Turkish

Kapitalist sistem, muhtemelen tarihinin en derin krizini yaşıyor. Ve dolayısıyla, bu sistemin nasıl işlediğini anlayabilmek ve bunun için de Marksist iktisat öğrenmek gün geçtikçe önem kazanıyor.

Bir dizi Marksist teorik çalışma rehberinin ilkini yayınlıyoruz. Amaç, Marksizmin temel fikirlerinin genel bir açıklamasını, daha fazla okuma kılavuzu ve bu fikirler etrafında tartışma grupları düzenlemeye yardımcı olacak noktalar ile sağlamaktır. Marksizmin felsefesi olan diyalektik materyalizmle başlıyoruz.

Bir parti sadece bir organizasyon biçimi, bir isim, afiş, bireyler topluluğu (bunlar kuşkusuz önemlidir) değildir. Bir Marksist için devrimci bir parti, her şeyden önce program, yöntemler, fikirler ve gelenekler, ikinci sırada ise bu fikirleri toplumun en geniş katmanlarına taşımak için bir örgüt ve bir aygıttır.

Stalinizm nedir?

Tek ülkede sosyalizm neden imkansız?

V.I.'den Lenin'in Karl Marx'ı—Marksizmin Açıklamasıyla Kısa Bir Biyografik Taslak (Lenin Toplu Eserler, Cilt 21

Marksist teori, siyasi fikirlerimizin, bakış açılarımızın ve yöntemlerimizin üzerine inşa edildiği temeldir. Bu kaotik dünyadaki hareket kılavuzumuzdur. Marx, Engels, Lenin ve Trotsky gibi devrimcilerin fikirlerinin mevcut dünya durumuna doğru uygulanmasıyla, olayların en olası gidişatını daha etkin bir şekilde tahmin edebilir ve çalışmamızı buna göre planlayabiliriz.

Son zamanlardaki anti-kapitalist gösteriler, doğa tahribatını, ırkçılığı, üçüncü dünyanın sömürülmesini protesto eden birçok farklı grubu ve dünyanın genel durumundan rahatsız olan birçok sıradan genci bir araya getirdi. Herkesin mutlu olduğu ve kapitalist sistemin mümkün olan tek toplum biçimi olarak kabul edildiği efsanesini kesinlikle paramparça ettiler.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın tutuklanması, Kürt halkına yönelik baskıyı dünya çıkarlarının merkezine yerleştirdi. Türk hükümeti, Öcalan'ı binlerce Türk'ün ölümünden yegane sorumlu kanlı bir terörist olarak göstermeye çalıştı. Türk ordusunun Kürt ayrılıkçılarına karşı 15 yıllık savaşında birçok asker ve sivilin öldüğü elbette doğrudur. Fakat, bu tek bir kişiye yıkılabilecek bir sorumluluk değildir. Çünkü bu, Türkiye'deki egemen sınıfın, ister Türkler ister Kürtler olsun, Türkiye'deki tüm işçileri ezen aynı sınıf tarafından Kürtlere yönelik ulusal baskısının bir sonucudur. Binlerce Kürt, Türkiye'nin güneydoğusunda Türk ordusunun devlet operasyonlarına kurban gitti.

Feminist fikirler geleneksel olarak üniversitelerde destek bulmuştur ve bu fikirler şu anda öğrenciler arasında daha da popülerleşiyor. Marksist fikirlerin öğrenci hareketinde artan bir yankı bulduğu bir zamanda, Marksistler farklı feminist fikirlere karşı nasıl bir tavır alıyorlar? Bu düşünce okulları birbirleriyle ne kadar uyumlu? Aralarındaki ayrışma noktaları nelerdir? Peki kendinize “Marksist-Feminist” demek ne anlama geliyor?

İklim değişikliği insanlık için devasa bir tehdit oluşturmakta ve son dönemde özellikle gençler tarafından büyük çaplı protestoların konusu oluyor. İklim değişikliği tehdidini ancak, işçi sınıfı tarafından demokratik ve doğayla uyumlu bir şekilde planlanmış bir üretim yani toplumun sosyalist dönüşümü son verebilir.

İsveç hükümeti, Türk emperyalizminin Kürt mücadelesini kana boğmasına yardım etme sözü vererek NATO'ya giriş sınavını geçti.

Türkiye işçileri, egemen sınıfı titretmeye başlıyor. Ülke genelinde bir grev dalgası hızla yayılıyor. En güvencesiz çalışan bazı işçilerden başlayarak fabrikadan fabrikaya yayıldı. 6 Ocak'tan 14 Şubat'a kadar Türkiye genelinde 65 grev gerçekleştirildi ve her gün yeni grevler patlak veriyor. Grev dalgası ilerledikçe, işçi sınıfının ağır taburlarını çekmekle tehdit etti ve şimdiden Erdoğan'ı can damarından işçiler getirdi. 

Yaklaşık 19 yıllık iktidardan sonra, Türkiye'nin en uzun süre görev yapan devlet başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü adam imajı hızla çöküyor. COVID-19 pandemisinin tetiklediği dünya ekonomik krizi, Erdoğan’ın krizlerle dolu rejimine bir başka ciddi darbe daha indirdi.

Sri Lanka şu an yakın tarihinin en kötü ekonomik krizinin sancılarıyla boğuşuyor. Kriz, dün protestoları başkanlık konutu önüne kadar taşıdı ve başkent Kolombo çapında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ülke iflasla karşı karşıya. Kitleler durdurulamayan fiyat artışları, 13 saatlik elektrik kesintileri ve temel ilaçların, yemek pişirmek için gazın ve gıdanın yokluğu altında eziliyor. Sri Lanka'da olan şey bu ülkeye özgü değil. Bu sadece, yoksul ülkeleri darmadağın eden, kapitalizmin dünya çapındaki krizinin keskin bir yansıması. Sri Lanka'da gördüğümüz türden toplumsal huzursuzluğu önümüzdeki dönemde dünyanın dört bir yanında görmeyi bekleyebiliriz.

Türkiye'yi saran ekonomik kriz, Türk egemen sınıfını siyasi bir krize itti. Kriz, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve onun ittifak ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) içinde ayrılma ve bölünmelere yol açıyor. Bu olaylar devrimin ayak sesleridir.

Page 1 of 5