Roe v. Wade arrest vernietigd: bereid je voor op strijd!

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft vandaag het Roe v. Wade-arrest, dat sinds 1973 het recht op abortus grondwettelijk beschermt, vernietigd. Verwacht wordt dat tientallen staten de komende dagen en weken verschillende gradaties van abortusverboden en -beperkingen zullen aankondigen.

[Source]

Deze gemene aanval op een elementair democratisch recht, maanden geleden aangekondigd door een uitgelekte ontwerp-arrest, maakt deel uit van een reactionaire ‘cultuuroorlog’. Een bijzonder gedegenereerd deel van de Amerikaanse heersende klasse probeert de meest achtergebleven lagen in de Amerikaanse samenleving op te zwepen. Hierbij maken ze gebruik van de diepe economische crisis die sterk polariseert en het leven voor miljoenen mensen ondraaglijk heeft gemaakt. De Democraten zijn volkomen onmachtig gebleken om weerstand te bieden aan deze nieuwe ruk richting barbarij, ondanks controle over het Witte Huis, het Congres en de Senaat. De arbeidersklasse moet nu in het offensief gaan om het recht van vrouwen op lichamelijke autonomie en alle fundamentele vrijheden die in het verleden door harde strijd zijn veroverd, te verdedigen.

Reactie opwekken

Zoals gesuggereerd door de uitgelekte memo van afgelopen mei, betoogt dit nieuwe vonnis, opgesteld door de rechter van het Hooggerechtshof, Samuel Alito, dat aangezien

"de Grondwet niet verwijst naar abortus... een dergelijk recht niet impliciet wordt beschermd door grondwettelijke bepalingen."

Roe v. Wade was altijd een zwak schild voor het recht op legale toegang tot abortus, omdat het niet gebaseerd is op lichamelijke autonomie of vrouwenrechten, maar op de bescherming van "privacy" (d.w.z. dat de staat het recht niet heeft de beslissingen van een vrouw met betrekking tot haar reproductieve gezondheid te kennen).

Maar het fundamentele probleem gaat hier niet over juridische technische details. Het burgerlijke rechtssysteem is geen neutrale scheidsrechter, maar in de eerste plaats een apparaat om de burgerlijke belangen te beschermen. En het huidige Hooggerechtshof heeft zich geopenbaard als de meest achterlijke, kortzichtige en meedogenloze vleugel van de Amerikaanse heersende klasse.

De groep die zich rond voormalig president Donald Trump heeft gevormd, is nu volledig dominant in de Republikeinse Partij en is vastbesloten om een beroep te doen op de laagste vooroordelen in de samenleving - seksisme, racisme, homofobie en religieus fundamentalisme - om de sociale basis te animeren en af te leiden van de verlammende economische tegenspoed en sociale onrust die het Amerikaanse kapitalisme teistert.

13 Staten (waaronder Texas, Missouri en Louisiana) hebben reeds "triggerverboden" ingesteld op legale abortus, die zullen worden geactiveerd nadat Roe v. Wade officieel is verworpen. In totaal wordt verwacht dat 26 zogenaamde Rode Staten nieuwe beperkingen op abortus zullen afkondigen, waaronder Florida, Alabama en Arizona.

Dit betekent dat in meer dan de helft van de Verenigde Staten van Amerika, door een gril van een ondemocratisch, niet-verkozen orgaan van negen reactionaire rechters, tientallen miljoenen vrouwen in één klap de toegang tot legale abortus zullen worden ontzegd.

Een arrest vol ellende en dood

Dit zal natuurlijk niet voorkomen dat abortus plaatsvindt, het zal vooral arme vrouwen en vrouwen uit de arbeidersklasse dwingen om op zoek te gaan naar gevaarlijke, illegale abortuspraktijken. Legale abortus is een relatief veilige procedure, met een sterftecijfer van ongeveer 0,4 per 100.000 in de VS (zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd in 2018).

Dit steekt sterk af bij het moedersterftecijfer bij bevallingen, dat in de VS hoger ligt dan in enig ander geïndustrialiseerd land, namelijk 17 per 100.000 geboorten (en 37 per 100.000 voor zwarte vrouwen). In Noorwegen, Zweden en Nieuw-Zeeland telt men slechts drie of minder sterfgevallen per 100.000 geboorten.

Ondertussen hebben illegale abortussen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een gemiddeld sterftecijfer van 8 procent. Nu de tsunami van abortusverboden op het punt staat om met name zuidelijke staten te overspoelen, zullen miljoenen vrouwen gedwongen worden om gevaarlijke, onhygiënische, illegale abortussen te ondergaan, waardoor het aantal abortus gerelateerde sterfgevallen enorm zal stijgen.

Arme vrouwen uit de arbeidersklasse die hun leven niet willen riskeren, zullen moeten grootbrengen in een samenleving die gebukt gaat onder stijgende kosten voor levensonderhoud. Terwijl president Joe Biden tientallen miljarden dollars en bergen militaire hardware vergooit in de proxy-oorlog van de VS met Rusland in Oekraïne, worstelen tientallen miljoenen Amerikanen om te overleven.

De inflatie bereikte in juni 8,6 procent, waardoor lonen verdampten als sneeuw voor de zon en werkende gezinnen niet in staat waren elementaire levensbehoeften te betalen.

Verwacht wordt dat de voedselprijzen met meer dan 9 procent zullen stijgen in 2022, terwijl de brandstofprijzen in juni een 40-jarig record bereikten van $ 5 per gallon.

Ondertussen zorgde een tekort aan babyvoeding in mei voor nachtmerries bij talloze ouders en de kosten van kinderopvang zijn dit jaar met 5 tot 15 procent gestegen.

Kortom, de kosten voor verwarming, school, aan het werk blijven en de kinderen voeden, bereikt een ondraaglijk niveau voor ouders uit de arbeidersklasse.

In combinatie met een reeks draconische nieuwe beperkingen op legale abortus, zal het onvermijdelijke gevolg zijn dat miljoenen Amerikanen, en vrouwen in het bijzonder, nog verder in de armoede worden gedreven. Het gevolg is dan ook dat een generatie kinderen wordt opgevoed in zeer moeilijke omstandigheden.

Dit is de enige toekomst die het kapitalisme in petto heeft voor de arbeidersklasse in het rijkste land ter wereld.

Impotentie van de Democraten

Republikeinse politici op alle staatsniveaus hebben de uitspraak van het Hooggerechtshof met vreugde begroet. Gouverneur van Mississippi, Tate Reeves, prees een beslissing die “direct zal resulteren in meer kloppende harten, meer kinderwagens op straat, meer uitgereikte schoolrapporten, meer jeugdcompetitiewedstrijden en meer goed geleefde levens. Wat een vrolijke dag!”

Ondertussen zei voormalig vice-president Mike Pence:

"Nu we deze tweede kans op leven hebben gekregen, moeten we niet op onze lauweren rusten en volhouden totdat de heiligheid van het leven in elke staat opnieuw is verankerd in de Amerikaanse wetgeving.”

Van hun kant hebben de Democraten wanhopig met hun handen gedraaid en hun hoofd geschud in een walgelijk schouwspel van hypocrisie. De bijzonder rechtse Democratische senator voor West Virginia, Joe Manchin, die zich vocaal anti-abortus opstelt, zei dat hij "gealarmeerd" en "teleurgesteld" was over de beslissing van het Hooggerechtshof.

De Democratische voorzitter, Nancy Pelosi, beschuldigde “het door de Republikeinen gecontroleerde Hooggerechtshof” er nadrukkelijk van de “donkere en extreme doelen” van de partij te hebben bereikt.

"Amerikaanse vrouwen hebben tegenwoordig minder vrijheid dan hun moeders", voegde ze eraan toe. "Deze wrede uitspraak is schandalig en hartverscheurend."

Ondertussen maakte president Biden (die later de natie zal toespreken over de nieuwe uitspraak) de eerder lauwe opmerkingen dat hij zich verzet tegen de “radicale” zet om Roe v. Wade omver te werpen, en onderstreept hij de noodzaak om “meer pro-choice senatoren en een pro-choice meerderheid in het Huis van afgevaardigden te verkiezen om wetgeving aan te kunnen nemen die Roe v Wade codificeert.”

Dit is dezelfde Joe Biden die er eerder voor stemde om Roe v. Wade af te schaffen. In 1974 beschreef als het als 'te ver gaand', en beweerde dat vrouwen niet het alleenrecht zouden moeten hebben om te beslissen wat er met hun lichaam gebeurt.

Hij steunde ook het Hyde-amendement in 1981, dat het gebruik van federale fondsen verbiedt om voor abortus te betalen (pas in 2019 veranderd hij daarover plots van gedacht), en het zogenaamde Biden-amendement dat het gebruik van buitenlandse hulp voor biomedisch onderzoek met betrekking tot abortus verbiedt, draagt zijn naam.

Ondanks al hun profilering als "progressief" alternatief voor de Republikeinen, en alle druk die werd uitgeoefend op Amerikaanse arbeiders en jongeren om de gevestigde dinosaurus Joe Biden te steunen en zo de "fascistische" Trump te verslaan, hebben de Democraten nauwelijks een vinger uitgestoken om de meest elementaire vrouwenrechten te beschermen.

Biden heeft zich zelfs verzet tegen het verstrekken van middelen aan vrouwen om naar staten te reizen waar abortus legaal zal blijven.

Vergelijk het slappe verzet van de Democraten tegen de uitspraak van het Hooggerechtshof met hun vastberadenheid om ervoor te zorgen dat een vloedgolf van wapens naar Oekraïne wordt gestuurd, waardoor een gewelddadig conflict wordt verlengd dat wereldwijd catastrofale gevolgen heeft, simpelweg om de belangen van het Amerikaanse imperialisme te dienen.

Zoals we al vaak hebben gezegd: er is geen greintje progressieve inhoud te vinden in de Democratische Partij, die volledig ten dienste staat van het Amerikaanse kapitalisme en onverbiddelijk in strijd is met de belangen van werkende mensen, zowel vrouwen als mannen.

Het probleem is echter niet alleen de Democraten, maar de hele constructie van de kapitalistische staat in de VS, die verschillende extreem ondemocratische mechanismen bevat, waaronder het kiescollege en het Hooggerechtshof. Zoals de kameraden van Socialist Revolution eerder schreven:

Na decennia van 'volgens de regels spelen' zou het glashelder moeten zijn dat het spel vanaf het begin gemanipuleerd was. Dat het Roe v. Wade arrest zelfs het gevaar loopt omvergeworpen te worden, zou alle illusies in het Hooggerechtshof, de Grondwet, de Democraten en de hele structuur van de Amerikaanse burgerlijke democratie moeten vernietigen. Dit zijn de instellingen van een uitbuitende en onderdrukkende klasse wiens belangen lijnrecht tegenover die van de arbeiders staan. Dit is het resultaat van het vertrouwen op burgerlijke legaliteit in plaats van klassenstrijd. Dit is de vrucht van “lesser evilism" en klassensamenwerking. Het antwoord is niet om te vechten voor "minder" kwaad voor de arbeidersklasse, maar om een einde te maken aan al het kwaad van de klassenmaatschappij! De weg vooruit is niet samenwerking tussen de klassen, maar klassenonafhankelijkheid en de vorming van een massale arbeiderspartij.

Terugvechten!

De aanval op het Roe v. Wade arrest is een symptoom van het seniele verval van het Amerikaanse kapitalisme. Haar leiders zijn hopeloos verdeeld, en een groot deel van de Amerikaanse heersende klasse stuurt vastberaden aan tot polarisatie bij de onderste lagen van de Amerikaanse samenleving om haar enge zoektocht naar macht voort te zetten, zelfs ten koste van het volledige diskrediet van de belangrijkste staatsinstellingen.

Trump maakt zich al op voor een herverkiezingscampagne en hij maakt grote kans om die te winnen tegen de zwakke figuur van Joe Biden, wiens populariteit tot slechts 36 procent is gedaald.

Biden heeft zelfs de lage verwachtingen die hij bij de verkiezingen van 2020 wekte, teleurgesteld en Trump bereidt zich voor om op een golf van woede, wanhoop en reactionair chauvinisme, gericht tegen LGBTQ, migranten en vrouwen, etc. het Witte Huis terug te winnen.

Het kapitalisme is niet in staat om zelfs nog maar de fundamentele overwinningen en toegevingen die in het verleden door klassenstrijd zijn behaald te garanderen. In deze omstandigheden van historische crisis is alleen de arbeidersklasse, gemobiliseerd door haar massaorganisaties, in staat om de rechten van de vrouw te verdedigen, samen met al haar democratische verworvenheden.

Verder kunnen we alleen door een gezamenlijke strijd om dit verachtelijke systeem neer te halen en een socialistische samenleving te vestigen, de barbaarse omstandigheden afwenden waaraan arbeiders in de VS en daarbuiten in toenemende mate worden onderworpen.

Er worden nu reeds nooddemonstraties gehouden in het hele land en in het weekend zullen er nog meer plaatsvinden. Door een aanval op vrouwenrechten te lanceren, dreigt het Hooggerechtshof een reactie van enorme proporties uit te lokken.

We mogen niet vergeten dat de toegang tot legale abortus een van de verworvenheden was van de Russische Revolutie van 1917. En het zal een nieuwe socialistische revolutie zijn, in de VS en over de hele wereld, die voor eens en voor altijd een einde zal maken aan de onderdrukking en zal zorgen voor een goed en menswaardig bestaan.

Zoals we reeds schreven als reactie op de uitgelekte memo in mei:

Het meerderheidsstandpunt van het Hooggerechtshof is een sterke wake-up call voor alle arbeiders. Dit is het "nieuwe normaal” onder het kapitalisme - in werkelijkheid een terugkeer naar het "oude normaal" - verergerd door de stuiptrekkingen van een terminaal ziek systeem dat tijdelijk zijn neerwaarts afglijden kan tegengaan door alle verworvenheden terug te vorderen die door de arbeidersklasse in het verleden zijn behaald door klassenstrijd. Dus ja, we moeten protesteren, maar we moeten ons vooral voorbereiden op klassenstrijd, klassenoorlog en socialistische revolutie. De weg zal niet gemakkelijk zijn, maar er is geen groter doel - en er is geen alternatief.

 

Join us

If you want more information about joining the IMT, fill in this form. We will get back to you as soon as possible.