!نه» به اخراج 11 تن از رهبران اتحادیۀ کارگری کارخانۀ میتسوبیشی ونزوئلا

Persian translation of No to the sackings of 11 trade union leaders at Mitsubishi Venezuela (December 7, 2009)

گرایش بین المللی مارکسیست ها

برگردان: فعّالین کمپین "دست ها از ونزوئلا کوتاه"

هفتۀ گذشته، کارگران کارخانۀ میتسوبیشی (MMC) در بارسلونا، ایالت آنزوآتگویی، باخبر شدند که قرار است مأمورین وزارت کار برای اعلام تصمیم اخراج 11 تن از اعضای رهبری اتحادیۀ سینگترام[2]، از کارخانه بازدید نمایند.

کارگران MMC از زمان اشغال کارخانه در ماه ژانویه، همواره در صف اوّل مبارزۀ کارگران ونزوئلا قرار داشته اند تا با افزایش شمار کارگران تحت قرارداد پیمانکاری مخالفت نمایند. این مبارزه، دو کارگر کشته بر روی دستان پلیس منطقه باقی گذاشت، امّا با این حال یک پیروزی جزئی بود؛ چرا که در آن، تمامی کارگرانی که تحت قرارداد پیمانکاری به کار مشغول گردیده بودند، به سِمَت سابق خود بازگشتند.

شرکت، نتواست وجود یک اتحادیۀ انقلابی را که حمایت اکثریّت کارگران را با خود دارد، بپذیرد و از همین رو، شروع به نابود ساختن اتحادیه نمود. اکثریّت کارگران MMC، اعضا و حامیان حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا (PSUV) هستند و با شور و شوق بسیار، در کمپین رفراندوم قانون اساسی شرکت کردند. زمانی که پرزیدنت چاوز فراخوانی را مبنی بر تشکیل شاخه های حزب در اماکن کار اعلام کرد، کارگران MMC به رهبری سینگترام، 50 "گردان کارگری"[3] را در کارخانه به راه انداختند.

تصمیم وزارت کار در دفاع از اخراج 11 رهبر منتخب اتحادیۀ کارگری، شرم آور و مستقیماً در تضاد با منافع انقلاب بولیواری می باشد. چنین کاری، به سایر کارفرمایان ونزوئلا (که همۀ آن ها از مخالفان همیشگی پرزیدنت چاوز و انقلاب بوده و بسیاری از آن ها، مستقیماً با کودتای سال 2002 ارتباط داشته اند) نشان می دهد که آنان برای نابودی اتحادیه های کارگری انقلابی در کارخانجات خود، چراغ سبز دارند. پایه و اساس حمایت از انقلاب بولیواری، در میان طبقۀ کارگر و فقرا است. تصمیماتی مثل این مورد، تنها به از دست رفتن پایه های حمایت انقلاب و منزوی گشتن آن منجر می شود و بنابراین خطرات بزرگی را برای انقلاب به دنبال دارد.

هنگامی که وزارت کار با دعوی کارخانه علیه رهبران اتحادیۀ کارگری سینگترام موافقت نمود، گرایش بین المللی مارکسیستی، یکدل به کمپین بین المللی همبستگی پیوست و فراخوانی را اعلام کرد (این فراخوان از سوی صدها اتحادیۀ کارگری و فعّالین چپ در سراسر جهان امضا شده است) تا از وزیر کار، ماریا کریستینا ایگلسیاس[4]، بخواهد در موضع خودشان تجدید نظر به عمل آورد.

ما از تمامی خوانندگان و حامیان خود دعوت به عمل می آوریم تا پیام های همبستگی خود را به اتحادیۀ سینگترام (sindicatonuevageneracion@gmail.com) و پیام های اعتراض خود را به وزیر کار، ماریا کریستینا ایگلسیاس (mariacristina_iglesias@hotmail.com) بفرستند، از او بخواهند که در موضع خود تجدید نظر کند و در کنار کارگران و نمایندگان آن ها در اتحادیه قرار گیرد و نه در کنار این کارخانۀ فراملّی. هم چنین، رونوشت متن می تواند با درخواست پیگیری موضوع، به سفارت ونزوئلا در محلّ زندگی شما فرستاده شود.


[2] Singetram

[3] Workers’ Battalions

[4] Maria Cristina Iglesias