Other languages Albanian Belarusian Bengali Catalan Chinese Czech Danish Dutch Esperanto Japanese Georgian Kurdish Pashto Hindi Malay Indonesian Persian Greek Gaeilge Hungarian Vietnamese Turkish Swedish Hebrew Polish Russian Romanian Korean Slovenian Thai Nepali Serbo-Croatian Galician Norwegian Macedonian Burmese

Le manifeste suivant est de la plus haute importance pour le mouvement communiste mondial. Nous appelons tous nos lecteurs à l'étudier attentivement et à lui donner la plus large diffusion possible. Il a été approuvé à l'unanimité par le Secrétariat international de la TMI et constituera le document fondateur d'une nouvelle Internationale communiste révolutionnaire, qui sera lancée en juin de cette année.

O seguinte manifesto é da maior importância para o movimento comunista mundial. Convidamos todos os nossos leitores a estudá-lo a fundo e a dar-lhe a mais ampla circulação possível. Foi aprovado por unanimidade pelo Secretariado Internacional da CMI e constituirá o documento fundador de uma nova Internacional Comunista Revolucionária, que será lançada em junho deste ano.

يكتسي البيان التالي أهمية قصوى بالنسبة للحركة الشيوعية العالمية. ونحن ندعو جميع قرائنا إلى دراسته بدقة ونشره على أوسع نطاق ممكن. لقد تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل السكرتاريا الأممية للتيار الماركسي الأممي، وسيشكل الوثيقة التأسيسية لأممية شيوعية ثورية جديدة، والتي سيتم إعلانها في يونيو من هذا العام.

Poniższy manifest ma ogromne znaczenie dla światowego ruchu komunistycznego. Wzywamy wszystkich naszych czytelników do dokładnego przestudiowania go i nadania mu jak najszerszego obiegu. Manifest został jednogłośnie zatwierdzony przez Międzynarodowy Sekretariat IMT i będzie stanowił dokument założycielski nowej Rewolucyjnej Międzynarodówki Komunistycznej (Revolutionary Communist International,RCI), której działalność rozpoczniemy w czerwcu tego roku.

Op 8 maart is het Internationale Werkende Vrouwendag. In dit artikel gaat Marie Frederiksen, van onze Deense zusterorganisatie, in op de strijd voor vrouwenemancipatie en de lessen van Lenin en de bolsjewieken. Wat zijn de lessen voor communisten en vrouwenstrijd vandaag de dag?

Hoje, a maioria das mulheres do mundo está muito longe de alcançar a igualdade, muito menos a libertação. A disparidade salarial entre homens e mulheres é uma coisa, mas a desigualdade e a opressão são muito mais do que isso. Desde o medo que nos obriga a ficar vigilantes quando saímos à noite, à ansiedade quando voltamos para casa desacompanhadas, tendo que tolerar constantes comentários e olhares machistas; a fazer a maior parte do trabalho doméstico; aos médicos que não levam a sério as “doenças das mulheres” e que, geralmente, são tratadas como de menor importância. A lista é infinita.

ما زالت أغلب نساء العالم اليوم بعيدات كل البعد عن تحقيق المساواة، ناهيك عن التحرر. إن الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء هي إحدى مظاهر اللامساواة، لكن عدم المساواة والاضطهاد أكثر من ذلك بكثير. فمن الخوف من ترك مشروباتنا دون مراقبة عندما نكون في الخارج ليلا؛ إلى القلق من العودة إلى المنزل بمفردنا، والاضطرار إلى تحمل التعليقات والنظرات الجنسية المستمرة؛ إلى القيام بمعظم الأعمال المنزلية، والأطباء الذين لا يأخذون "أمراض النساء" على محمل الجد، ويعاملونها عموما على أنها أقل قيمة، والقائمة تطول وتطول...

Virkeligheden for størstedelen af verdens kvinder er stadig meget langt fra ligestilling og slet ikke i nærheden af frigørelse. Løngabet er én ting, men uligheden og undertrykkelsen handler om meget mere end det. Fra frygten for at stille vores drinks i byen, utrygheden ved at gå alene hjem, konstant at skulle lægge øre til sexistiske kommentarer og nedstirrende blikke, til størstedelen af husarbejdet, læger der ikke tager “kvindesygdomme” alvorligt og at blive behandlet som mindre værd. Listen fortsætter i det uendelige…

Verkligheten för majoriteten av världens kvinnor är att man fortfarande är mycket långt ifrån någon verklig jämlikhet, för att inte tala om frigörelse. Lönegapet är en sak, men ojämlikhet och förtryck handlar om så mycket mer än så. Från rädslan för att lämna våra glas utan uppsyn på krogen, osäkerheten i att gå hem ensam eller ständigt utsättas för sexistiska kommentarer och blickar, till att stå för majoriteten av hushållsarbetet, möta läkare som inte tar ”kvinnosjukdomar” på allvar och att bli behandlade som mindre värda. Listan fortsätter i det oändliga…

La mayoría de las mujeres del mundo hoy están muy lejos de alcanzar la igualdad, mucho menos la liberación. La diferencia salarial entre hombres y mujeres es un aspecto, pero la desigualdad y la opresión van mucho más allá. Desde el miedo a dejar nuestras bebidas desatendidas cuando salimos por las noches hasta la ansiedad de volver a casa solas, tener que aguantar constantes comentarios y miradas sexistas; hacer la mayor parte de las tareas domésticas; pasar por que los médicos no se tomen en serio las "enfermedades de las mujeres" y, en general, por ser tratadas como si valiéramos menos, la lista es interminable...

Embora todos os principais líderes das potências imperialistas, de Biden a Scholz e Macron, entre muitos outros, tenham derramado lágrimas de crocodilo sobre o “excessivo número de mortes civis” em Gaza, na prática, todos eles estão colaborando com o governo israelense. Não só com ajuda militar, mas também por meio do estrangulamento econômico e social do povo palestino. Todos eles ajudaram a criar as condições materiais sob as quais a  autoadministração palestina é inviável. Estão colaborando abertamente com Netanyahu, enquanto ele e os seus amigos sionistas de extrema-direita tentam destruir o pouco que resta do território palestino.

ننشر هنا هذه المقالة بمناسبة ذكرى ميلاد الماركسية الثورية العظيمة روزا لوكسمبورغ. غالبًا ما يتم تصوير هذه الشهيدة الثورية العظيمة على أنها إحدى معارضي ثورة أكتوبر البلشفية، وعلى أنها تمثل نوعًا من الماركسية “اللينة” و”المناهضة للاستبداد” في مقابل ماركسية لينين والبلاشفة.

昨晚,美国和英国的空袭在世界上一些最贫困人口的头顶上投下了数十枚高科技炸弹。西方帝国主义者的双手沾满了加沙人民的鲜血,但在此之前,他们总可以躲在遮羞布后面:是的,他们可能为屠杀提供了枪支、炸弹、金钱和政治掩护,但他们并没有直接扣下扳机。不,他们一直坚持说什么屠杀要“适度”,要用“合适的力度”。现在在也门,他们则直接出手干预,肆意地升级了该地区的冲突。而我们要说:放开也门!打倒帝国主义刽子手!(本文原文于2024年1月12日发表于国际马克思主义趋势,知乎账号瓦列里-萨布林翻译,后由我方发现校对后刊登至此。)