Other languages Albanian Belarusian Bengali Catalan Chinese Czech Danish Dutch Esperanto Japanese Georgian Kurdish Pashto Hindi Malay Indonesian Persian Greek Gaeilge Hungarian Vietnamese Turkish Swedish Hebrew Polish Russian Romanian Korean Slovenian Thai Nepali Serbo-Croatian Galician Norwegian Macedonian Burmese

Das folgende Dokument wurde an einer Sitzung der Führung der International Marxist Tendency (IMT) Anfangs Januar, für die Diskussion am Weltkongress der IMT im Sommer 2023 verabschiedet. Darin werden die wichtigsten Entwicklung in der Weltpolitik und des Klassenkampfes in der Periode des Todeskampfs des Kapitalismus erläutert.

Editorial del nº 94 de Lucha de Clases - El domingo 2 de abril, Yolanda Díaz se postuló como candidata para presidenta de gobierno en las elecciones legislativas de final del año, a través de su agrupación SUMAR. Alrededor de esto se ha desatado una dura polémica en torno a la integración de Podemos en esta alianza electoral.

Nota editorial: Quebec es una provincia de Canadá que se distingue por su población mayoritariamente francoparlante y por sus intentos – frustrados hasta el momento – de constituir un estado nacional independiente de las demás provincias. Por las lecciones que nos puede aportar el proceso político en Quebec reproducimos a continuación el siguiente análisis de los compañeros de La Riposte Socialiste.

Ruotsalaiset toverit pyysivät minua kirjoittamaan lyhyen esipuheen Leninin teokseen Valtio ja vallankumous – tehtävä, johon suostuin innolla johtuen teoksen elintärkeästä asemasta maailmanlaajuisessa kamppailussa sosialismin puolesta. Omituista kyllä, kysymys valtion luonteesta, vaikka sen merkitys on kolossaalinen, ei usein ole päällimmäisenä edistyneimpienkään työläisten mielissä.

Mikään toinen tapahtuma maailmanhistoriassa ei ole aiheuttanut niin suurta määrää valeita ja vääristelyjä kuin Venäjän vallankumous. Kanadan International Marxist Tendencyn Alex Grant listaa tässä artikkelissa kymmenen röyhkeintä suoranaista valetta bolshevikeista ja lokakuusta 1917.

Tämä dokumentti hyväksyttiin yksimielisesti International Marxist Tendencyn IMT:n Maailmankongressissa heinäkuun lopussa 2018, perusteellisten vuoden mittaisten keskustelujen jälkeen. Sen alkuperäinen otsikko oli ”Marxilainen teoria ja taistelu vieraita luokka-ajatuksia vastaan”. Sen pyrkimyksenä on selvittää ero marxilaisuuden ja tiettyjen idealististen, postmodernien ja työväenluokalle vierasta alkuperää olevien ideoiden välille. Nämä vieraat ideat ovat jo jonkun aikaa vaikuttaneet moniin aktivisteihin lähinnä akateemisissa piireissä, ja niitä käytetään taantumuksellisesti myös kansainvälisessä työväenliikkeessä.

Venäjän vallankumouksen kriitikot ja kapitalismin kannattajat käyttävät usein kysymystä "moraalisuudesta" ja "moraalista" mustamaalatakseen bolshevikkien historiallista merkitystä ja tahratakseen sosialismin idean kokonaisuudessaan. Leon Trotski vastasi näille kriitikoille vuonna 1938 kirjoitetussa pamfletissa "Heidän moraalinsa ja meidän". Tässä artikkelissa tarkastelemme Trotskin pamflettia ja hänen analyysiaan “moraalista”.

Lev Trotskin “Materialistisen dialektiikan ABC” on loistava, lyhyt ja ytimekäs selonteko marxilaisesta filosofiasta. Se kirjoitettiin osana debattia revisionistista tendenssiä vastaan, joka ilmeni USA:n trotskilaisessa liikkeessä 1930-luvun lopulla, ja joka kyseenalaisti marxilaisuuden pääperiaatteita. Trotski puolusti dialektista materialismia rikkaampana, täydellisempänä ja kaiken kattavampana tapana katsoa yhteiskuntaa, ja elämää yleensä, verrattuna pragmatismiin ja empirismiin. Julkaistu alkujaan uudelleen englanniksi vuonna 1994.

Postmodernismi on häälyvä filosofinen koulukunta, joka nousi näkyvään asemaan toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina. Sen alku oli marginaalissa, mutta sittemmin se on noussut erääksi merkittävimmistä porvarillisen filosofian koulukunnista. Postmodernismi läpäisee suurimman osan yliopistomaailmasta, ellei jopa sen kokonaan. Postmodernismi on paraatiesimerkki porvarillisen filosofian totaalisesta umpikujasta ja pessimismistä kapitalistisen yhteiskunnan seniilin rappion vaiheessa.

作为美国资产阶级政治愈发不稳定的又一迹象,美国历史上首次出现一位前总统遭到刑事诉讼。(按:本文原文发表于2023年4月5日。)

Algunas corrientes feministas argumentan la idea de que la noción de prostitución debe ser abandonada y reemplazada por la de “trabajo sexual”. Es decir, la prostitución sería equiparable a cualquier otra forma de trabajo y debería ser reconocida como tal. Según la activista feminista Morgane Merteuil (entre otras), la prostitución sería incluso una herramienta en la lucha contra el capitalismo y para la emancipación de las mujeres.

Hoy (10 de abril) se cumplen 100 días del nuevo gobierno. La victoria de Lula en las urnas en 2022 fue una victoria de la lucha de los jóvenes y los trabajadores, que se movilizaron para derrotar al odiado gobierno de Bolsonaro y sus políticas reaccionarias. Pero la lucha continúa, y ya lo explicamos durante la campaña. Además de que el bolsonarismo sigue vivo - aunque debilitado - un gobierno de unión nacional con la burguesía, el gobierno Lula-Alckmin, está sometido a los intereses fundamentales de la clase dominante y del imperialismo.

أدى اشتباك مفتوح بين قوى الثورة المضادة في السودان إلى إغراق البلاد في أعمال عنف أسفرت بالفعل عن مقتل حوالي 100 شخص وإصابة مئات آخرين. إن هذه المعركة المتوقعة منذ وقت طويل لتحديد أي زمرة من رجال العصابات القتلة يمكنها نهب السودان، هي نتيجة مأساوية لفشل الجماهير في الاستيلاء على السلطة بعد ثورة 2018-2019.

In Sudan, uno scontro apertosi all’interno della controrivoluzione ha fatto sprofondare il paese in una spirale di violenza, che ha già portato alla morte di circa cento persone e al ferimento di altre centinaia. Questo conflitto, da lungo tempo atteso, per stabilire quale cricca di banditi assassini abbia il diritto di saccheggiare il Sudan è la tragica conseguenza del fallimento della presa del potere da parte delle masse dopo la rivoluzione del 2018-2019.