideix en "treball necessari" i "excedent de treball". L'obrer realitza el "treball necessari" durant la part del dia on produeix el valor que, venut, cobrirà la despesa salarial. L'obrer realitza "excedent de treball" durant la resta de la jornada laboral per produir valor que, venut, cobrirà el lloguer, els interessos i el benefici que va cap a la classe capitalista.

Els capitalistes competeixen entre si per augmentar la taxa d'explotació dels obrers. La forma detallada de fer-ho la tracta el pamflet d'un company a Economia marxista, que s'ocupa especialment de la dinàmica del capitalisme.

El motor del capitalisme és la competència. Cada capitalista ha de superar els seus competidors per sobreviure. La millor forma de vendre més barat és produir més barat. Com que el temps de treball és la mesura del valor, això vol dir produir amb menys temps de treball.

La mecanització és la forma principal d'augmentar contínuament la productivitat del treball. Potser el millor exemple del procés és el que dóna Marx en el cas dels teixidors manuals. La invenció de la filadora mecànic, i la producció en massa de fil més barat, dugué a la mecanització de la confecció de roba. Teixir, fins aleshores, havia sigut un procés artesanal. Mentre la demanda de teixidors cresqué en els primers anys de la revolució industrial, els teixidors manuals foren capaços de aconseguir millors salaris i esdevindre una modesta 'aristocràcia obrera'. Pel capitalisme representaven un obstacle per una producció més barata. Inevitablement, com a resultat, s'inventà el teler mecànic, ja que la necessitat del capitalisme és la mare i el paper dels invents.

Es ben clar per qualsevol observador que el teler mecànic implica un temps de treball molt més curt per produir una quantitat equivalent de roba.

De bades, els teixidors manuals feren baixar el preu del producte. De cap forma podien competir amb el teler mecànic. En el llur apogeu hi hagué un quart de milió de teixidors manuals. En una generació foren escombrats i milers es moriren de gana. Un nombre molt més petit aconseguí feina, molt més malpagada, en la supervisió dels telers mecànics.

Aquesta sempre ha sigut la forma del progrés capitalista. Però d'aquesta forma el capitalisme ha desenvolupat les fantàstiques forces productives de la indústria moderna.

El capitalisme també desenvolupa una forma d'estadi apropiada al seu propi domini. Poden haver-hi diferents formes d'estat sota el capitalisme, cadascuna corresponent a un estadi diferent del desenvolupament de la lluita de classes - des de la democràcia parlamentària fins al feixisme i les dictadures político-militars bonapartistes de les formes més diverses.

Totes aquestes formes d'estat tenen una cosa en comú - en darrer terme defensen la propietat privada dels mitjans de producció, i per tant el domini del capital.

Marx i Engels sovint emfasitzaren que la democràcia és la forma ideal del domini de la classe capitalista, en primer perquè el permet els capitalistes de tractar les llurs diferències; i en segon lloc perquè dóna els partits de la classe obrera la sensació de participar en el funcionament de la societat. Els canvis necessaris per mantindre l'existència del sistema poden així fer-se de forma més fàcil.

Alhora la democràcia burgesia aporta el terreny més favorable per tal que els obrers s'organitzen per enderrocar els llurs explotadors.

El capitalisme ha requerit, com a precondició per la seua existència, una nova classe de treballadors desheretats. Al llarg del seu desenvolupament ha creat un reservori com més anava més gran d'obrers assalariats.

Fins i tot d'ençà de la segona guerra mundial, milions de petits pagesos han sigut expulsat de la terra en països com França, Itàlia i Japó. Això ha sigut un pas progressiu en la mesura que arrencava aquestes persones de l'aïllament i l'endarreriment de la vida rural, i en la mesura que representa un ascens de la productivitat del treball, de forma que menys persones calen per obtindre menjar i poden dedicar-se a produir altres coses.

Però, alhora, el capitalisme no té cap consideració pels interessos de la gent, i incessablement cerca plus-vàlua al preu que siga.

El mercat mundial capitalista

Com hem vist, tot i que ha generat una misèria massiva, el capitalisme ha sigut un sistema dinàmic. El seu objectiu i impuls és més i més plus-vàlua.

Així el capitalisme industrial lluita per conquerir el món. El capital comercial s'havia limitat a extreure un tribut de les formes existents de producció en altres països; el capital industrial, en l'imperi que creà després de la revolució industrial, inundà aquests països amb barates mercaderies manufacturades.

Aquestes mercaderies destruïren necessàriament el sistema existent d'oficis, que era unit amb l'agricultura als pobles.

Les societats existents foren trencades a la força. A més l'agricultura es movia més i més segons el requeriments del mercat mundial. El capitalisme lluitava per crear un món a la seua imatge.

Aquest procés fou dut al seu estadi superior en la fase imperialista del desenvolupament capitalista. Després del motí d'Índia, que començà el 1857, els dominadors britànics veieren la necessitat de construir una xarxa ferroviària, per permetre el moviment ràpid de tropes, per tal de mantindre subjecte la població. Això marcà l'inici de la fase imperialista de l'explotació d'Índia. L'exportació de capitals per comptes de mercaderies en fou el tret predominant.

L'imperialisme

Aquest desenvolupament fou el resultat del creixement del capitalisme monopolístic en els països metropolitants, que implicava la fusió del capital financer amb el manufacturer - l'època de l'imperialisme, que fou analitzada per Lenin. Els mercats nacionals es feren massa petits pels grans monopolis un cop s'empassaven els competidors més febles, i la producció arribà a una nova alçada, i cercà noves àrees rendibles per a invertir-hi.

En el cas d'Índia, aquest procés realment tenia lloc a la fi del segle XIX quan s'exportava capital de Gran Bretanya per construir una indústria tèxil moderna al subcontinent, principalment de propietat britànica.

"Un capitalista en mata molts", com diu Marx. El capitalisme destrueix no sols la petita producció, sinó que també contínuament ensorra els més febles de la camada i els llença a les fileres de desheretats.

És un procés a dues bandes - progressiu en el seu contingut econòmic objectiu, en acumular enormes recursos productius pel benefici potencial de la humanitat, però, sota el capitalisme, concentra un poder colossal a mans d'un petit grapat de rics magnats. A la fi del segle XIX veièrem el desenvolupament del monopoli a partir de la pròpia competència.

El sistema bancara, escrivia Marx, "col·loca tot el capital disponible i àdhuc el potencial de la societat que encara no es posa activament a disposició dels capitalistes industrials i comercials, de forma que ni els prestamistes ni els usuaris d'aquest capital en són els propietaris o productors reals. Elimina el caràcter privat del capital i conté en si, però sols en si, l'abolició del propi capital... Finalment no hi ha pas dubte que el sistema de crèdit servirà com a poderosa palanca durant la transició del sistema capitalista de producció cap al sistema de producció del treball associat, però sols com a element en connexió amb altres grans revolucions orgàniques del propi sistema de producció".

El capitalisme requereix contínuament infusions de capital per tal de treure beneficis de forma ininterrompuda. Un cop s'ha produir un estoc de mercaderies, un capital sol s'hauria d'experar a vendre-les per tornar a tindre diners a la butxaca per reemprendre la producció; o bé hauria de conservar estocs de capital quiets la major part del temps com a reserva d'inversió quan calgués; hauria de ficar diners contínuament en un fons per renovar l'estoc de capital fix que restaria quiet durant deu o vint anys.

En realitat, es desenvolupà un estrat de capitalistes, no disposats a invertir directament en la producció, sinó a deixar els llurs diners per tal de quedar-se amb una part del pastís de la plus-vàlua. Així hi ha una tendència per competir per generar reserves de capital. Aquestes reserves s'apleguen en les mans d'uns pocs rics - les concentracions del capital financer.

El capital financer inicialment estimulà el sistema capitalista en aplegar i injectar capital en la producció. Ho féu, és clar, sols per quedar-se una major proporció de la plus-vàlua.

Com assenyalava Marx, el capital financer també concentra un enorme poder econòmic, i integra efectivament el capitalista manufacturer individual a les necessitats de la producció capitalista en general mitjançant la concessió o la negació de crèdits.

L'imperialisme és l'època de la fusió del capital financer amb el capital monopolístic dedicat a la producció.

Sota l'imperialisme, si bé la competència entre els capitalistes de dins les fronteres de l'estat-nació no s'ha eliminat del tot, el conflicte ha passat a l'arena internacional.

Els grans monopolis i bancs exportaven capital per comptes de simples mercaderies. S'adoptà un programa massiu de construcció ferroviària en tots els continents i climes. S'emeteren prèstecs pels llocs més remots. Es realitzà una recerca sistemàtica de tota mena de matèries primeres i de recursos minerals.

Començaren aleshores els conflictes entre els blocs capitalistes nacionals. La lluita no era per menys que el domini del món. Esclataren guerres d'una ferocitat desconeguda per colònies i per una nova divisió de l'expoli imperial.

La primera guerra mundial indicava que el capitalisme, com les formes anteriors de societats classistes, havia deixat d'ésser progressiva. En lloc de dur endavant la producció, hi havia una destrucció i una mortandat massives.

Però al mateix temps, es desenvolupava una nova societat dins l'antiga. La revolució russa fou un avançament del govern de la classe obrera.

El paper revolucionari de la classe obrera

La classe obrera és diferent de qualsevol altre classe explotada de la història. Hem vist com la lluita de classes a tres bandes en la societat esclavista dugué necessàriament a la "ruina comuna de les classes enfrontades". Hem vist com la pagesia feudal fou incapaç durant segles de formular una alternativa revolucionària coherent al sistema que l'explotava.

Aquest fracàs no havia sigut un accident. La pagesia és una classe aïllada, escampada pel territori i troba dificultats per aplegar-se. Però el seu problema no és sols geogràfic, té una base social. Ja que com Marx assenyalava, la pagesia és sols una classe en un sentit:

"en la mesura que milions de famílies viuen sota condicions econòmiques d'existències que separen la llur forma de vida, els llurs interessos i cultura dels de les altres classes, les enfronten a aquestes, formen una classe. En la mesura que... la identitat dels llurs interessos no comporta cap comunitat, cap lligam nacional ni cap organització política entre ells, no formen cap classe".

Ja que la pagesia són petits propietaris-una classe dividida i enfrontada. Són com patates d'un sac destinat a la talladora del progrés capitalista.

La classe obrera, d'altra banda, es concentra en grans masses per la pròpia natura de la producció fabril. A diferència de la pagesia, l'única força que tenen rau en l'acció col·lectiva. Mitjançant l'explotació col·lectiva, la classe obrera és ensinistrada i educada pel propi capitalisme per actuar com els soterradors del sistema.

La crisi capitalista

Tampoc no es deixa que la classe obrera moderna vegete amb un nivell de vida constant. La inseguretat és una condició de la llur existència.

El capitalisme ha produït meravelles abans inconcebibles. També ha produït desastres socials inconcebibles sota les formes socials anterors - crisis que prenen la forma de sobreproducció.

A les societats pre-capitalistes, la subsistència dels treballadors sols era interrompuda per la fam - la manca física de béns de primera necessitat. Les ments primitives podien ben bé quedar atrapades en tota mena de supersticions, però l'espectacle de gent que passa gana, asseguts sense fer res davant les eines necessàries per fer les coses que necessiten, és un producte únic de la nostra societat.

El capitalisme és producció social. És social en dos sentits. En primer lloc, aplega tot el món en una única unitat econòmica mitjançant el mercat mundial, una divisió mundial del treball. Tothom depèn dels altres per les coses que necessita.

En segon lloc introdueix la producció a gran escala, assolible tan sols pel treball col·lectiu.

Amb tot, alhora, el sistema funciona en base a l'apropiació i el benefici privats. És anàrquic - ningú no sap quina quantitat d'una mercaderia es necessita en un moment donat. El capitalista planifica la producció de la seua pròpia fàbrica, però la producció social en general no és planificada.

Marx escrigué: "La producció capitalista cerca contínuament superar aquestes barreres immantents però les supera únicament per mitjans que de nou hi posen barreres a una escala encara més espectacular. La barrera real de la producció capitalista és el propi capital". (Capital, Vol. 3)

Les lleis del capitalisme funcionen, "malgrat l'anarquia, per i a través de l'anarquia". Cada capitalista desconeix les necessitats actuals de la societat de ferro o de calces elàstiques. Organitzen la producció de la fàbrica de cadascú; però l'anarquia regna en la producció general.

La possibilitat d'una crisi és inherent a un sistema així. Tot ço que volen els socialistes és planificar la producció en la societat en general amb la mateixa cura que ho fan els capitalistes de cada fàbrica per separat.

L'obrer, a diferència de les classes explotades de la societat pre-capitalistes, és lliure - lliure en el sentit que no és subjecte de "relacions de dependència personal" i que pot treballar per qui vulga, i lliure de qualsevol connexió amb els mitjans de subsistència. Però les esperances i sentiments dels obrers són contínuament ensorrades per la plaga de la manca de feina.

Les crisis mostren vegada rera vegada a la classe obrera la necessitat de canviar la societat. El capitalisme mai no caurà per si mateix. Cal enderrocar-lo.

És una caricatura de marxisme suggerir que la revolució la faran automàticament els obrers d'acord amb el funcionament del sistema. Serà enderrocat per una classe conscient i decidida, no simplement per una classes desesperada.

Ço que és cert és que la inseguretat perpètua de l'existència sota el capitalisme produeix cabòries en les ments dels obrers. De la mateixa forma que ens cal entendre la natura per dominar-la, els obrers hauran d'entendre la natura del llur enemic per tal de poder enderrocar-lo.

Hem resumit el progrés de la humanitat des del comunisme primitiu al capitalisme. Una visió objectiva del registre mostra també el món que hem perdut. El cap Sitting Bull, un defensor destacat de la societat tribal americana, acabà miserablement com el roïn de l'espectacle del Salvatge Oest de Buffalo Bill. Mentre feia la gira per les capitals occidentals quedà astorat per la riquesa - però també per la pobresa. Deia, "l'home blanc (volia dir el sistema capitalista) sap com produir riquesa, però no com distribuir-la".

Amb tot ara hi ha la possibilitat d'una societat on es puga produir prou per tothom d'acord amb les llurs necessitats. Les possibilitats que la ciència i la nova tecnologia han posat davant la humanitat foren previstes per Marx fa més de 120 anys. En un dels seus blocs de notes hi escriu

"Ja no inserta l'obrer un objecte natural modificat com a vincle entre l'objecte i ell mateix; més aviat hi inserta el procés de la natura, transformat en un procés industrial, com a mitjà entre ell mateix i la natura orgànica que domina. En aquesta transformació hi ha... el desenvolupament de l'individu social que apareix com el gran fonament de la riquesa. El robatori del temps de treball aliè, en el qual s'hi basa el present, sembla un fonament miserable davant aquest nou fonament, creat per la pròpia indústria a gran escala...

"El treball excedentari de les masses ha deixat d'ésser la condició pel desenvolupament de la riquesa general, així com l'abstinència del treball d'uns pocs, pel desenvolupament de la intel·ligència humana... El lliure desenvolupament dels individus i per tant... la reducció general del treball socialment necessari a un mínim, que es correspon per tant al desenvolupament arístic, científic, etc., dels individus en el temps que els queda lliure, i amb els mitjans creats, això val per tothom". (Grundrisse)

El poble !kung del Kalahari viu una vida de mancances materials i d'endarreriment intel·lectual segons el nostre patró, però saben millor de convertir la feina pels altres en la força directriu de la societat. En conseqüència la setmana de treball es troba entre els 12 i les 19 hores!

Ara la humanitat té els recursos i els mitjans tècnics per arribar a una societat de l'abundància. La classe obrera, organitzada i conscient, pot enderrocar el capitalisme i crear aquesta societat - una societat on la gent puga planificar ço que necessiten i volen, produir-ho, i després passar la resta del temps en gaudir-ho. És tan simple com això.

 

Prefaci a La història de la revolució russa

de Trockij

Durant els primers dos mesos del 1917 Rússia era encara una monarquia Romanov. Vuit mesos després els bolxevics n'eren al capdavant. Eren molt poc coneguts quan l'any començà, i els llurs dirigents eren encara perseguits per alta traïció quan arribaren al poder. No trobareu cap gir tan sobtat en la història - especialment si teniu present que implicà una nació de 150 milions de persones. És clar que els esdeveniments del 1917, independentment de ço que pensau d'ells, mereixen un estudi.

La història d'una revolució, com qualsevol altra història, hauria de començar sempre per explicar que hi passà i com. Això, amb tot, és massa poc. És del relat de ço que passà que es fa clar perquè passà així i no a l'inrevès. Els esdeveniment no poden considerar-se ni com una sèrie d'aventures, ni com el fil d'una moral preconcebuda. Han d'obeir les llurs pròpies lleis. El descobriment d'aquestes lleis és la tasca de l'autor.

El tret més clar d'una revolució és la interferència directe de les masses en els esdeveniments històrics. En temps ordinaris l'estat, ja monàrquic o democràtic, s'eleva per damunt la nació, i la història és feta per especialistes del ram - reis, ministres, buròcrates, parlamentaris, periodistes. Però en aquells moments crucials quan l'ordre antic ja no es suportable per les masses, trenquen les barreres que els exclouen de l'arena política, escombren els llurs representants tradicionals, i creen per la pròpia interferència la base inicial d'un nou règim. Si això és bo o roïn ho deixam al parer dels moralistes. Pel que fa a nosaltres prendrem els fets com són pel curs objectiu del desenvolupament. La història d'una revolució és per nosaltres primer que res una història de la participació per la força de les masses en el reialme del govern del llur propi destí.

En una societat presa de la revolució, les classes s'enfronten. És perfectament clar, però, que els canvis introduïts entre el començament i la fi d'una revolució en la base econòmica de la societat i en el seu substrat social classista, no són suficients per explicar el decurs de la pròpia revolució, que pot enderrocar en un curt interval institucions centenàries, crear-ne de noves, i de nou enderrocar-les. La dinàmica dels esdeveniments revolucionaris és determinada directament pels canvis sobtats, intensos i apassionats en la psicologia de classes que s'han format abans de la revolució.

La clau és que la societat no canvia les seues institucions segons la necessitat, la forma amb la qual un mecànic canvia els seus instruments. Al contrari, la societat considera les institucions com quelcom ja donat. Durant dècades la crítica opositoria no és res més que una vàlvula d'escapament la insatisfacció de les masses, una condició de l'estabilitat de l'estructura social. Sota aquest principi, per exemple, es troba la importància adquirida per la crítica socialdemòcrata. Calen condicions completament excepcionals, independents de la voluntat de persones i partits, per tal d'arrencar el malcontentament de les cadenes del conservadurisme, i dur les masses a la insurrecció.

Els canvis sobtades de les idees i posicionaments de les masses en una època de revolució deriven per tant, no de la flexibilitat i mobilitat de la ment humana, sinó de tot el contrari, del seu profund conservadurisme. L'endarreriment crònic de les idees i de les relacions respecte les noves condicions objectives, fins el mateix moment del xoc final en forma de catàstrofe, és ço que crea en un període de revolució aquell moviment sobtat d'idees i passions que sembla a la ment policial el simple resultat de les activitats de "demagogs".

Les masses van a la revolució no amb un pla preparat de reconstrucció social, sinó amb un fort sentiment que no poden suportar l'antic règim. Sols les capes dirigents d'una classe tenen un programa polític, i fins i tot aquest necessita encara la prova dels esdeveniments i l'aprovació de les masses. El procés polític fonamental de la revolució consisteix així en la comprensió gradual per una classe dels problemes que sorgeixen de la crisi social - la orientació activa de les masses per un mètode d'aproximacions successives. Els diferents estadis d'un procés revolucionari, certificat per un canvi dels partits on els més extrems sempre superen els menys, expressa la creixent pressió cap a l'esquerra de les masses - en la mesura que el moviment no troba obstacles objectius. Quan ho fa, comença la reacció: decepcions de les diferents capes de la classe revolucionària, creixement del menfotisme, i per tant un reforçament de la posició contrarevolucionària. Aquest és, si més no, l'esquema general de les antigues revolucions.

Sols en base a un estudi dels processos polítics de les pròpies masses, podem entendre el paper dels partits i dels dirigents, que poc menys que tendim a ignorar. Constitueixen un element no independent, però amb tot molt important, del procés. Sense una organització dirigent, l'energia de les masses es dissipa com el vapor que no és tancat en una caixa de pistons. Però amb tot ço que mou les coses no és pistó de la caixa, sinó el vapor.

Les dificultats que hi ha en el camí d'estudiar els canvis de la consciència de les masses en una època revolucionària són ben òbvies. Les classes oprimides fan la història en les fàbriques, en els barracons, en els pobles, en els carrers de les ciutats. A més, són lluny de la costum d'escriure coses. El període d'alta tensió en les passions socials deixen poc espai a la contemplació i a la reflexió. Totes les muses - fins i tot la musa plebeia del periodisme, malgrat el seu joc de caderes -, tenen dificultat per moure's en temps de revolució. Tot i així la situació de l'historiador no és del tot desesperada. Els registres són incomplets, esparsos, accidentals. Però a la llum dels propis esdeveniments aquests fragments sovint permeten esbrinar la direcció i el ritme del procés amagat. Per bé o per mal, un partit revolucionari basa la seua tàctica en un càlcul dels canvis de consciència de les masses. El curs històric del bolxevisme demostra que aquest càlcul, si més no a grans trets, es pot fer. Si el pot fer un dirigent revolucionari en mig del brogit de la lluta, per què no un historiador després d'aquesta?

Amb tot, els processos que tenen lloc en la consciència de les masses no són independents. No importa com es rabegen els idealistes i els eclèctics, la consciència és determinada per les condicions. Si les condicions històriques que formaren Rússia, la seua economia, les seues classes, el seu estat, en l'acció sobre ella d'altres estats, hem d'ésser capaços de trobar les premises tant de la revolució de febrer com de la revolució d'octubre que la substituí. Com que l'enigma més gran és el fet que un país endarrerit fos el primer de col·locar el proletariat al poder, ens pertoca de cercar la solució d'aquest enigma en les peculiaritats d'aquell país endarrerit - això és, en les diferències amb altres països.

Les peculiaritats històriques de Rússia i el llur pes relatiu els caracteritzaren en els primers capítols del llibre, amb un petit resum del desenvolupament de la societat russa i de les seues forces internes. Esperam que l'inevitable esquematisme d'aquests capítols no foragitarà el lector. En el desenvolupament posterior del llibre es trobarà aquestes mateixes forces en acció.

Aquest treball no es basa de cap forma en records personals. La circumstància que l'autor fos partícep dels esdeveniments no l'allibera de l'obligació de basar la seua exposició en documents històricament verificats. L'autor parla de si mateix, en la mesura que ho requereix el curs dels esdeveniment, i en tercera persona. I això no és una simple forma literària: el to subjectiu, inevitable en autobiografies o memòries, no és permès en un llibre d'història.

Amb tot, el fet que l'autor participà en la lluita naturalment li fa més fàcil de comprendre-la, no sols en la psicologia de les forces en acció, tan individuals com col·lectives, sinó també en la connexió interna dels esdeveniments. Aquest avantatge donarà resultats positius sols si s'observa una condició: que no es basa en el testimoni de la pròpia memòria ni en detalls trivials ni en aspectes importants, ni en els fets ni en els motius o temperaments. L'autor creu que ha acomplert aquesta condició.

Hi roman la qüestió de la posició política de l'autor, que es presenta com a historiador amb el mateix punt de vista amb el que prengué part en els esdeveniments. El lector, és clar, no està obligat a compartir les idees polítiques de l'autor, que aquest no té cap raó per amagar. Però el lector té dret de demanar que una obra històrica no defense una posició política, sinó que faça un retrat internament ben fonamentat del procés real de la revolució. Una obra històrica sols completa la missió quan els esdeveniments es despleguen en les seues pàgines amb plena necessitat natural.

Per això, cal tindre l'anomenada "imparcialitat" historiogràfica? Ningú no ha explicat encara clarament en què consisteix aquesta imparcialitat. Les paraules sovint citades de Clemenceau que cal considerar una revolució "en bloc", com un tot - són, en el millor dels casos, una evasió intel·ligent. Com podeu prendre com un tot una cosa que essèncialment consisteix en un trencament? L'aforisme de Clemenceau fou dictat en part per justificar uns ancestres massa decidits, en part per l'aclaparament de l'ombra d'aquests.

Un dels historiadors reaccionaris i per tant de moda de la França contemporània, L. Mandelin, que difamava des d'un escriptori de moda la gran revolució - és a dir, el neixement de la seua pròpia nació - assegura que "l'historiador ha d'enfilar-se al mur d'una ciutat sitiada, i veure alhora els sitiadors i els sitiats": sols d'aquesta forma, segons sembla, pot assolir una "justícia conciliadora". Amb tot, les paraules del propi Madelin demostren que si puja el mur que divideix els dos camps, és sols en virtut de defensor de la reacció. És clar que ell s'ocupa únicament dels camps de guerra del passat: en un temps de revolució pujar al mur implica un gran perill. Més encara, en temps d'alarma els predicadors de la "justícia conciliadora" es troben habitualment dins de quatre parets per veure quin bàndol guanya.

El lector seriós i crític no vol una imparcialitat traïdora, que li oferesca una copa de conciliació amb un verí ben establert d'odi reaccionari a sota, sinó una consciència científica, que cerca suport per les seues simpaties i antipaties - obertes i declarades - en un estudi honest dels fets, una determinació de les llurs connexions reals, una exposició de les lleis causals del llur moviment. Aquest és l'únic objectivisme històric possible, i més encara és àmpliament suficient, ja que es verifica i es prova no per les bones intencions de l'historiador, que sols ells pot proclamar, sinó per les lleis naturals que revela del propi procés històric.

Les fonts d'aquest llibre són innombrables publicacions periòdiques, diaris i revistes, memòries, reports i altres materials, part manuscrits, però la major part publicada per l'Institut de la Història de la Revolució de Moscou i Leningrad. Hem considerat superflu fer referència en el text a publicacions particulars, ja que sols embolicarien el lector. Entre els llibres que tenen caràcter d'obres de recopilació històrica, he emprat particularment els dos volums d'Assajos de la Història de la Revolució d'Octubre (Moscou-Leningrad, 1927). Escrits per autors diferents, les diverses parts d'aquest llibre són d'un valor desigual, però contenen, amb tot, material factual abundant.

Les dates del nostre llibre s'indiquen arreu segons l'antic estil - és a dir, són 13 dies per darrera del calendari actual soviètic i internacional. L'autor se sentí obligat a emprar el calendari que s'usava en temps de la revolució. No era cap problema és clar traduir les dates al nou estil. Però aquesta operació en eliminar una dificultat, n'hauria creat altres més essencials. L'enderrocament de la monarquia ha entrat en la història com la revolució de febre; segons el calendari occidental, però, tingué lloc el març. La manifestació armada contra la política imperialista del govern provisional ha entrat en la història sota el nom dels "dies d'abril", mentre segons el calendari occidental s'esdevingué el maig. No cal esmentar altres destacats esdeveniments i dates, tret que recordar que la revolució d'octubre s'esdevingué segons la cronologia europea el novembre. El propi calendari, veiem, queda tenyit pels esdeveniments, i l'historiador no pot manipular la cronologia revolucionària amb la simple aritmètica. El lector serà prou amable per recordar que abans d'enderrocar el calendari bizantí, havia d'enderrocar les institucions que s'hi adherien.

Lev Trockij
Prinkipo, 14 de novembre del 1930.

De Ludwig Feuerbach i la fi de la filosofia clàssica alemanya

Extracte del capítol quart, de Friedrich Engels, 1886

... Ço que és cert per la natura, que per tant és reconegut en tant que procés històric de desenvolupament, és igualment cert per la història de la societat en tots els sectors i de la totalitat de les ciències que s'ocupen de les coses humanes (i divines). També ací, la filosofia de la història, del dret, de la religió, etc., ha consistit en la substitució d'una interconnexió fabricada en la ment del filòsof per la interconnexió real que cal demostrar en els fets; ha consistit en la comprensió de la història global i de les seues parts, com la realització gradual d'idees - i naturalment sempre sols les idees preferides pel propi filòsof. D'acord amb això, la història anava inconscientment però necessària, cap a un determinat objectiu ideal establert prèviament - com, per exemple, per Hegel, cap a la realització de la seua idea absoluta - i la tendència inalterable cap a aquesta idea absoluta formaria la interconnexió interna dels fets històrics. Una nova i misteriosa providència - inconscient o que esdevenia conscient de forma gradual - substituïa la interconnexió real, encara desconeguda. Ací, per tant, com en el reialme de la natura, calia fer fora aquestes interconnexions artificials mitjançant la descoberta de les reals - una tasca que en darrer terme consisteix en la descoberta de les lleis generals del moviment que es manifesten com les dominants en la història de la societat humana.

En un punt, però, la història del desenvolupament de la societat resulta essencialment diferent del de la natura. A la natura - si ignoram la reacció humana sobre la natura - sols hi ha actors cecs i inconscients que interactuen, i en aquesta interacció s'aplica la llei general. Res que passa - ja siga en els innombrable accidents aparents que s'observen en la superfície, o en els resultats darrers que confirmen la regularitat inherent a aquests accidents - succeeix com un objectiu conscientment desitjat. En la història de la societat, contràriament, els actors són completament dotats de consciència, són homes que actuen amb deliberació o passió, que treballen vers objectius determinats; res no passa sense un propòsit conscient, sense un objectiu pretés. Però aquesta distinció, tot i que important pel que fa a la recerca històrica, particularment d'èpoques i d'esdeveniments aïllats, no pot alterar el fet que el curs de la història és governat per lleis generals internes. Ja que ací, també, en general, malgrat els objectius conscientment desitjats de tots els individus, l'accidentalitat regna aparentment en la superfície. Ço que es vol passa sols rarament; en la majoria dels casos els nombrosos fins desitjats acaben amb topades i conflictes entre ells, o aquests propis fins són des d'un bon començament incapaços de realitzar-se, o els mitjans per assolir-los són insuficients. Així els conflictes entre innombrables voluntats individuals i accions humanes en el domini de la història produeix un estat de coses completament anàleg al prevalent en el reialme de la natura inconscient. Els fins de les accions són volguts, però els resultats que realment surten d'aquestes accions no són volguts; o quan semblen correspondre's al fi volgut, en darrer terme tenen conseqüències ben allunyades de les volgudes. Els esdeveniments històrics així apareixen en general com governats per l'atzar. Però sota la superfície on domina l'accidentalitat, hi ha sempre el govern de lleis internes i ocultes, i sols es tracta de descobrir aquestes lleis.

Els homes fan la llur pròpia història, siga quin siga el resultat, en el sentit que cada persona segueix el seu propi fi conscientment desitjat, i és precisament el resultat d'aquestes nombroses voluntats que operen en direccions diferents, i dels llurs múltiples efectes en el món exterior, ço que constitueix la història. Així és també una qüestió de ço que els nombrosos individus desitgen. La voluntat és determinada per la passió o la deliberació. Però les palanques que determinen directament la passió o la deliberació són de molts tipus diferents. En part poden ésser objectes externs, en part mòbils ideals, l'ambició, l'"entusiasme per la veritat i la justícia", l'odi personal, o fins i tot fantasmes purament individuals de tota mena. Però, d'altra banda, hem vist que el nombrosos individus actius en la història majoritàriament produeixen resultats ben diferents dels volguts - sovint justament els contraris; que els llurs mòbils, per tant, en relació al resultat total són altrament tan sols d'importància secundària. D'altra banda, apareix la següent qüestió: Quines forces directrius al seu torn hi ha darrera aquests mòbils? Quines són les forces històriques que es transformen en mòbils en els cervells dels actors?

L'antic materialisme mai no es posà aquesta qüestió. La seua concepció de la història, si és que n'ha tingut cap, és per tant essencialment pragmàtica: divideix els homes que actuen en la història en nobles i innobles i aleshores troba com a norma general que els nobles són decebuts i els innobles victoriosos. Per tant, se segueix pel materialisme antic que res d'edificant es pot treure de l'estudi de la història, i per a nosaltres que en el reialment de la història el materialisme antic es traeix perquè pren les forces directrius ideals que hi operen com les darreres causes, en lloc d'investigar què hi ha al darrera, quines són les forces directrius d'aquestes forces directrius. Aquesta incoherència no rau en el fet que es reconeguen forces directrius ideals, sinó que la recerca no arribe més enllà fins a les causes mòbils. D'altra banda, la filosofia de la història, particularment la representada per Hegel, reconeix que els mòbils visibles i també els que operen realment dels homes que actuen en la història no són de cap manera les causes darreres dels esdeveniments històrics; que darrera aquests mòbils hi ha altres potències motrius, que cal descobrir. Però no cerca aquestes potències en la pròpia història, les importa de fora, des de la ideologia filosòfica cap a la història. Hegel, per exemple, per comptes d'explicar la història de la Grècia antiga per les seues pròpies inteconnexions internes, simplement mtanté que no hi ha res més enllà del funcionament de "formes de bella individualitat", de la realització d'una "obra d'art". Hi ha molt d'elegant i de profund en aquesta connexió amb els antics grecs, però no ens impedeix ara de refusar el recolzament en aquesta explicació, que és una mera forma de parlar.

Quan, per tant, és qüestió d'investigar les forces directrius que - conscientment o inconscient, i de fet molt sovint inconscientment - rauen sota els mòbils dels homes que actuen en la història i que constitueixen les darreres forces directrius de la història, ja no és tant qüestió dels mòbils de cada individu, per eminents que siguen, com els mòbils que mouen les grans masses, tot el poble, i de nou classes senceres; i això, a més, no simplement per un instant, com les flames d'un paller en foc que s'eleven per extingir-se ràpidament, sinó com una acció duradora que provoca una gran transformació històrica. Per identificar les causes motrius que es reflecteixen en les ments de les masses en acció i dels llurs dirigents - els anomenats grans homes - com a mòbils conscients, clarament o no, directament o sota una forma ideològica, àdhuc glorificada - és l'únic camí que ens pot conduir a les lleis que dominen tota la història i la de períodes i països particulars. Tot ço que mou els homes ha de passar per les llurs ments; però quina forma adopte en la ment dependrà molt de les circumstàncies. Els obrers de cap manera no s'han reconciliat amb la indústria mecànica capitalista, tot i que ja no es dediquen a esmicolar la maquinària, com encara feien el 1848 a Renània.

Però mentre en tots els períodes anteriors la recerca d'aquestes causes directrius de la història era gairebé impossible - degut a les complicades i amagades interconnexions entre elles i els llurs efectes - el nostre període actual ha simplicat tant aquestes interconnexions que es pot resoldre el trencaclosques. D'ençà de l'establiment de la indústria a gran escala - això és, si més no d'ençà de la pau europea del 1815 - no ha sigut ja cap secret per ningú d'Anglaterra que tota la lluita política gira a l'entorn de les reivindicacions de supremacia de dues classes: l'aristocràcia agrària i la burgesia (classe mitjana). A França, amb el retorn dels Borbons, es percebé el mateix fet i els historiadors del període de la Restauració, des de Thierry fins a Guizot, Mignet i Thiers, en parlen arreu com la clau per entendre tota la història francesa d'ençà de l'edat mitjana. I d'ençà del 1830, la classe obrera, el proletariat, ha sigut reconegut en tots dos països com un tercer competidor pel poder. Les condicions s'han simplicat tant que hom hauria de tancar els ulls a propòsit per no veure a la llum d'aquestes tres grans classes i en el conflicte dels llurs interessos la força motriu de la història moderna - si més en els dos països més avançats.

Però com s'orginaren aquestes classes? Encara que era possible a primer cop d'ull d'atribuir l'origen de la gran propietat agrària anteriorment feudal - si més no en primera instància - a causes política, a la presa per la força, això no es podia fer pel que feia a la burgesia i el proletariat. Ací, l'origen i el desenvolupament de les dues grans classes es veia clarament i palpablement en causes purament econòmiques. I això que era tan clar per la lluita entre la propietat agrària i la burgesia, no ho era menys per la lluita entre la burgesia i el proletariat, era qüestió, primer que tot, d'interessos econòmics, als quals el poder polític servia únicament de mitjà. La burgesia i el proletariat sorgiren com a conseqüència de la transformació de les condicions econòmiques i, més precisament, del sistema de producció. La transició, primer dels tallers gremials a la manufactura, i després de la manufactura a la gran indústria, amb el vapor i la maquinària, havia provocat el desenvolupament d'aquestes dues classes. En un cert estadi les noves forces productives impulsades per la burgesia - en primer lloc la divisió del treball i la unió de diferents treballadors en una fàbrica general - i les condicions i requisits d'intercanvi, desenvolupats a través d'aquestes forces productives, esdevingueren incompatibles amb l'ordre existent de producció aportat per la història i beneït per la llei - és a dir, incompatible amb els privilegis gremials i els nombrosos privilegis personals i locals (que eren únicament nombroses cadenes pels estaments sense privilegis) de l'ordre feudal de la societat. Les forces productives representades per la burgesia es rebel·laren contra l'ordre de producció representat pels terratinents feudals i els mestres gremials. El resultat és conegut, les cadenes feudals foren trencades, gradualment a Anglaterra, d'un cop a França. A Alemanya el procés encara no ha acabat. Però així com, en un determinat estadi del seu desenvolupament, la manufactura entrà en conflicte amb l'ordre feudal de producció, ara la gran indústria ja ha entrat en conflicte amb l'ordre burgès de producció establert en el seu lloc. Encadenada per aquest ordre, pels estrets límits del sistema de producció capitalista, aquesta indústria produeix, d'una banda, una proletarització accelerada de les grans masses populars, i d'altra banda, una massa com més va més gran de productes que no es poden vendre. La sobreproducció i la misèria massiva, cadascuna causa de l'altra - aquesta és la contradicció absurda que és el seu resultat, i que necessàriament exigeix l'alliberament de les forces productives mitjançant un canvi en el sistema de producció.

En la història moderna si més no, per tant, es demostra que totes les lluites polítiques són lluites de classe, i que totes les lluites de classe per l'emancipació, malgrat la llur necessària forma política - ja que tota lluita de classes és una lluita política - depenen en darrer terme de l'emancipació econòmica. Per tant, si més no en això, l'estat - l'ordre política - és l'element subordinat, i la societat civil - el reialme de les relacions econòmiques - l'element decisiu. La concepció tradicional, a la qual Hegel, també, fa homenatge, veia en l'estat l'element determinant i en la societat civil l'element determinat per ell. Les aparences es corresponen amb això. Com totes les forces directrius de les accions de qualsevol persona han de passar pel seu cervell, i transformar-se en mòbils de la seua voluntat per tal de dur-la a l'acció, totes les necessitats de la societat civil - no importa quina siga la classe sirigent - han de passar per la voluntat de l'estat per tal d'assegurar-se una validesa general en forma de lleis. Aquest és l'aspecte formal de la matèria - que és evident. La qüestió que sorgeix, però, és quin és el contingut d'aquesta voluntat simplement formal - de l'individu com de l'estat - i quin és el contingut que se'n deriva? Per què es vol això i no allò? Si indagam en això, descobrim que en la història moderna la voluntat de l'estat, en general, ve determinada per les necessitats canviants de la societat civil, però la supremacia de tal o tal classe, en darrer terme, depèn del desenvolupament de les forces productives i de les relacions de bescanvi.

Però si àdhuc en la nostra era moderna, amb els seus mitjans gegantins de producció i de comunicació, l'estat no és un domini independent amb un desenvolupament independent, sinó que la seua existència com el desenvolupament s'han d'explicar en darrer terme per les condicions econòmiques de la vida de la societat, aleshores això ha d'ésser encara més cert per tots els temps anteriors quan la producció de la vida material de l'home encara no es realitzava amb aquests abundosos mitjans auxiliars, i quan, per tant, la necessitat d'aital producció havia d'exercir un domini més gran encara sobre els homes. Si l'estat àdhuc en l'actualitat, en l'era de la gran indústria i del ferrocarril, és tot plegat sols un reflexe, concentrat, de les necessitats econòmiques de la classe que controla la producció, aleshores això ho ha hagut d'ésser encara més en una època en la que cada generació d'homes era forçada a esmerçar una part més gran del temps de vida en la satisfacció de les necessitats materials, i era per tant encara més dependent d'elles que no pas ara. Una exam de la història dels períodes anteriors, tan bon punt es considera des d'aquest angle, confirma en gran mesura això. Però, és clara, ara no ens hi podem ocupar...

De la introducció a la Dialèctica de la Natura

de Friedrich Engels, 1875-6

Amb els homes entram en la història. Els animals també tenen una història, la de llur derivació i evolució gradual fins la situació actual. Aquesta història, però, els és feta, i en la mesura que hi prenen part, això s'esdevé sense el llur coneixement o desig. D'altra banda, com més s'allunyaven els éssers humans dels animals en el sentit estricte de la paraula, més feien la llur història de forma conscient, menys eren influïts per efectes imprevistos o per forces incontrolades d'aquesta història, i més acuradament es correspon el resultat històric a l'objectiu establert per endavant.

Si, però, aplicam aquesta mesura a la història humana, fins i tot a la dels pobles més desenvolupats de l'actualitat, trobam que hi ha encara una desproporció gegantina entre els objectius que es proposen i els resultats assolits, que els efectes imprevistos predominen, que les forces incontrolades són de lluny més poderoses que les impulsades d'acord amb un pla. I això no podia ésser altrament ja que l'activitat històrica més essencial dels homes, l'única que els ha pujat de les bestialitat a la humanitat i que constitueix el fonament material de totes les altres activitats, és a dir la producció dels requeriments vitals, és a dir la producció social, és per damunt de tot subjecte de la interacció d'efectes indesitjats de forces incontrolades i que assoleix el seu fi desitjat únicament de forma excepcional i, amb molta més freqüència, n'esdevé exactament el contrari.

En els països industrials més avançats hem subjugat les forces de la natura i les hem posades al servei de la humanitat; hem multiplicat així infinitament la producció, de forma que un nen ara produeix més que cent adults abans. I quin és el resultat? Més feina i més misèries per les masses, i cada deu anys un gran col·lapse. Darwin no sabia quina amarga sàtira feia de la humanitat, i especialment dels seus compatriotes, quan demostrava que la lliure competència, la lluita per l'existència, que els economistes celebren com la més gran conquesta històrica, és l'estat normal del regne animal.

Sols l'organització conscient de la producció social, on la producció i la distribució es realizen de forma planificada, pot elevar la humanitat per damunt de la resta del món animal pel que fa a l'aspecte social, de la mateixa forma que la producció en general ho ha fet per l'home en tant que espècie. L'evolució històrica fa més i més indispensable aquesta organització, i alhora més i més possible. D'ençà d'ella s'iniciarà una nova època de la història, en la qual la pròpia humanitat, i amb la humanitat totes les branques de la seua activitat, i especialment la ciència natural, experimentarà un avenç que enfosquirà tot ço anterior.

Extracte del Prefaci a Una contribució a la crítica d'economia política

de Marx

En la producció social de llurs vides, els homes estableixen unes determinades relacions que són indispensables i independents de la llur voluntat, relacions de producció que es corresponen a un determinat estadi del desenvolupament de les forces productives materials. La suma tota d'aquestes relacions constitueix l'estructura econòmica de la societat, el fonament real, damunt el qual s'eleva una superestructura legal i política i a la qual correspon una determinada forma de consciència social.

El sistema de producció de la vida material condiciona el procés vital social, política i intel·lectual en general. No és la consciència dels homes la que en determina l'ésser, sinó, al contrari, el llur ésser social qui determina la llur consciència.

En un determinat estadi del llur desenvolupament, les forces productives materials de la societat entren en conflicte amb les relacions existents de producció o - ço que no és més que una expressió legal d'això - amb les relacions de propietat en les quals hi havien funcionat fins aleshores. De formes de desenvolupament de les forces productives, aquestes relacions n'esdevenen cadenes.

Aleshores comença una època de revolució social. Amb el canvi de fonament econòmic tota la immensa superestructura es transforma més o menys ràpidament. En considerar aquestes transformacions s'hauria de distingir sempre entre la transformació material de les condicions econòmiques de producció, que poden determinar-se amb la precisió de la ciència natural, i de les legals, polítiques, religioses, estètiques o filosòfiques - en resum, les formes ideològiques amb les quals els homes es consciencien del conflicte i hi lluiten. De la mateixa forma que la nostra opinió d'un individu no es basa en ço que pensa d'ell mateix, no podem jutjar un període de transformació per la seua pròpia consciència; ben al contrari, aquesta consciència cal explicar-la per les contradiccions de la vida material, del conflicte existent entre les forces productives socials i les relacions de producció.

Cap ordre social no mor abans que totes les forces productives que hi tenen cabuda s'hagen desenvolupat; i les noves i superiors relacions de producció mai no apareixen abans que les condicions materials per la llur existència hagen madurat en el ventre de l'antiga societat. Per tant la humanitat sempre es proposa sols les tasques que pot resoldre; ja que, si ens ho miram de més a prop, sempre trobarem que les pròpies tasques sols apareixen quan les condicions materials per la seua solució ja existeixen o si més no es troben en procés de formació... Les relacions burgeses de producció són la darrera forma antagonista del procés social de producció - antagonista no en el sentit d'antagonismes individuals, sinó d'un que sorgeix de les condicions socials de vida dels individus; alhora les forces productives que es desenvolupen en el ventre de la societat burgesa creen les condicions materials per la solució d'aquest antagonisme. Aquesta forma social comporta, per tant, el tancament de la prehistòria de la societat.

De Karl Marx

de Friedrich Engels, 1877

De les moltes descobertes importants amb les quals Marx ha inscrit el seu nom en els anals de la ciència, ens hi podem ocupar sols de dues.

La primera és la revolució que ha introduït en tota la concepció de la història mundial. La visió global prèvia de la història es basava en la concepció que les darreres causes de tots els canvis històrics s'havien de cercar en els canvis d'idees dels éssers humans, i que tots els canvis històrics, els canvis polítics són els més importants i els que dominen tota la història. Però la qüestió que ningú no es demanava era com arribaven les idees a les ments humanes i quines són les causes directrius dels canvis polítics. Sols entre la més recent escola d'historiadors francesos, i en part també d'anglesos, s'ha arribat a la convicció que, d'ençà de l'Edat Mitjana si més no, la força directriu de la història europea fou la lluita de la burgesia que es desenvolupava amb l'aristocràcia feudal pel domini social i polític.

Ara Marx ha demostrat que tota la història anterior és una història de lluites de classes, que en les múltiples i complicades lluites política l'única cosa en joc ha sigut el domini social i polític de classes socials, el manteniment del domini per les classes antigues i la conquesta del domini per les classes de nova aparició. A què, però, deuen aquestes classes el llur origen i persistència? El deuen a condicions materials particulars, perceptibles físicament, en les quals la societat en un determinat període produeix i bescanvia el seus mitjans de subsistència.

El domini feudal de l'Edat Mitjana es basava en l'economia autosuficient de petites comunitats pageses, que produïen gairebé tot allò que necessitaven, en les quals gairebé no hi havia bescanvi, i que rebien de la noblesa armada protecció sense cap cohesió nacional o, si més no, política. Quan les ciutats sorgiren i amb elles la indústria artesanal especialitzada i el comerç, es desenvolupà la burgesia urbana, de primer internament, i després internacional, i encara a l'Edat Mitjana aconseguí, en lluita amb la noblesa, la seua inclusió en l'ordre feudal amb una mena d'estat privilegiat.

Però amb la descoberta del món més enllà d'Europa, d'ençà de mitjans del segle XV en endavant, aquesta burgesia adquirí una esfera comercial molt més gran i per tant una nova font per la seua indústria; en les branques més importants els tallers es dotaren de manufactures, ara a escala fabril, i això després fou de nou substituït per la gran indústria, possible gràcies a les descobertes del segle passat, especialment de la màquina de vapor. La gran indústria, al seu torn, recolzà en el comerç per bandejar l'antic treball manual dels països endarrerits, i per crear els actuals nous mitjans de comunicació: màquines de vapor, ferrocarrils, telegrafia elèctrica, en els més desenvolupats.

Així la burgesia aplegava més i més la riquesa i el poder social a les seues mans, mentre per un llarg període romania exclosa del poder polític, que era en mans de la noblesa i de la monarquia que la representava. Però en un moment determinat - a França d'ençà de la Gran Revolució - també conquerí el poder polític, i ara al seu torn esdevenia la classe dirigent per damunt del proletariat i els petits pagesos.

Des d'aquest punt de vista tots els fenòmens històrics són explicables de la forma més simple possible - amb un coneixement suficient de les condicions econòmiques particulars (que certament manca completament en els nostres historiadors professionals), i de la mateixa forma les concepcions i idees de cada període històric s'expliquen de la forma més simple per les condicions de la vida econòmica i de les relacions socials i polítiques del període, que al seu torn són determinades per aquestes relacions econòmiques. La història per primera vegada es posava damunt la seua base real; el fet palpable però abans totalment obviat que els homes primer que tot han de menjar, beure, allotjar-se i vestir-se, per tant han de treballar, abans que puguen lluitar pel domini, dedicar-se a la política, la religió, la filosofia, etc - aquest fet palpable finsalment prengué els seus drets històrics.

Aquesta nova concepció de la història, però, fou de la màxima importància per la visió socialista. Mostrà que tota la història anterior es movia pels antagonismes i les lluites de classe, i que sempre hi ha hagut classes dirigents i dirigides, explotadors i explotats, i que la gran majoria de la humanitat sempre ha sigut condemnada a treball esforçat i a poc gaudi. Per què? Simplement perquè en tots els estadis anteriors del desenvolupament de la humanitat la producció era tan poc desenvolupada que el desenvolupament històric sols podia avançar de forma antagonista, que el progrés històric global era assignat a l'activitat d'una petita minoria privilegiada, mentre que les grans masses romanien condemnades a produir amb el treball els propis mitjans de subsistència i alhora a augmentar els rics mitjans dels privilegiats. Però la mateixa recerca històrica, que dóna així una explicació natural i raonable de l'antic domini de classe, altrament únicament explicable per la roïndat de l'home, també la dur a adonar-se que, com a conseqüència de l'enorme augment de les forces productives dels nostres dies, fins i tot el darrer pretext per la divisió de la humanitat en dirigents i dirigits, explotadors i explotats, s'ha esvaït si més no en els països més avançats. Que la gran burgesia dirigent ha acomplert la seua missió històrica, que ja no és capaç de liderar la societat i que ha esdevingut un obstacle pel desenvolupament de la producció, com les crisis comercials, i especialment el darrer gran col·lapse, i la depressió de la indústria a tots els països han demostrat. Que la direcció històrica ha passat al proletariat, una classe que, per la seua posició en la societat, sols pot alliberar-se mitjançant l'alliberament de tot domini de classe, de tota servitud i de tota explotació. I que les forces productives socials, que han depassat el control de la burgesia, sols esperen que el proletariat associat prenga possessió d'elles per tal d'introduir un nou estadi de coses on tot membre de la societat serà capaç de participar no únicament en la producció sinó també en la distribució i l'administració de la riquesa social, i així augmentar les forces socials productives i el llur rendiment per l'operació planificada de tota la producció per tal de satisfer totes les necessitats raonables de tothom en una mesura creixent.

Lletra d'Engels a J. Bloch

London, September 21, 1890

D'acord amb la concepció materialista de la història, l'element determinat en darrer terme de la història és la producció i la reproducció de la vida real. Res més no hem afirmat ni Marx ni jo. Per tant si qualcú ho capgira per dir que l'element econòmic és l'únic determinant, transforma aquella proposició en una frase buida, abstracta i sense sentit. La situació econòmica és la base, però els diferents elements de la supraestructura - formes polítiques de la lluita de classes i els seus resultats, com ara: constitucions establertes per la classe victoriosa després d'una batalla exitosa, etc., formes jurídiques, i fins i tot els reflexes de totes aquestes lluites reals en els cervells dels participants, teories polítiques, jurídiques, filosòfiques, concepcions religioses i el llur desenvolupament ulterior en sistemes de dogmes - també exerceixen la llur influència damunt el curs de les lluites històriques i en molts casos predominen en la determinació de la forma d'aquestes. Hi ha una interacció de tots aquestes elements en la qual, a banda de tota la plèade inacabable d'accidents (és a dir, d'objectes i d'esdeveniments la interacció interna dels quals és tan remota o tan impossible de provar que la podem considerar com inexistent o negligible), el moviment econòmic finalment es confirma com necessari. Altrament l'aplicació de la teoria a qualsevol període històric seria més fàcil que la solució d'una simple equació de primer grau.

La nostra història la fem nosaltres, però, en primer lloc, la fem sota unes assumpcions i condicions ben determinades. Entre aquestes les econòmiques són les decisives en darrera instància. Però les polítiques, etc., i de fet fins i tot les tradicions que aclaparen les ments humanes també juguen un paper, tot i que no decisiu. L'estat prussià també sorgí i es desenvolupà a partir de causes històriques, en darrer terme econòmiques. Però amb prou feines es podria defensar sense pedanteria que, entre els molts petits estats de l'Alemanya septentrional, Brandenburg era específicament determinat per una necessitat econòmica a esdevindre el gran poder que aplegaria les diferències econòmiques, lingüístiques i, d'ençà de la Reforma, també religioses, entre el Nord i el Sud, i no a esdevindre cap altra cosa (sobretot degut a la seua relació amb Polònia, vinculada a la possessió d'Àustria i per tant amb altres relacions polítiques internacionals - que foren de fet decisives en la formació del poder dinàstic austríac). Sense que hom fes el ridícul seria quelcom difícil explicar en terme econòmiques l'existència de tots els petits estats d'Alemanya, passats i present, o l'origen de les permutacions consonàntiques de l'alt alemany, que aprofundiren el mur de separació geogràfica format per les muntanyes des de la serralada dels Sudets fins al Taunus fins formar una fisura regular al llarg de tot Alemanya.

En segon lloc, però, la història es fa d'una manera que el resultat final sempre sorgeix de conflictes entre moltes voluntats individuals, cadascuna de les quals al seu torn s'ha feta d'una plèade de condicions vitals particulars. Així hi ha innombrables forces que s'intersecten, una sèrie infinita de paral·lelograms de forces que donen lloc a una resultant - l'esdeveniment històric. Això de nou pot veure's com el producte d'un poder que treballa en general de forma inconscient i sense volició. Ja que cada voluntat individual és obstruïda per les altres, i ço que emergeix és quelcom que ningú no volia. Així la història ha avançat fins ara a la manera d'un procés natural i és subjecte essencialment a les mateixes lleis de moviment. Però degut al fet que les voluntats individuals - cadascuna de les quals desitja ço que li força la seua constitució física i les circumstàncies externes, en darrera instància econòmiques (ja siguen les seues pròpies circumstàncies personals o les de la societat en general) - no aconseguesquen ço que volen, sinó que es barregen en una mitjana agregada, una resultant comuna, no s'ha de concloure que siguen igual a zero. Al contrari, cadascuna contribueix a la resultant i en aquest sentit hi és inclosa.

Us demanaria que estudiasseu aquesta teoria a les fonts originals i no a les segona mà; és realment molt més senzil. Marx amb prou feines escrigué res sobre temes en els que no hi prengué part. Però especialment El divuit de brumari de Louis Bonaparte és un exemple excel·lent de la seua aplicació. També hi ha moltes al·lusions al Capital. També us puc adreçar als meus escrits: La revolució científica del senyor Eugen Duhring i Ludwig Feuerbach i la fi de la filosofia clàssica alemanya, on he donat el relat més detallat de material històric que conec.

Marx i jo lamentam el fet que la gent més jove sovint insistesca més en l'aspecte econòmic del que caldria. Hem d'insistir en el principal factor que ens diferencia dels nostres adversaris, que el neguen, i no sempre hem tingut el temps, el lloc o l'oportunitat de dedicar-nos als altres elements implicats en la interacció. Però quan calia presentar una secció de la història, és a dir, fer-ne una aplicació pràctica, és quelcom diferent i no cap error és permisible. Malauradament, però, és molt freqüent que la gent pense que ha entès completament una nova teoria i que la pot aplicar amb encert un cop ja han assimilat els seus principis, i fins i tot sense haver-los assimilat correctament. No puc exceptuar la majoria dels "marxistes" més recents d'aquest retret, ja que les ximpleries més desaforades s'han produït en aquest sector...

De El divuit de brumari de Louis Bonaparte

de Karl Marx, 1852

Hegel insisteix qualque vegada que tots els grans fets i personatges de la història mundial apareixen, per dir-ho així, dos cops. S'oblidà d'afegir: la primera vegada com a tragèdia, la segona com a farsa. Caussidiere per Danton, Louis Blanc per Robespierre, la Montagne del 1848 a 1851 per la Montagne del 1793 a 1795, el nebot per l'oncle. I la mateixa caricatura es dóna en les circumstàncies de la segona edició del Divuit de brumari.

Els homes fan la llur pròpia història, però no la fan com els plau; no la fan sota circumstàncies triades per ells mateixos, sinó sota circumstàncies que ja hi són, donades i transmeses des del passat. La tradició de totes les generacions mortes peses com els Alps en els cervells de les vives. I de la mateixa forma que semblen ocupades en revolucionar-se i en revolucionar-ho tot, en crear quelcom que no hi era abans, precisament en aitals èpoques de crisis revolucionàries ansiosament conjuren els esperits del passat al llur servei, n'agafen els noms, les consignes de lluita, i la roba per tal de representa aquesta nova escena de la història mundial amb un vestuari històric i un llenguatge prestat. Així Luter es col·locà la màscara de l'apòstol Pau, la revolució del 1789-1814 es cobrí alternativament amb la disfressa de la república romana i de l'imperi romà, i la revolució del 1848, no tingué res millor per parodiar que ara el 1789, ara la tradició revolucionària del 1793-95. De la mateixa forma que el principiant, que tot just ha après una nova llengua sempre la tradueix internament a la llengua materna, però assimila l'esperit de la nova llengua i s'hi expressa lliurement sols quan es mou en ella sense adreçar-se a l'antiga i quan oblida la seua llengua nadiua.

Quan pensam en aquesta conjuració dels morts de la història mundial, una diferència frapant s'evidencia. Camille Desmoulins, Danton, Robespierre, St. Just, Napoléon, els herois i alhora els partits i les masses de l'antiga revolució francesa, realitzaren la tasca de la llur època - la de desencadenar i establir la societat burgesa moderna - amb robes romanes i frases romanes. L'un destruí el fonament feudal i tallà els caps feudals que hi havien crescut. L'altre creà dins França les úniques condicions sota les quals la lliure competència es podia desenvolupar, distribuiren la terra pels usos que els convenia, i desencadenaren el poder productiu de la nació; i més enllà de les fronteres franceses escombraren les institucions feudals d'arreu, per aportar, en la mesura de les seues necessitats, a la societat burgesa de França un ambient apropiat i actualitzat en el continent europeu. Un cop s'establí la nova formació social, els colossons prediluvians desaparegueren i amb ells també el romanisme resuscitat - els brutus, els gracs, els publícoles, els tribuns, els senadors, i el propi Cèsar.

La societat burgesa en la seua realitat sòbria pujà els seus autèntics intèrprets i oradors en el Say, Cousin, Royer-Collard, Benjamin Costant i Guizot; els seus veritables dirigents militars seien en el gabinet i el cap-de-gos Louis XVIII n'era el cap polític. Completament dedicada a la producció de riquesa i en una pacífica lluita competitiva, ja no recordava els fantasmes del període romà que havia vist en el bressol. Però tot i que gens heroica, la societat burgesa necessitava amb tot l'heroïsme, el sacrifici, el terror, la guerra civil i les guerres nacionals per tal de nèixer. I en les tradicions clàssiques austeres de la república romana, els gladiadors burgesos trobaren els ideals i les formes artístiques, l'autoengany, que els calia per oblidar el contingut limitadament burgès de les llurs lluites i per mantindre la passió en el pla superior de la gran tragèdia històrica. De forma similar, en un altre estadi del desenvolupament d'un segle anterior, Cromwell i el poble anglès havien pres de l'antic testament el discurs, les emocions i les il·lusions per la llur revolució burgesa. Quan l'objectiu real ja havia sigut assolit i la transformació burgesa de la societat anglesa era completa, Locke substituí Habaccuc.

Així el desvetllament dels morts en aquestes revolucions tingué com a objectiu la glorificació de les noves lluites, no la paròdia de les antigues; la magnificació de la tasca present en la imaginació, no la consecució de la solució real; la recuperació de l'esperit de la revolució, no fer caminar de nou el seu fantasma.

Des del 1848 al 1851, tan sols el fantasma de l'antiga revolució circulà - de Marrast, el républicain en gants jaunes, que es disfressà d'antic Bailly, fins l'aventurer que amaga els seus trets trivials i repulsius rere la màscara mortuòria de ferro de Napoléon. Tota una nació, que creia que havia adquirit un potència accelerada mitjançant la revolució, sobtadament es trobà duta de nou a una època difunta, i per eliminar qualsevol dubte sobre el retorn, de nou sorgiren les antigues dates - l'antiga cronologia, els antics noms, els antics edictes, que feia temps que havien esdevingut matèria d'antiquaris, i els antics lacais de la llei que semblaven morts feia temps. La nació se sent com el boig anglès de Bedlam que creu que viu en el temps dels antics faraons i que diàriament lamenta la dura feina que realitza en les mines d'or d'Etiòpia, tancat en aquesta presó subterrània, amb un feble llum que du en el cap, el caporal dels esclaus rere ell amb un llarg fuet, i a l'eixida es troba una confosa munió d'esclaus de guerra bàrbars que no s'entenen car no parlen cap llengua comuna. "I tot això", lamenta el boig anglès, "és ço que s'espera de mi, un britó nascut lliure, per tal de dur or als faraons". "Per tal de pagar el deute de la família Bonaparte", lamenta la nació francesa. L'anglès, com que no hi tocava, no es podia lliurar de la idea fixe de la mina d'or. Els francesos, com que eren en mig d'una revolució, no es podien lliurar de la memòria de Napoléon, com les eleccions del 10 de desembre demostraren. Volien allunyar-se dels perills de la revolució per anar a les mines d'Egipte, i el 2 desembre del 1851, fou la resposta. Ara no sols tenen una caricatura de l'antic Napoléon, sinó el propi antic Napoléon, caricaturitzat tal i com seria a mitjans del segle XIX.

La revolució social del segle XIX no pot prendre la seua poesia del passat sinó únicament del futur. No pot començar abans que haja bandejat totes les supersticions sobre el passat. Les antigues revolucions requerien nodrir-se de la història mundial passada per tal de maquillar el llur propi contingut. La revolució del segle XIX ha de deixar que els morts soterren els llurs morts per tal d'arribar al seu propi contingut. Abans la frase anava més enllà del contingut - ara el contingut va més enllà de la frase.

La revolució de febrer fou un atac per sorpresa, es trobà desprevinguda l'antiga societat, i la gent proclamà que aquest esclat inesperat era un fet d'importància mundial, que inaugurava una nova època. El 2 de desembre la revolució de febrer es conjurada com un truc de cartes, i ço que semblava enderrocat ja no és la monarquia sinó les concessions liberals que havien sigut arrencades amb segles de lluita. Per comptes d'una societat que s'hagués guanyat un nou contingut, sembla que l'estat tan sols ha retornat a la seua forma antiga, a un domini lamentable simple de l'espasa i de l'hàbit de monjo. Aquesta és la resposta al coup de main del febrer del 1848 que dóna el coup de téte del desembre del 1851. Vingué fàcil, se n'anà fàcil. De mentres, l'interval no fou desaprofitat. Entre 1848 i 1851, la societat francesa, per un mètode revolucionar abreujat, es dedicà als estudis i als experiments amb la regularitat d'un curs acadèmic sobre el desenvolupament que havia precedit la revolució de febrer, com si aquesta hagués sigut quelcom més que unes poques onades superficials. La societat sembla ara retractar-se d'amagar el seu punt de partida; certament, ha hagut de crear primer el punt de partida revolucionari, la situació, les relacions i les condicions sota les quals sols la revolució moderna esdevé seriosa.

Les revolucions burgeses com les de la tempesta del segle XVIII van planerament d'èxit en èxit, els llurs efectes dramàtics superen l'anterior, homes i coses semblen recobertes de diamants lluents, l'extasi és a l'ordre del dia - però són de vida curta, tan bon punt arriben al llur zenit, i una llarga crapulència s'apodera de la societat abans que assimile els resultats d'aquest període de tempesta i violència. D'altra banda, les revolucions proletàries, com les del segle XIX, constantment es critiquen, constantment s'aturen en el llur curs, tornen a allò que semblava acomplert, per tal de començar de nou; ridiculitzen cruelment les mesures intermitges, les febleses i la destraleria dels llurs primers intents, semblen vençudes pels llurs oponents sols per més tard aplegar noves forces de la terra i llevar-se més gegantines que mai, es pleguen constantment davant el tamany colossal dels llurs propis objectius - fins que es crea una situació que fa impossible qualsevol retorn, i les pròpies condicions criden:

Hic Rhodus, hic salta!

Qüestions de materialisme històric

1. Què separar els éssers humans d'altres animals?
2. Què determina la nostra consciència, les nostres idees i la nostra cosmovisió?
3. Quin paper juguen els individus en la història?
4. Què entenem com a 'classe'?
5. Quan de temps existiren els humans abans que la societat es dividís en classes, i què provocà aquesta divisió?
6. Quin grup de persones constitueixen la primera classe dirigent i per què?
7. Quin era el sistema asiàtic de producció?
8. Quina fou la causa del declivi i de l'ensulsiada de la societat esclavista romana?
9. En què es diferencia l'explotació servil de l'esclavista?
10. Què minà finalment la lluita de classe de la pagesia contra els terratinents durant l'època feudal?
11. Què entenia Marx per "acumulació primitiva"?
12. Quin paper juga la "revolució dels mitjans de producció" en el desenvolupament del capitalisme?
13. Descriviu exemples actual d'aquest procés.
14. Quines eren les tasques de les revolucions burgeses?
15. Què diferencia el capitalisme dels sistemes anteriors d'explotació?
16. Què diferencia l'explotació del treballador assalariat de la serf?
17. Explica que entenen els marxistes per "imperialisme".
18. Durant quin període el capitalisme deixà de jugar un paper progressiu.
19. Marx descrigué la classe obrera com els "soterradors" del capitalisme. Per què?
20. Quines són les tasques de la revolució proletària o socialista?

Lectures recomanades

The Communist Manifesto, Marx and Engels (£1.50)
The German Ideology
, Marx and Engels (£7.99)
The Origin of the Family, Private Property and the State
, Engels (£6.99)
Socialism: Utopian and Scientific
, Engels (£2.95)
The Part Played by Labour in the Transition from Man to Ape
, Engels (£1.00)
The Three Sources and Three Component Parts of Marxism
, Lenin (50 p)
The History of the Russian Revolution
, Trotsky (£20.00)
The Civil War in France
, Marx (£4.50)
The Peasant War in Germany
, Engels (on-line)
The Eigteenth Brumaire of Louis Bonaparte
, Marx (£2.50)
The Holy Family
, Marx (on-line)
Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy
, Engels (£2.00)
The Poverty of Philosophy
, Marx (£5.00)
The Development of the Monist View of History
, Plekhanov (on-line)
The Foundations of Christianity
, Kautsky (on-line)
On Marx and Engels
, Lenin (£1.00)
Preface and Introduction to A Contribution to the Critique of Political Economy, Marx (£1.00)
The critique of the Gotha Programme
, Marx (£1.65)

Obtainable from Wellred, add 20% for p&p
Po Box 2626
London N1 7SQ